[Teaser] Người chăn chiên hỗn mang, ‘Isaiah’

Xem ngay tại trang Youtube chính thức: https://youtu.be/ws-e2lSyJAQ

Chương 1 Phần 13
Cứu rỗi những con cừu non bị ánh sáng che mắt.
Hy vọng cho những kẻ yếu đuối thống khổ trong cuộc đời.
Hãy kính sợ và tôn thờ Nữ thần.

Đây đều là vì cứu các ngươi.
▪ ▪ ▪
▌Tên anh hùng: Isaiah
▌Lớp: Linh mục
▌Đặc tính tấn công: Phép thuật

Comment