[กิจกรรม] กิจกรรมพิเศษ– [การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
ก๊อบลินหัวขโมยมาปล้นในงานวันขอบคุณพระเจ้าของ Orvel

เหล่านัรบ! ขอช่วยป้องกัน Orvel จากก๊อบลินหัวขโมยเหน่อย!

กรุณาเช็ครายละเอียดจากด่านล่าง
───────────────────────
ดันเจี้ยน[การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]

แนะนกิจกรรม
– ระยะเวลา: หลังปิดปรับปรุงวันที่ 9 พ.ย.~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 23 พ.ย.
– เนื้อหา: สังหารก๊อบลินหัวขโมยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และรับรางวัลสะสม

▶ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
01.  แนะนำการเข้าดันเจี้ยน[การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]
텍스트, 실내, 여러개이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– สามารถเข้าดันเจี้ยน [การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า] ผ่านทาง NPC Hanus ที่อยู่ใจกลาง Orvel

02. แนะนำดันเจี้ยน[การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

– ดันเจี้ยน [การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]มีดันเจี้ยน 1 ชนิดเท่านั้น และเป็นดันเจี้ยนที่ ป้องกัน
– [การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า] สามารถเข้าโดยใช้ ตั๋วเข้ากิจกรรม.
– ครั้งแรกจะมอบ ตั๋วเข้ากิจกรรม 3 ใบ และจะรีชาร์จตั๋วเข้ากิจกรรม 1 ครั้งใน 00:00 น. ทุก ๆ วัน
※ ไม่สามารถสะสมมากกว่า 3 อันได้
– วีรบุรุษที่สามารถใช้ในการต่อสู้มีเพียง 42 รายที่ได้จำกัดสแตทของวีรบุรุษไว้
– ต้องเลือกวีรบุรุษ 4 ตัวจาก 42ตัวแล้ว ต้องสะสม [K.O Count]โดยใช้สกิลภายในเวลาที่จำกัดไว้

▶ แนะนำรางวัลกิจกรรม

– [K.O Count] ถูกสะสมเมื่อสังหารก๊อบลินหัวขโมยใน [การต่อสู้ป้องกันในวันขอบคุณพระเจ้า]
– รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม จะมี [รางวัลแต่ละขั้น] และ[รางวัลความสำเร็จสะสม]
– [รางวัลแต่ละขั้น]จะมอบทันทีตามอจำนวน [K.O Count]จากการต่อสู้ครั้งเดี่ยว
– [รางวัลแต่ละขั้น]
– รางวัลแต่ละขั้นจะมอบเพียง 1 ครั้งต่อวัน และจะรีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.
※ ไม่สามารถรับรางวัลแต่ละขั้นที่ได้รับซ้ำกัน จากการต่อสู้ใหม่
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

[รางวัลความสำเร็จสะสม]
– [K.O Count]จะถูกสะสมตามจำนวนก๊อบลินหัวขโมยที่ถูกสังหารภายในระยะเวลากิจกรรม และสามารถรับราง[รางวัลความสำเร็จสะสม]ได้
– สามารถรับรางวัลแต่ละขั้นตอนโดยกดปุ่ม[รับรางวัลความสำเร็จ]
– สามารถรับ[รางวัลความสำเร็จสะสม]เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลากิจกรรม
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ หน้ากากก็อบลินที่วาดขึ้นแบบลวกๆ: เป็นเครื่องประดับที่ใส่บน[หัว]ได้
※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะของวีรบุรุษ 1 อันได้ (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณธรรมดา : สามารถเลือกรับวัตถุโบราณธรรมดา 1 ชิ้นได้

[ภาพหน้ากากก็อบลินที่วาดขึ้นแบบลวกๆ]

───────────────────────
การแนะนำกิจกรรมครั้งนี้ ขอจบเพียงแค่นี้ครับ
ขอให้ใช้เวลาอันแสนเพลิดเพลินกับ KING’s RAID นะครับ!
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment