[Sự kiện] Siêu việt 5 Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel_bổ sung 12:00 ngày 10/03

※ Nội dung chỉnh sửa:
– Bổ sung ‘Thẻ chọn mảnh đá linh hồn’ nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà chinh phạt nhận được đa dạng các phần quà thưởng tại sự kiện.

Đăng ký tham gia ngay tại đây: https://forms.gle/6o1WNNBLqsh6ATS3A

1 thought on “[Sự kiện] Siêu việt 5 Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel_bổ sung 12:00 ngày 10/03”

Comment