[ร้านค้าพิเศษ]แนะนำการเปลี่ยนราคา/ส่วนประกอบของสินค้าบางอย่าง

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
ขอแนะนำการเปลี่ยนราคา/ส่วนประกอบของสินค้าบางอย่างในร้านค้าพิเศษ

กรุณาเช็ครายละเอียดดังต่อไปนี้. ゚ー゚)ゞ

▌การอัปเดตสินค้าประจำ

คอมโบแสนพิเศษสำหรับมือใหม่ 1 ~ 3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > มือใหม่

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ 0~2 ดาว : เมื่อใช้สามารถรับอาวุธเฉพาะ 0~2 ดาว1ชิ้นได้ (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย

คอมโบสมบัติเฉพาะสำหรับมือใหม่ 1 ~ 3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > มือใหม่


※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว : เมื่อใช้สามารถรับสมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว1ชิ้นได้
※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย

แพ็คเกจอุปกรณ์เฉพาะ ยินดีต้อนรับกลับมา 1

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี


※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะของ 1 อันได้(ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)

แพ็คเกจอุปกรณ์เฉพาะ ยินดีต้อนรับกลับมา 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว : เมื่อใช้สามารถรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว1ชิ้นได้(ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณพิเศษ : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับได้หนึ่งอย่างจากวัตถุโบราณธรรมดา/กิจกรรม

แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณ ยินดีต้อนรับกลับมา
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อบัญชี

แพ็คเกจอีเทอร์ ยินดีต้อนรับกลับมา 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี

※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ‘กล่องเลือกอีเทอร์’ จาก[แนะนำอัตราของไอเทม]ด้านล่าง

แพ็คเกจอีเทอร์ ยินดีต้อนรับกลับมา 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี

※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ‘กล่องเลือกอีเทอร์’ จาก[แนะนำอัตราของไอเทม]ด้านล่าง


ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ ยินดีต้อนรับกลับมา
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี

– ราคา : 9,000 รูบี้

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะ ได้ 1 ชิ้น (ไม่รวมวีรบุรุษ NPC และรวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษที่อัพเดตหลังจากนั้น)


ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ ยินดีต้อนรับกลับมา
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > ยินดีต้อนรับกลับมา
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี
– ราคา : 9,000 รูบี้

※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับสมบัติเฉพาะได้ 1 ชิ้น (รวมถึงวีรบุรุษ NPC แต่รวมสมบัติเฉพาะของวีรบุรุษที่อัพเดตหลังจากนั้น)

คอมโบอาวุธในตำนาน 1 ~ 4
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์

※ ตั๋วสุ่มอาวุธเฉพาะ : เมื่อใช้จะได้ อาวุธเฉพาะ 1 อันของวิรบุรุษแบบสุ่ม (ไม่ รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ 0~2 ดาว : เมื่อใช้สามารถรับอาวุธเฉพาะ 0~2 ดาว1ชิ้นได้ (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย

คอมโบสมบัติแห่งความทรงจำ 1 ~ 4
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์


※ ตั๋วสุ่มสมบัติเฉพาะ : เมื่อใช้จะได้ สมบัติเฉพาะ 1 อันของวิรบุรุษแบบสุ่ม
※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว : เมื่อใช้สามารถรับสมบัติเฉพาะ 0~2 ดาว1ชิ้นได้
※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย

ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ NPC ลิมิเต็ดรายเดือน
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์

– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น. ของวันที่ 1)

– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อบัญชี

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ NPC : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะของ NPC 1 อันได้

ตั๋วเลือกหินวิญญาณลิมิเต็ดรายเดือน
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1, วันที่ 16)


แพ็คเกจชิ้นส่วนวิญญาณปริศนา 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)

※โบนัสซื้อครั้งแรก(ตั๋วเลือกชิ้นส่วนหินวิญญาณ x 50)จะมอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อซื้อครั้งแรกของแต่ละเดือน (1 ครั้งต่อบัญชี)


แพ็คเกจชิ้นส่วนวิญญาณปริศนา 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)

※โบนัสซื้อครั้งแรก(ตั๋วเลือกชิ้นส่วนหินวิญญาณ x 300)จะมอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อซื้อครั้งแรกของแต่ละเดือน (1 ครั้งต่อบัญชี)

แพ็คเกจอีเทอร์ 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 5 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)

※โบนัสซื้อครั้งแรก(อีเทอร์ประกายแวววาว x 15)จะมอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อซื้อครั้งแรกของแต่ละเดือน (1 ครั้งต่อบัญชี)
※ กล่องอีเทอร์คุณภาพดีเลิศ : เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ ‘อีเทอร์ส่องแสง’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์หลากสี’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ 10 ชิ้น


แพ็คเกจอีเทอร์ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 5 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)

※โบนัสซื้อครั้งแรก(อีเทอร์ประกายแวววาว x 75)จะมอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อซื้อครั้งแรกของแต่ละเดือน (1 ครั้งต่อบัญชี)
※ กล่องอีเทอร์คุณภาพดีเลิศ : เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ ‘อีเทอร์ส่องแสง’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์หลากสี’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ 10 ชิ้น

แพ็คเกจอีเทอร์ 3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 5 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)


※โบนัสซื้อครั้งแรก(อีเทอร์ประกายแวววาว x 150)จะมอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อซื้อครั้งแรกของแต่ละเดือน (1 ครั้งต่อบัญชี)
※ กล่องอีเทอร์คุณภาพดีเลิศ : เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ ‘อีเทอร์ส่องแสง’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์หลากสี’ 5 ชิ้น ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ 10 ชิ้น


แพ็คเกจแนะนำสินค้าลิมิเต็ดรายเดือน
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันที่ 1)

แพ็ครวมขนาดเล็กของชิ้นส่วนวิญญาณปริศนา 1 แพ็ค
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: ไม่มี
– ราคา : 500 รูบี้


แพ็ครวมชิ้นส่วนวิญญาณปริศนา 1 แพ็ค
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: ไม่มี
– ราคา : 1,500 รูบี้


กล่องอีเทอร์คุณภาพดี 7 กล่อง
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: ไม่มี
– ราคา : 1,000 รูบี้

※ กล่องอีเทอร์คุณภาพดี : เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ ‘อีเทอร์ส่องแสง’ 20 ชิ้น ‘อีเทอร์หลากสี’ 10 ชิ้น


ชิ้นส่วนอาวุธเฉพาะ 700 ชิ้น

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันจันทร์)
– ราคา : 2,500 รูบี้


ชิ้นส่วนสมบัติเฉพาะ 700 ชิ้น
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > อุปกรณ์
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (รีเซ็ตทุกๆ 00:00 น.ของวันจันทร์)
– ราคา : 2,500 รูบี้

▌แนะนำอัตรา

[ส่วนประกอบและอัตราของกล่องเลือกอีเทอร์]

※ เมื่อใช้ ‘กล่องเลือกอีเทอร์’ จะได้ไอเทม 1 อย่างจากรายการข้างบน

▌แนะนำเปลี่ยนสินค้าในแถบ[ไอเทมพิเศษ]
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : ไอเทมพิเศษ > สัญลักษณ์ของ Lua


※ ตั๋วสุ่มอาวุธเฉพาะ/ตั๋วสุ่มสมบัติเฉพาะ : เมื่อใช้จะได้ อาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะ 1 อันของวิรบุรุษแบบสุ่ม (ไม่ รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)

※ ตั๋วสุ่มหินวิญญาณ (เลือกอาชีพ) : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับตั๋วสุ่มหินวิญญาณ 7 อาชีพ ได้หนึ่งใบ
※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะของ 1 อันได้(ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ NPC : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะของ NPC 1 อันได้

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 8 มิ.ย. ~ ตลอด
– ตำแหน่ง : ไอเทมพิเศษ > ไมล์เลจ

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะ : สามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะของ 1 อันได้(ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)

───────────────────────
ขอจบการแนะนำเปลี่ยนราคา/ส่วนประกอบของในร้านค้าพิเศษเพียงเท่านี้นะครับ
อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment