[Kết quả] Sự kiện Trốn tìm cùng Estelle!

※ Công nhập đáp án đối với tất cả các anh hùng chọn đáp án ‘(2) Đang nhảy múa.’ và ‘(4) Đang ngụy trang thành bức tượng’ cho câu hỏi số 2.
Rất tiếc khi gây ra sự hỗn loạn trong phần giải đáp đố vui. Chúng tôi sẽ cố gắng lưu ý hơn nữa trong quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch để không lặp lại hiện tượng này.

※ CHÚ Ý
– Mỗi tài khoản có thể tham gia 1 lần.
– Trường hợp không điền link đăng ký sự kiện sẽ không được cấp quà thưởng.
– Sự kiện quà may mắn mỗi server sẽ chỉ áp dụng chọn trong số những người có điền thông tin Facebook/ Twitter ở link đăng ký sự kiện, và có thể tùy chọn tham gia. (KHÔNG bắt buộc)
– Trường hợp được chọn, GM sẽ gửi Thiệp lời nhắn đặc biệt thông qua tin nhắn Facebook hoặc Twitter.
– Trường hợp không kiểm tra được tài khoản do nhập sai Server/GameID/Nickname sẽ không nhận được quà thưởng.
– Công bố đáp án và phát quà thưởng vào hòm thư trong game lúc 15:00 giờ ngày 19/3 (Thứ 6), có thể nhận đến hết 23:59 ngày 25/3 (Thứ 5).
– Quà thưởng biến mất do quá hạn nhận sẽ không được cấp hoặc khôi phục lại.

“[Kết quả] Sự kiện Trốn tìm cùng Estelle!”에 관한 1개의 댓글

  1. Yêu cầu duy trì nền tảng website KingRaid hàng đầu, Mạng Xã Hội Facebook + Twitter chỉ là kèm theo. Mọi thông tin sự kiện vui lòng đăng tải đầu tiên trên nền Website.