[กิจรรม] กิจกรรมพิเศษ – เลี้ยงต้นไม้กำเนิดโลกน้อย

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
เพื่อฟื้นฟูต้นไม้กำเนิดโลกที่ได้รับความเสียหายจากราชาปีศาจ
Rhill ขอความช่วยเหลือจากเหล่านักรบ KING’s RAID

กรุณาเช็ครายละเอียดจากด่านล่าง
───────────────────────
[เลี้ยงต้นไม้กำเนิดโลกน้อย]
▶แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 23 พ.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 21 ธ.ค.
เนื้อหา : รับ[พลังบริสุทธิ์] โดยใช้พลังงาน และรับรางวัลมากมายโดยเติมพลังในต้นไม้กำเนิดโลกน้อย

▶ วิธีได้รับ[พลังบริสุทธิ์]
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– ทุกครั้งที่ใช้พลังงาน สามารถรับ[พลังบริสุทธิ์]ได้ (1:1)
– [พลังบริสุทธิ์] ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดที่ได้รับ หรือจำนวนสูงสุดที่สะสมได้

▶ เติม[พลังบริสุทธิ์]
지도이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– สามารถเข้า[เลี้ยงต้นไม้กำเนิดโลกน้อย] ผ่านทาง NPC Rhill ที่อยู่ใจกลาง Orvel
– สามารถใช้[พลังบริสุทธิ์]ที่ได้รับ โดยเติมพลังใน[เลี้ยงต้นไม้กำเนิดโลกน้อย]
– ไม่จำกัดจำนวน[เติมพลัง], จำนวนใช้ต่อวัน(จำนวนสูงสุด)ของ[พลังบริสุทธิ์]จะเพิ่มขึ้นไปถึง 6 ระดับ, เมื่อถึง 6 ระดับ สามารถ[เติมพลัง]ซ้ำกันได้
– จำนวนใช้ต่อวัน(จำนวนสูงสุด)จะรีเซ็ต 00:00 น. ของ ทุกวันและจะเริ่มตั้งแต่ระดับที่ 1
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

▶ รางวัล[เติมพลังบริสุทธิ์]
지도이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– ทุกครั้งที่ [เติมพลัง] จะรับ [เหรียญต้นไม้กำเนิดโลก 5 เหรียญ]และ[คะแนนส่วนร่วม 1 คะแนน]
– สามารถใช้[เหรียญต้นไม้กำเนิดโลก 5 เหรียญ]จาก[ร้านค้าต้นไม้กำเนิดโลก]
※ [เหรียญต้นไม้กำเนิดโลก] สามารถใช้/ได้รับจนถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 21 ธ.ค. และไม่สามารถใช้/ได้รับหลังจากการปิดปรับปรุง
– เมื่อครบ[คะแนนสนับสนุน] 10 คะแนน จะได้รางวัล [ภารกิจเข้าร่วม] 1 ครั้ง หลังจากนั้น จะได้ และจะได้[ภารกิจร่วมมือ(ระดับความสำเร็จ)]ต่อ
– [ภารกิจร่วมมือ(ระดับความสำเร็จ)] จะได้ตาม[คะแนนสนับสนุน] ของเหล่านักรยทุกคน และจะส่งผลต่อ[ระดับการเติบโต]ของต้นไม้กำเนิดโลกน้อย
– [ระดับการเติบโต]จะมี 12 ระดับ และสามารถรับรางวัลเมื่อถึงแต่ละระดับ 테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ คะแนนเป้าหมายที่ต้องการสำหรับ[ระดับเติมโต] จะแตกต่างกันตามเซิฟเวอร์

▶ แนะนำ [ร้านค้าต้นไม้กำเนิดโลก]

– สามารถใช้[เหรียญต้นไม้กำเนิดโลก]ที่ได้จากต้นไม้กำเนิดโลกน้อยโดย[เติมพลัง] แลกกับสินค้าหลายอย่างจาก[ร้านค้าต้นไม้กำเนิดโลก]ได้
※ [เหรียญต้นไม้กำเนิดโลก]สามารถได้รับ/ใช้ จนถึงก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 21 ธ.ค. และไม่สามารถรับ/ใช้หลังจากการปิดปรับปรุง

───────────────────────
การแนะนำกิจกรรมพิเศษ<เลี้ยงต้นไม้กำเนิดโลกน้อย>นี้ ขอจบเพียงแค่นี้ครับ
ขอให้ใช้เวลาอันแสนเพลิดเพลินกับ KING’s RAID นะครับ!
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment