[Cửa hàng đặc biệt] Thông tin thay đổi giá và cấu tạo vật phẩm một số sản phẩm bán thường

Xin chào các nhà chinh phạt.
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các bạn thông tin về việc thay đổi giá và cấu tạo vật phẩm một số sản phẩm bán thường trong Cửa hàng đặc biệt.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

▌Cập nhật sản phẩm bán thường

▶ Combo vũ khí chuyên dụng cho tân binh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0~2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong vũ khí chuyên dụng 0~2 sao của các anh hùng. (không thể chọn anh hùng NPC)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Combo bảo vật chuyên dụng cho tân binh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Tân binh

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0~2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong bảo vật chuyên dụng 0~2 sao của các anh hùng. (không thể chọn anh hùng NPC)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói trang bị chuyên dụng Welcome Back 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần

※ Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng/ Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói trang bị chuyên dụng Welcome Back 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 0~1 sao: khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng / bảo vật của anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường/ đặc biệt.

▶ Gói vũ khí linh hồn Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 2 lần

▶ Gói Ether Welcome Back 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Gói Ether Welcome Back 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Giá: 9,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong các vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn cho anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Welcome Back
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần
– Giá: 9,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Combo vũ khí thần thoại 1 ~ 4
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị

※ Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn cho anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0~2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong vũ khí chuyên dụng 0~2 sao của các anh hùng. (không thể chọn anh hùng NPC)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Combo bảo vật ký ức 1 ~ 4
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị

※ Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 ~ 2 sao: có thể chọn và nhận trang 1 trong số trang bị 0 sao ~ 2 sao của các anh hùng.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC giới hạn tháng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 1 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC.

▶ Thẻ chọn đá linh hồn giới hạn tháng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 2 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 và 16 hàng tháng)

▶ Gói mảnh ghép linh hồn lạ lẫm 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 3 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thưởng mua lần đầu (50 ‘Thẻ chọn Mảnh đá linh hồn) sẽ chỉ cấp vào lần mua đầu tiên ở mỗi tháng. (mỗi tháng 1 lần)

▶ Gói mảnh ghép linh hồn lạ lẫm 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 3 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thưởng mua lần đầu (300 ‘Thẻ chọn Mảnh đá linh hồn) sẽ chỉ cấp vào lần mua đầu tiên ở mỗi tháng. (mỗi tháng 1 lần)

▶ Gói Ether 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 5 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thưởng mua lần đầu (15 ‘Ether rực rỡ) sẽ chỉ cấp vào lần mua đầu tiên ở mỗi tháng. (mỗi tháng 1 lần)
※ Rương Ether siêu cấp: Khi mở rương, sẽ nhận được 5 ‘Ether tỏa sáng’, 5 ‘Ether hoa lệ’, 10 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói Ether 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 5 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thưởng mua lần đầu (75 ‘Ether rực rỡ) sẽ chỉ cấp vào lần mua đầu tiên ở mỗi tháng. (mỗi tháng 1 lần)
※ Rương Ether siêu cấp: Khi mở rương, sẽ nhận được 5 ‘Ether tỏa sáng’, 5 ‘Ether hoa lệ’, 10 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói Ether 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 5 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

※ Thưởng mua lần đầu (150 ‘Ether rực rỡ) sẽ chỉ cấp vào lần mua đầu tiên ở mỗi tháng. (mỗi tháng 1 lần)
※ Rương Ether siêu cấp: Khi mở rương, sẽ nhận được 5 ‘Ether tỏa sáng’, 5 ‘Ether hoa lệ’, 10 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói đề xuất giới hạn tháng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: mỗi tháng 1 lần (được đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)

▶ 1 Túi nhỏ mảnh ghép linh hồn lạ lẫm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: không giới hạn
– Giá: 500 ruby

▶ 1 Túi mảnh ghép linh hồn lạ lẫm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: không giới hạn
– Giá: 1,500 ruby

▶ 7 Rương Ether cao cấp
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: không giới hạn
– Giá: 1,000 ruby

※ Rương Ether siêu cấp: Khi mở hộp, bạn sẽ nhận được 20 ‘Ether tỏa sáng’, 10 ‘Ether hoa lệ’.

▶ 700 Mảnh vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: 3 lần mỗi tuần (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 2,500 ruby

▶ 700 Mảnh bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Gói > Trang bị
– Giới hạn mua: 3 lần mỗi tuần (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 2,500 ruby

▌Thông tin thay đổi sản phẩm mục [Hàng hóa đặc biệt]
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Hàng hóa đặc biệt > Dấu chứng của Lua

※ Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
※ Thẻ chọn Vũ khí / Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC.

– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ bán thường
– Vị trí: Hàng hóa đặc biệt > Mileage

※ Thẻ chọn Vũ khí / Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)

───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung về việc thay đổi giá và cấu tạo vật phẩm một số sản phẩm bán thường.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn.

Comment