[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 10 (Đợt 1)_điều chỉnh

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 10 Đợt 1.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 10 Đợt 1]─────────────

▌Cập nhật [King’s Pass]
▶ King’s Pass Mùa 5
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 7/11 (Chủ nhật)
– Thời gian mùa 5: sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3)
– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.

※ Chú ý
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc sử dụng ruby để mua level. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)
– Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.
– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]
– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].
– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.

※ Thông tin cấu tạo gói vật phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong các vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.
– Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói trang phục Bãi biển Halloween 2021 (Đợt 2)
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục Bãi biển Halloween 2021 (Đợt 2): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Bãi biển Halloween ra mắt vào năm 2021 đợt 2.
– Anh hùng có thể chọn: Rehartna / Nicky / Xerah / Ripine / Pansirone / Gladi / Lucikiel / Mirianne

▶ Gói Trick or Treat ! Happy Halloween
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể mở sản phẩm trên sau khi hoàn thành [Sự kiện đặc biệt – Đại hội thể thao mùa thu, Lễ hội cơ bắp] – [Ngục tối bí mật].
※ Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].

▶ Combo stamina 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.


▶ Gói thử thách Apocalypsion
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Hắc tinh thạch: Nạp ngay 1 lượt vào Raid Thần phạt khi sử dụng.
– Dù đang sở hữu Vé nhập trận được bổ sung tự động mỗi tuần thì vẫn có thể cộng dồn để lưu trữ vật phẩm này.
– Tuy nhiên, trường hợp sở hữu hơn 1 [Vé nhập trận Raid thần phạt] sẽ không được cộng thêm 1 vé nhập trận nạp tự động (mỗi tuần 1 vé) nữa.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 1
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí 1 ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 2
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

– Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói chọn Ether đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2 , thứ 4.
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn / đặc biệt’.

▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2.
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Cổ tự huyền bí: Huyền thoại’ ở lần mua thứ 2.

▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘10 Cổ tự huyền bí: Huyền thoại’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)


▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘5 Lõi năng lượng bổ trợ’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói triệu hồi cổ tự huyền thoại
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)


▶ Phụ kiện mũ giáp Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 Ruby


▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 Ruby

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: Thiết bị cần thiết để vào Raid ARCDIM và Raid ARCDIM Cross. Nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])

– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng vật phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’, thì vẫn có thể cộng dồn để sở hữu.
– Tuy nhiên, trường hợp sở hữu nhiều hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] sẽ không được cộng dồn vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Rương Ether may mắn
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby

※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5, 10, 15, 20.

▶ Cổ tự huyền bí: Huyền thoại
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 10 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Gia hộ của thần vương
– Thời gian: sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 Ruby


▌Hiển thị tỷ lệ
[Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp Vé luyện lại may mắn‘.

[Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn.

[Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn đặc biệt.
──────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia