[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 10 (Đợt 2)_bổ sung 27/10 12:51Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 10 Đợt 2.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 10 Đợt 2]─────────────

▌Triệu hồi Step up

▶ Triệu hồi step up (Valance)
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng Valance với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 Ruby


※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].

– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của Valance cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.

:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.

– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC trừ anh hùng ‘Valance’ sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao. (có thể nhận được vũ khí chuyên dụng của Valance ở trạng thánh 0 sao ~ 3 sao)

– Áp dụng giảm 50% phí triệu hồi ở lần triệu hồi step up thứ 2 / thứ 5. (5,000 ruby → 2,500 ruby)

– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.

– Có thể nhận được ‘Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên (Valance)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4 / thứ 7.

– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng (Valance)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.

– Có thể nhận được ‘Quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu’ ở bước triệu hồi lần thứ 10.

Sau đó, cứ mỗi 10 lần lặp lại sẽ nhận được quà thưởng 10 lần lặp lại.

– Chỉ có thể sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Valance)’ khi đang sở hữu anh hùng này.

– ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Valance)’ có thể sẽ được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói tăng trưởng Valance
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby


▶ Combo vũ khí chuyên dụng Valance 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC 0 sao / 2 sao (Valance): có thể nhận được vũ khí chuyên dụng 0 sao / 2 sao của Valance.
※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Combo bảo vật chuyên dụng Valance 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 sao / 1 sao (Valance): có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng 0 sao / 1 sao của anh hùng Valance.
※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói vũ khí linh hồn Valance
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 23/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn đá linh hồn NPC (Valance): Khi sử dụng, có thể nhận được 1 Đá linh hồn Valance.
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)


▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘5 Lõi năng lượng bổ trợ’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.

▶ Gói triệu hồi cổ tự huyền thoại
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)


▶ Gói cổ vật Happy Halloween!
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy 1
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy 2
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy 3
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Cổ tự huyền bí: Huyền thoại
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 10 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 800 Ruby


▶ Gia hộ của thần vương
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Báo cáo thí nghiệm ma thuật
Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,500 Ruby


▶ Rương Lõi phù phép may mắn
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 2,000 Ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 9/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000 Ruby


▌Bổ sung sản phẩm [Định giá]
▶ Thẻ triệu hồi cổ vật ngẫu nhiên từng ngày một (7 ngày)
– Vị trí: Gói > Định giá
– Thời gian: sau bảo trì 26/10 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: 7 ngày kể từ ngày mua gói vật phẩm
– Nội dung: Cấp Thẻ triệu hồi cổ vật ngẫu nhiên mỗi ngày trong vòng 7 ngày

※ Tổng vật phẩm nhận: [1 Thẻ chọn cổ vật đặc biệt], [8 Hộp cổ vật ngẫu nhiên]
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Hộp cổ vật ngẫu nhiên: Khi sử dụng, sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong số các cổ vật sự kiện.

▌Cập nhật sản phẩm [Sinh nhật]
▶ Gói Happy B-Day Tháng 11
– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: 00:00 ngày 1/11 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 30/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Sản phẩm bao gồm Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng tương ứng.
※ Anh hùng sinh nhật Tháng 11: Isaiah / Taily / Requina / Nia / Reina / Gremory / Lucikiel / Estele

▶ Gói Happy B-Day Tháng 11 (Anh hùng NPC)
– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: 00:00 ngày 1/11 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 30/11 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Sản phẩm bao gồm Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng tương ứng.
※ Anh hùng NPC sinh nhật Tháng 11: Juno / May

▌Hiển thị tỷ lệ

[Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Rương may mắn của phù thủy]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương may mắn của phù thủy’.

[Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment