[KING’s RAID VOD] Tia chớp trăng đen, Riheet & Kiếm sĩ trăng bạc, Ripine

Xem ngay tại trang Youtube chính thức:

Black Edge – nơi tập trung những Tiên bóng tối bị ngược đãi,
Được xây dựng với mục đích chiếm đoạt Orvelia.
Ý chí kiên định, một người bạn đồng hành đáng tin cậy, và võ nghệ tinh thông là tất cả những gì họ có…
Nhưng Riheet và Ripine không bỏ cuộc mà vẫn chờ đợi thời khắc ấy.

Rồi một ngày nọ liên lạc được với một nhà quý tộc tên là ‘El Moriham’,
Là lúc mà Riheet và Ripine cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch.
Tuy nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ biết trước thế giới sẽ thay đổi thế nào…

Hai anh em Tiên bóng tối bị kẹt trong sự hỗn loạn của một thế giới tuy khác biệt nhưng lại giống nhau vô cùng.
Họ cảm thấy gì về những trải nghiệm ở thế giới mới?

“Chúng ta… có một nơi để trở về.”
“Bởi vì chúng ta … có việc phải làm.”

▪ ▪ ▪

▌Tên anh hùng : Riheet
▌Lớp : Chiến binh
▌Thuộc tính tấn công : Phép thuật

▌Tên anh hùng : Ripine
▌Lớp : Sát thủ
▌Thuộc tính tấn công : Phép thuật