[Thông báo] Về phạm vi chọn anh hùng NPC của ‘Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100’

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin thông báo về vấn đề đưa thông tin không chính xác phạm vi chọn anh hùng của ‘Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100’ trong cấu tạo vật phẩm thuộc ‘Gói NPC tất cả trong một The Final’ được đưa vào cửa hàng sau bảo trì ngày 25/5.

Vật phẩm Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100 bao gồm chọn được anh hùng ‘Hanus’ bắt đầu từ ngày 25/5, nhưng tại thông báo Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 5 Tuần 5 đã đưa ra là không thể áp dụng chọn cho anh hùng Hanus. Rất xin lỗi khi đã đưa ra thông tin không chính xác về phạm vi chọn của vật phẩm này.

Như nội dung trên, phạm vi chọn Thẻ chọn anh hùng NPC lần này bao gồm cả anh hùng Hanus. Đồng thời vẫn duy trì số điểm Độ thân hữu tặng quà ở Mức 1 khi tiến hành nhận anh hùng Hanus bằng vật phẩm này. Trường hợp đã làm đầy thanh đo độ thân hữu sẽ có thể nhận được Vũ khí chuyên dụng của Hanus (Trò đùa vặt vãnh, HN-0
(Tuy nhiên, chỉ duy trì chức năng có thể tặng quà bằng vật phẩm ‘Bộ đồ chơi chiến tranh’ ở Độ thân hữu Mức 1 như trước.)

Đồng thời, chúng tôi dự tính tiến hành cập nhật cân bằng của 3 anh hùng NPC bao gồm cả Hanus ở lần Bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) sắp tới.
Do sự không chính xác trong thông báo dẫn đến một vài nhà chinh phạt không thể chọn được anh hùng như mong muốn, nên chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh tăng thêm 1 lượt mua của sản phẩm ‘Gói NPC tất cả trong một The Final’ – tức các nhà chinh phạt có thể mua tối đa 2 lần với gói sản phẩm này.

Xin chân thành cáo lỗi vì những lỗi thông báo không chính xác trong thông báo cập nhật mà nhiều nhà chinh phạt kỳ vọng.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hơn nữa để chỉ cung cấp thông tin chính xác nhất đến toàn thể nhà chinh phạt.

Xin cám ơn
GM Team

Comment