[Teaser] Anh hùng mới Tai ương thu mình ‘Gremory’

Xem ngay tại Official YouTube video: https://youtu.be/QIo2DgSgMXw

“Ahhh…. đừng có phiền nữa coi.”

▪ ▪ ▪

▌Lớp: Sát thủ
▌Thuộc tính tấn công: phép thuật