[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 9 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 9 Đợt 2.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tháng 9 Đợt 2]─────────────


▌<Sản phẩm cập nhật>

▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Gói tất cả trong một giá siêu đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng của anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp quà độ thân hữu NPC’.

▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Gói tất cả trong một giá siêu đặc biệt may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘<Khởi đầu của sự thay đổi> Rương tất cả trong một giá siêu đặc biệt may mắn’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói thử thách Apocalypsion
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Hắc tinh thạch: Nạp ngay 1 lượt vào Raid Thần phạt khi sử dụng.
– Dù đang sở hữu Vé nhập trận được bổ sung tự động mỗi tuần thì vẫn có thể cộng dồn để lưu trữ vật phẩm này.

▶ Gói cổ tự huyền bí giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2,000 ‘Ether tỏa sáng’, 600 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)


▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)


▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói chọn cổ vật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 4 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].

▶ Gói anh hùng T5
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đến Isaiah


▶ Coupon vũ khí chuyên dụng NPC ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: Thiết bị cần thiết để vào Raid ARCDIM và Raid ARCDIM Cross. Nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng vật phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’, thì vẫn có thể cộng dồn để sở hữu.

▶ Cổ tự huyền bí: Huyền thoại
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 5 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 ruby


▌Cập nhật sản phẩm [Sinh nhật]
▶ [Gói Happy B-Day] tháng 10
– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 31/10 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Sản phẩm bao gồm Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng tương ứng.

※ Anh hùng sinh nhật tháng 10: Oddy / Mirianne / Laudia / Kasel / Rephy / Clause / Neraxis / Shakmeh

Hiển thị tỷ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong <Khởi đầu của sự thay đổi> Rương tất cả trong một giá siêu đặc biệt may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng <Khởi đầu của sự thay đổi> Rương tất cả trong một giá siêu đặc biệt may mắn.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp quà độ thân hữu NPC]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp quà độ thân hữu NPC.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn đặc biệt.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp Vé luyện lại may mắn.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia