[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 11 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 11 (đợt 2).
Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 11 Đợt 2]─────────────

▌Cải thiện Triệu hồi đặc biệt tất cả trong một (x1 /x10)
“Thay đổi danh sách vật phẩm có thể nhận được khi tiến hành triệu hồi đặc biệt tất cả trong một (x1 /x10).”

– Xóa bỏ vật phẩm Trang bị T8 /trang bị Quái thú hỗn loạn và trang bị chuyên dụng theo nghề, bảo vật chung khỏi danh sách hiển thị.
– Với các vật phẩm thuộc loại trang bị chuyên dụng thì sẽ có thể thu về dưới dạng ‘Vé triệu hồi / vé triệu hồi ngẫu nhiên’, và cũng có thể xuất hiện dưới dạng mảnh trang bị chuyên dụng/ mảnh trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên.
:: Đối với vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC thì chỉ xuất hiện dưới dạng Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao.
– Các vật phẩm thuộc đá linh hồn sẽ được thay thế xuất hiện bằng ‘Thẻ chọn đá linh hồn (toàn thể / theo class).
– Các vật phẩm thuộc cổ vật sẽ được thay thế xuất hiện bằng ‘Thẻ chọn cổ vật thường / sự kiện’ và ‘Mảnh cổ vật’.
– Bổ sung các vật phẩm loại Vé phân bổ lại / Vé luyện lại, và các nhà chinh phạt cũng sẽ có thể thu về nguyên liệu cường hóa liên quan đến trang bị ma thuật.
– Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về thông tin và tỉ lệ vật phẩm trong Triệu hồi đặc biệt tất cả trong một (x1 /x10).

▌Black Friday Promotion <Thông tin>
– Có thể kiểm tra sản phẩm Promotion ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Black Friday].
:: Các sản phẩm liên quan đến Promotion sẽ được cấp ở dạng ‘gói’.
:: Có thể kiểm tra gói sản phẩm ngay khi mua tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Trong thời gian promotion có thể nhận được ‘Black Token’ khi mở sản phẩm đã mua.
– Thu thập ‘Black Token’ có thể đổi các vật phẩm đặc biệt ở mục [Black Token].
– Thời gian cấp Black Token: ~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3) (sau thời gian này sẽ không thể nhận được token khi mở các gói sản phẩm promotion)
– Thời gian duy trì Token Shop: ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 3) (sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ)

▌Black Friday Promotion <
Sản phẩm cập nhật đợt 2>

▶ Gói cổ tự huyền thoại giá đặc biệt
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
Table

Description automatically generated

▶ Gói trang phục Giáng sinh 2021 Đợt 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated
※ Thẻ chọn trang phục Giáng sinh 2021 (Đợt 1): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Giáng sinh ra mắt vào năm 2021 đợt 1.
– Anh hùng có thể chọn: Scarlet, Arch, Ophelia, Estelle, Loman, Gladi, Talisha, Veronica
– Có thể nhận được miễn phí trang phục của anh hùng ‘Estelle’ thông qua mục sự kiện. (đến trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3))

▶ Sản phẩm Big Sale Black Friday 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated
※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Sản phẩm Big Sale Black Friday 2
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
Text, table

Description automatically generated with medium confidence
※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Combo giá siêu đặc biệt Black Friday 1 ~ 3
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
Table

Description automatically generated
※ Thẻ chọn trang bị / vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị / bảo vật chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp quà độ thân hữu NPC’.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói đề xuất Black Friday 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
Text

Description automatically generated
※ Hộp cổ vật ngẫu nhiên: Khi sử dụng, bạn có thể nhận được 1 Cổ vật ngẫu nhiên..
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].
※ Có thể nhận được miễn phí 1 Thẻ chọn cổ vật của Lua khi mua lần 2.

▶ Gói đề xuất Black Friday 2
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated
※ Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị / bảo vật chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn Black Friday
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
Table

Description automatically generated
※ Có thể nhận được miễn phí 50 Vé luyện lại ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Cổ tự huyền bí: Huyền thoại
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 10 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 Ruby
A picture containing text

Description automatically generated

▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 800 Ruby
Text

Description automatically generated with medium confidence
※ Thiết bị đóng mở ma thuật: nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng.
– Trường hợp vượt quá 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] vẫn có thể sở hữu cộng dồn.
– Tuy nhiên, khi vượt quá 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] sẽ không được cộng thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Gia hộ của thần vương
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 1,000 Ruby
A picture containing table

Description automatically generated

▶ Báo cáo thí nghiệm ma thuật
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 1,500 Ruby
Text

Description automatically generated with medium confidence

▶ Rương Lõi phù phép may mắn
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 2,000Ruby
Text

Description automatically generated with medium confidence
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 4,000 Ruby
Table

Description automatically generated
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 4,000 Ruby
Table

Description automatically generated with medium confidence
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá 4,000Ruby
Table

Description automatically generated with low confidence

▶ Gói hotdeal A mừng nhiệm vụ chung sức Cây Thế Giới
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
Text

Description automatically generated
※ Sản phẩm sẽ được mở khi hoàn thành ‘Tăng trưởng cây thế giới con đến mức 4’.
※ Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị / bảo vật chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói hotdeal B mừng nhiệm vụ chung sức Cây Thế Giới
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
Text

Description automatically generated with medium confidence
※ Sản phẩm sẽ được mở khi ‘Tăng trưởng cây thế giới con chuyển sang mức 6’.

▶ Gói miễn phí A hoàn thành nhiệm vụ chung sức Cây Thế Giới
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí
Table

Description automatically generated
※ Sản phẩm sẽ được mở khi hoàn thành ‘Tăng trưởng cây thế giới con đến mức 4’.

▶ Gói miễn phí B hoàn thành nhiệm vụ chung sức Cây Thế Giới
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/11 (T3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (T3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí
Table

Description automatically generated
※ Sản phẩm sẽ được mở khi hoàn thành ‘Tăng trưởng cây thế giới con đến mức 6’.

▌Cập nhật sản phẩm [Sinh nhật]
▶ Gói Happy B-Day Tháng 12
– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: 00:00 ngày 1/12 (Thứ 4) ~ 23:59 ngày 31/12 (Thứ 6)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
Text

Description automatically generated
※ Sản phẩm bao gồm Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng tương ứng.

※ Anh hùng sinh nhật Tháng 12: Pavel / Chase / Rodina / Naila / Mitra / Viska / Esker / Bernheim

Hiển thị tỷ lệ
[Hộp quà độ thân hữu NPC]
Table

Description automatically generated
※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp quà độ thân hữu NPC.

[Hộp Vé luyện lại may mắn]
Table

Description automatically generated
※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp Vé luyện lại may mắn.

[Rương Lõi phù phép may mắn]
Table

Description automatically generated
※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Lõi phù phép may mắn.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment