[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 8 tuần 5

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 8.
Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 8]─────────────

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói trang phục bóng tối
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


※ Thẻ chọn trang phục bóng tối (~ Isaiah): ~ có thể chọn đến Isaiah (không áp dụng cho anh hùng Kẻ phản nghịch Clause / Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã)
※ Thẻ chọn trang phục (~Kỳ nghỉ 2021 đợt 2): ~ có thể chọn đến trang phục kỳ nghỉ 2021 (đợt 2)

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói Vé luyện lại may mắn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí 1 Rương chọn Ether ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong 2.000 ‘Ether tỏa sáng’/ 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói cổ tự huyền bí giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Điểm đặc tính siêu việt giá siêu đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/9 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Hộp quà độ thân hữu NPC giá siêu đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 7/9 (thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp quà độ thân hữu NPC’.

▶ Gia hộ của thần vương
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 Ruby


▶ Bia đá thử thách
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 Ruby


▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Combo TĂNG 1 ~ 5
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)

※ Thông tin sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được mua theo bậc, sau khi hoàn tất mua sản phẩm ở bậc trước thì mới giển thị và mua được sản phẩm ở bậc sau.

▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Combo GIẢM 1 ~ 5
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)

※ Thông tin sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được mua theo bậc, sau khi hoàn tất mua sản phẩm ở bậc trước thì mới giển thị và mua được sản phẩm ở bậc sau.

▌Bổ sung sản phẩm [Sinh nhật]

▶ [Gói Happy B-Day] tháng 9
– Vị trí: Gói > Sinh nhật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Sản phẩm bao gồm Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng tương ứng.
※ Anh hùng sinh nhật tháng 9: Nyx / Isolet / Baudouin / Chrisha / Lilia / Arch / Scarlet / Aselica / Gau / Riheet / Ripine

▌Sản phẩm ngừng bán

– Thời gian áp dụng: tại bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Nội dung: ngừng bán một số sản phẩm do đã cải tiến cấu tạo gói sản phẩm
※ Sản phẩm trên được đổi thành [Ruby từng ngày một 1 (7 ngày)].
※ Trường hợp đã mua sản phẩm trước thời điểm áp dụng ngừng bán sản phẩm sẽ vẫn được nhận đúng gói sản phẩm trước khi thay đổi.

▶ Ruby từng ngày một 1 (7 ngày)
– Nội dung: Gói > Định giá
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: 7 ngày từ ngày mua trong thời gian sự kiện
– Nội dung: cấp ‘Ruby’ hàng ngày trong vòng 7 ngày (có thể nhận được tổng cộng ‘1,350 Ruby’)

※ Do bổ sung sản phẩm trên nên sản phẩm [Ruby từng ngày một (7 ngày)] được đổi tên thành [Ruby từng ngày một 2 (7 ngày)].

▌Thông tin khác
– Thay đổi giới hạn mua của sản phẩm [Gói phù phép ma thuật] được mở bán từ ngày 3/8 (Thứ 3).

▶ Gói phù phép ma thuật
– Vị trí: Gói > Công nghệ ma thuật
– Thời gian: 3/8 (Thứ 3) > sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản có thể mua 2 lần > mỗi tuần 2 lần (được đặt lại vào 00:00 Thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▌Hiển thị tỷ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp vé luyện lại may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Hộp quà độ thân hữu NPC]

Cthể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Hộp quà độ thân hữu NPC.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Lõi phù phép may mắn]

Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng Rương Lõi phù phép may mắn.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 5 tháng 8.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia