[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 11 (Đợt 1)Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 11 (đợt 1).

Cập nhật Cửa hàng đặc biệt đợt này sẽ được tiến hành cùng với <Black Friday Promotion>.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 11 Đợt 1]─────────────

▌Giảm giá 50% toàn bộ anh hùng & trang phục!
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ 23:59:59 ngày 30/11 (Thứ 3)
– Nội dung:
áp dụng 50% giá bán các vật phẩm ở mục [Anh hùng], [Tủ đồ – Trang phục] tại Cửa hàng đặc biệt!

※ Lượng Mileage có thể nhận được cũng giảm khi áp dụng giảm giá 50%.

▌Cập nhật [King’s Pass]
▶ King’s Pass Mùa 6
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 05/12 (Chủ nhật)
– Thời gian mùa 6: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3)
– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.※ Chú ý
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc sử dụng ruby để mua level. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)

– Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.

– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]

– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].

– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.


※ Thông tin cấu tạo sản phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn / Black Friday! Rương may mắn’.
– Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 600 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.


▌Triệu hồi Step up
▶ Triệu hồi Step up anh hùng điều chỉnh cân bằng (Dosarta, Annette, Lavril)
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 Ruby


※ Chú ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].

– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (Dosarta, Annette, Lavril) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.

:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.

– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC ngoại trừ Dosarta sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao. (có thể nhận được vũ khí chuyên dụng 0 sao ~ 3 sao của Dosarta)

– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.

– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Dosarta, Annette, Lavril)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.

– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Dosarta, Annette, Lavril)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.

– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (Dosarta, Annette, Lavril)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.

– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Dosarta, Annette, Lavril)’ và ‘Phụ kiện tóc giới hạn (Dosarta, Annette, Lavril)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Black Friday Promotion <Thông tin Promotion>
– Có thể kiểm tra sản phẩm Promotion ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Black Friday].
:: Các sản phẩm liên quan đến Promotion sẽ được cấp ở dạng ‘gói’.
:: Có thể kiểm tra gói sản phẩm ngay khi mua tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Trong thời gian promotion có thể nhận được ‘Black Token’ khi mở sản phẩm đã mua.
– Thu thập ‘Black Token’ có thể đổi các vật phẩm đặc biệt ở mục [Black Token].
– Thời gian cấp Black Token: ~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3) (sau thời gian này sẽ không thể nhận được token khi mở các gói sản phẩm promotion)
– Thời gian duy trì Token Shop: ~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 3) (sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ)

▌Black Friday Promotion <Sản phẩm cập nhật>

▶ Trang phục tóc giới hạn (Annette)
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,500 Ruby
A picture containing table

Description automatically generated
※ Trang phục tóc giới hạn (Annette): có thể sử dụng khi sở hữu anh hùng ‘Annette’.

▶ Gói trang bị chuyên dụng anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (2 sao): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 2 sao (Annette, Lavril) hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao (Dosarta, Annette, Lavril).

▶ Gói vũ khí linh hồn anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 6 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated
※ Thẻ chọn đá linh hồn (Dosarta, Annette, Lavril): có thể chọn và nhận được 1 trong các đá linh hồn của anh hùng [Dosarta/ Annette/ Lavril].

▶ Gói vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC điều chỉnh cân bằng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC (Dosarta): có thể chọn nhận vũ khí chuyên dụng của Dosarta.
※ Có thể nhận được miễn phí 1 ‘Trang phục tóc giới hạn (Dosarta)’ ở lần mua thứ 3.
※ Trang phục tóc giới hạn (Dosarta): có thể sử dụng khi sở hữu anh hùng Dosarta.

▶ Gói Rương may mắn Black Friday 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
Table

Description automatically generated
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói Rương may mắn Black Friday 1’.

▶ Rương may mắn Black Friday 2
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
Table

Description automatically generated
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói Rương may mắn Black Friday 2’.

▶ Gói Ruby Black Friday ưu đãi đặc biệt 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Ruby Black Friday ưu đãi đặc biệt 2
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated

▶ Gói Ruby Black Friday ưu đãi đặc biệt 3
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
Table

Description automatically generated

▶ Gói cổ tự huyền thoại giá đặc biệt
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
Table

Description automatically generated

▶ Black Friday ‘Vũ khí linh hồn’
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 7/12 (Thứ 3)
– Thời gian duy trì bảng điểm danh: 23:59 ngày 31/12/2021 (Thứ 6)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Chú ý

– Sau khi mua, bảng điểm danh được duy trì đến 23:59 ngày 31/12/2021 (Thứ 6).
– Sau khi mua, có thể nhận được quà thưởng từng ngày khi đăng nhập 7 ngày trong thời gian duy trì bảng điểm danh.
– Bảng điểm danh sẽ biến mất sau khi kết thúc thời gian duy trì Bảng điểm danh.
– Quà thưởng hết hạn nhận sẽ không được cấp hoặc khôi phục lại.

▶ Black Friday ‘Boost Up’
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3)
– Thời gian duy trì bảng điểm danh: 23:59 ngày 31/12/2021 (Thứ 6)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Chú ý

– Sau khi mua, bảng điểm danh được duy trì đến 23:59 ngày 31/12/2021 (Thứ 6).

– Sau khi mua, có thể nhận được quà thưởng từng ngày khi đăng nhập 7 ngày trong thời gian duy trì bảng điểm danh.

– Bảng điểm danh sẽ biến mất sau khi kết thúc thời gian duy trì Bảng điểm danh.

– Quà thưởng hết hạn nhận sẽ không được cấp hoặc khôi phục lại.

※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật / trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].
※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Black Friday! Sản phẩm hằng ngày
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 7/12 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)


▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật Black Friday
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 5,000Ruby
Text, table

Description automatically generated

▶ Gói luyện lại Black Friday
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 5,000Ruby

※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói Rương may mắn Black Friday 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 26/11 (Thứ 6)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)
– Giá: 1,000Ruby

※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói ‘Rương may mắn Black Friday 1’.

▶ Rương may mắn Black Friday giá đặc biệt 1
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: 00:00 ngày 13/11 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 14/11 (Chủ nhật) (Tuần thứ 1)
00:00 ngày 20/11 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 21/11 (Chủ nhật) (Tuần thứ 2)
00:00 ngày 26/11 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 26/11 (Chủ nhật) (Black Friday)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 500Ruby

※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói ‘Rương may mắn Black Friday giá đặc biệt 1’.

▶ Cổ tự huyền bí: Huyền thoại
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 10 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 800 Ruby

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng.
– Trường hợp vượt quá 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] vẫn có thể sở hữu cộng dồn.
– Tuy nhiên, khi vượt quá 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] sẽ không được cộng thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Gia hộ của thần vương
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000Ruby


▶ Báo cáo thí nghiệm ma thuật
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,500Ruby


▶ Rương Lõi phù phép may mắn
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 2,000Ruby

※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000Ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000Ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Vị trí: Gói > Black Friday
– Thời gian: sau bảo trì 9/11 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000Ruby


▌Black Friday Promotion <Token shop>
“Mở Token shop nơi có thể sử dụng Back Token để tiến hành giao dịch. (~ trước bảo trì ngày 21/12 (Thứ 3)”
– Có thể kiểm tra Token Shop tại [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Black Token Shop].
– Có thể đổi ‘Black token’ để lấy các sản phẩm đặc biệt trong thời gian promotion.
※ Tất cả ‘Black Token’ sẽ bị xóa bỏ khi kết thúc thời gian promotion.

※ Vui lòng kiểm tra mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Black Friday! Rương may mắn / Rương Lõi phù phép may mắn’.
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC 1 sao: có thể chọn và nhận 1 trong vũ khí chuyên dụng 1 sao của anh hùng NPC. (có thể chọn đến Talisha)
※ Trang phục tóc giới hạn (Lavril): có thể sử dụng khi đang sở hữu anh hùng ‘Lavril’.
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí chuyên dụng (~Isaiah): Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho vũ khí chuyên dụng khác. (~ có thể chọn đến Isaiah, Đối với vũ khí chuyên dụng NPC, chỉ có thể hoán đổi Độ thức tỉnh giữa các vũ khí chuyên dụng NPC với nhau)
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh bảo vật chuyên dụng (~Isaiah): Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho bảo vật chuyên dụng khác. (~ có thể chọn đến Isaiah, bao gồm anh hùng NPC)
– Khi sử dụng vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng thì bonus thất bại cũng được chuyển dịch cùng, nhưng không thể chuyển dịch giải phóng/nâng cấp/ cường hóa vũ khí linh hồn.

※ Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn (~Isaiah): khi dùng có thể chuyển dịch từ trang bị có chỉ số nâng cấp cao hơn cho trang bị có chỉ số nâng cấp thấp hơn hoặc chưa giải phóng. (không thể chuyển theo hướng ngược lại/ có thể chọn sử dụng đến Isaiah)

– Khi sử dụng, có thể trao đổi chỉ số nâng cấp, chỉ số cường hóa Ether, chỉ số Ether đã nạp (bao gồm cả chỉ số nạp vượt quá quy định) và tỷ lệ phân bổ lại chỉ số năng lực của vũ khí linh hồn này sang vũ khí linh hồn hoặc vũ khí chuyên dụng khác.
– Có thể chuyển dịch không phân biệt anh hùng thường / anh hùng NPC, nhưng không thể chuyển dịch độ thức tỉnh / bonus thất bại của vũ khí chuyên dụng.
▌Cập nhật sản phẩm [Stamina]
▶ 10 Thẻ càn quét
– Vị trí: Hàng hóa và Hàng tiêu dùng > Stamina
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 100 Ruby

※ Thẻ càn quét giúp hoàn thành ngay lập tức ngục tối cao nhất đã hoàn thành trước đó và nhận về quà thưởng tương ứng.
– Nội dung có thể sử dụng: Tháp Thách Đấu, Mê cung ngầm của hoàng gia, Shakmeh, Eclipse
– Thông tin chi tiết về nội dung này vui lòng xem nội dung [Ghi chú cập nhật ngày 09/11 (Thứ 3)].

▶ Gói thẻ càn quét
– Vị trí: Hàng hóa và Hàng tiêu dùng > Stamina

– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ bán thường

– Giới hạn mua: không giới hạn

※ Thẻ càn quét giúp hoàn thành ngay lập tức ngục tối cao nhất đã hoàn thành trước đó và nhận về quà thưởng tương ứng.
– Nội dung có thể sử dụng: Tháp Thách Đấu, Mê cung ngầm của hoàng gia, Shakmeh, Eclipse
– Thông tin chi tiết về nội dung này vui lòng xem nội dung [Ghi chú cập nhật ngày 09/11 (Thứ 3)].

▌Cập nhật sản phẩm [Sự kiện]
※ Đây là sản phẩm được cải thiện lại của sản phẩm [Gói hoàn thành chương 1 / chương 4 / chương 6 / chương 8 / chương 9].

– Trường hợp đang hiển thị sản phẩm trên, sau khi kết thúc bảo trì định kỳ sẽ tự động được thay đổi thành [Gói tân binh].

– Trường hợp tài khoản đổi từ Gói hoàn thành chương sang [Gói tân binh], thời gian hiển thị bảng thông báo vẫn sẽ duy trì số lượng thời gian còn lại trước đó.
※ Sản phẩm chỉ hiển thị đối với những tài khoản chưa hoàn thành các chương trên.
※ Không thể tiến hành mua sản phẩm này khi quá thời gian hiển thị sản phẩm.

▶ [Gói tân binh] Boost Up! Anh hùng T5
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ đến khi thanh toán sản phẩm hoặc quá thời gian hiển thị sản phẩm
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / sau khi bắt đầu hiển thị sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày

※ Sản phẩm hiển thị khi hoàn thành [màn 1-20].
※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đến Isaiah
※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong vũ khí / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ [Gói tân binh] Gói trang bị chuyên dụng giới hạn
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ đến khi thanh toán sản phẩm hoặc quá thời gian hiển thị sản phẩm
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / sau khi bắt đầu hiển thị sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày

※ Sản phẩm hiển thị khi hoàn thành [màn 4-21].
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ [Gói tân binh] Gói tăng trưởng nhanh trang bị chuyên dụng
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ đến khi thanh toán sản phẩm hoặc quá thời gian hiển thị sản phẩm
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / sau khi bắt đầu hiển thị sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày
※ Sản phẩm hiển thị khi hoàn thành [màn 6-21].
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao/ 3 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng 0 sao / 3 sao của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ [Gói tân binh] Gói tăng trưởng nhanh vũ khí linh hồn
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ đến khi thanh toán sản phẩm hoặc quá thời gian hiển thị sản phẩm
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / sau khi bắt đầu hiển thị sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày

※ Sản phẩm hiển thị khi hoàn thành [màn 8-26].
※ Thẻ nâng cấp vũ khí linh hồn (+1): có thể sử dụng cho vũ khí chuyên dụng chưa giải phóng linh hồn/ đã giải phóng/ nâng cấp mức 1 và có thể ngay lập tức nâng cấp đến mức 1 không phân biệt đã cường hóa Ether. (có thể dùng đến Isaiah / không thể dùng cộng dồn)
– Cấp một phần quà thưởng dựa trên mức cường hóa khi sử dụng vật phẩm này cho vũ khí chuyên dụng đã giải phóng linh hồn.
※ Thẻ cường hóa Ether vũ khí linh hồn (+15): khi sử dụng cho vũ khí linh hồn ở trạng thái cường hóa Ether 0 ~ 14, thì chỉ số cường hóa Ether sẽ được tăng lên mức 15. (có thể dùng đến Isaiah / không thể dùng cộng dồn)
– Cấp một phần trong tổng lượng Ether tiêu thụ theo tỷ lệ thành công tối thiểu lúc tiến hành cường hóa khi sử dụng vật phẩm cho vũ khí chuyên dụng có chỉ số cường hóa ở mức 0 ~ 14.

▶ [Gói tân binh] Gói Ruby đặc biệt
– Vị trí: Gói > Sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3) ~ đến khi thanh toán sản phẩm hoặc quá thời gian hiển thị sản phẩm
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần / sau khi bắt đầu hiển thị sẽ được duy trì trong vòng 14 ngày

※ Sản phẩm hiển thị khi hoàn thành [màn 9-23].

▌Hiển thị tỷ lệ

[Black Friday! Rương may mắn]

※ Khi mở rương, có thể nhận về 1 trong ‘Black Friday! Rương (cùng bậc)’ và ‘Black Friday! Rương may mắn bậc kế tiếp’.
※ ‘Black Friday! Rương may mắn’ bao gồm từ bậc 1~ bậc 4, và ‘Black Friday! Rương’ bao gồm từ bậc 1 ~ bậc 5.

[Black Friday! Rương]


[Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

[Hộp Vé luyện lại may mắn giá đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp Vé luyện lại may mắn giá đặc biệt.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment