[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 9 tuần 3

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 9.
Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 9]─────────────


▌Cập nhật King’s Pass
▶ King’s Pass Mùa 4
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 10/10 (Chủ nhật)
– Thời gian mùa 4: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.


※ Chú ý
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc sử dụng ruby để mua level. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)
– Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.
– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]
– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].
– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.


※ Thông tin cấu tạo sản phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 1 sao/ bảo vật chuyên dụng / trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong các vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt / Hộp Vé luyện lại may mắn’.


▌Triệu hồi step up

▶ Triệu hồi Step Up anh hùng điều chỉnh cân bằng (Yanne)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 Ruby


※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (Yanne) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Yanne)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Yanne)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.
– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Yanne)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Yanne)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.


▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói trang bị chuyên dụng anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao (Yanne): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao của Yanne.

▶ Gói vũ khí linh hồn anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Black Combo 1 ~ 5
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0 / 3sao: có thể chọn và nhận 1 trong số vũ khí chuyên dụng 0 sao / 3 sao của các anh hùng. (không áp dụng cho anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.
※ Thẻ nâng cấp vũ khí linh hồn (+1): Khi sử dụng, sẽ giải phóng hoặc nâng cấp trang bị đã chọn tương ứng với chỉ số nâng cấp của vật phẩm. (~ đến Isaiah / không thể dùng cộng dồn)
– Nhận được phần thưởng tùy theo mức nâng cấp trong trường hợp sử dụng cho trang bị đã nâng cấp từ trước.
※ Thẻ cường hóa Ether vũ khí linh hồn (+15): Khi sử dụng, chỉ số cường hóa Ether của vũ khí linh hồn đã chọn sẽ thay đổi. Chỉ sử dụng được cho vũ khí linh hồn có chỉ số cường hóa Ether thấp hơn của coupon này. (~ đến Isaiah / không thể dùng cộng dồn)
– Trường hợp sử dụng cho trang bị đã cường hóa với chỉ số 0 ~ +15 từ trước sẽ được cấp phần thưởng dựa theo mức cường hóa hiện tại của trang bị.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Empire Combo 1 ~ 5
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 / 2 / 3 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng 0 / 2 / 3 sao của các anh hùng.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói trang phục bãi biển Halloween 2021 (Đợt 1)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục bãi biển Halloween 2021 (Đợt 1): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Halloween ra mắt vào năm 2021 đợt 1.
– Anh hùng có thể chọn: Nia / Laudia / Seria / Dakaris / Riheet / Lucias / Sonia
– Trang phục ‘Isolet’ được cấp miễn phí trong thời gian sự kiện nên sẽ loại trừ khỏi danh sách chọn của gói.

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Rương Ether may mắn giá siêu đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 20/9 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Gia hộ của Thần vương giá siêu đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 21/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng. (không áp dụng cho anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 Thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Bia đá thử thách
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby


▶ Gia hộ của Thần vương
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Rương Ether may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.
※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5, thứ 10, thứ 15, thứ 20.

▶ Đầu bí ngô buồn bực
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Sao trang trí Giáng sinh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Dây chuyền Lulu
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby▶ Giải thưởng thành tích học tập
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Món tráng miệng đặc biệt của Juno
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Ác linh trong bí ngô
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby


▶ Cổ tự huyền bí (huyền thoại)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 thứ 2 hàng tuần)
– Giá: 1,000 ruby


▌Bổ sung sản phẩm [tăng trưởng anh hùng]

▶ Gói thử thách Raid Thần phạt
– Vị trí: Gói > Tăng trưởng anh hùng
– Thời gian: sau bảo trì 14/9 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần


▶ Gói đột phá Raid Thần phạt
– Vị trí: Gói > Tăng trưởng anh hùng
– Thời gian: sau bảo trì 14/9 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lần

※ Mảnh nước mắt Apocalypsion: Mảnh nhận được từ Apocalypsion. Có thể tạo ra [Nước mắt Apocalypsion] thông qua Chế tạo.

– Nơi nhận: Raid Thần phạt

– Nơi sử dụng: Chế tạo

▌Hiển thị tỷ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp Vé luyện lại may mắn.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn đặc biệt.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Ether may mắn.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 9.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia