[Thông báo] Về quà thưởng Cổ tự huyền bí: Velkazar – Sự kiện Cầu ô thước ngày lễ thất tịch

Xin chào các nhà chinh phạt

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Hiện tại, hệ thống đang tiến hàng cấp vật phẩm Cổ tự huyền bí: Velkazar là quà thưởng của sự kiện Cầu ô thước ngày lễ thất tịch. Chúng tôi đã xác nhận được sự thất vọng của nhiều nhà chinh phạt khi vật phẩm trên không phải là phiên bản mới nhất mà là vật phẩm phiên bản cũ.

Chúng tôi đã tiến hành trao đổi với các người phụ trách và các bộ phận liên quan để có thể tiến hành cấp bù quà thưởng cho các nhà chinh phạt hiện đang bị thất vọng khi mà đáng lẽ phải được tận hưởng sự kiện này. Do đó, chúng tôi đã quyết định sẽ cấp bổ sung vật phẩm Cổ tự huyền bí: Velkazar bản mới cho tất cả các nhà chinh phạt sau khi kết thúc sự kiện.

Đối tượng: toàn thể các nhà chinh phạt King’s Raid

Vật phẩm: 20 Cổ tự huyền bí: Velkazar (bản mới nhất)

Thời gian cấp: sau bảo trì ngày 17/8 ~ 23:59 ngày 22/8

Chúng tôi sẽ cố gắng về mọi mặt để có thể thiết kế các loại quà thưởng được các nhà chinh phạt yêu thích hơn nữa. Các nhà chinh phạt vui lòng kiểm tra hòm thư trong thời gian cấp vật phẩm để kiểm tra và nhận về vật phẩm.

Một lần nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại một King’s Raid ngày một tốt hơn nữa.

Xin cám ơn

GM Artemia