[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 8 tuần 3_bổ sung 7:48 ngày 17/8

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

※ Nội dung thay đổi: điều chỉnh số lượng Ether rực rỡ trong phần giải thích Rương chọn Ether của gói chọn Ether ( 300 ‘Ether rực rỡ’ -> 400 ‘Ether rực rỡ’) 7:48 ngày 17/8

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 8.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 8]─────────────


▶ Cập nhật [King’s Pass]
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 12/9 (Chủ nhật)

– Thời gian mùa 3: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)

– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.

※ Chú ý
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc sử dụng ruby để mua level. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)

– Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.

– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]

– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].

– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.

※ Thông tin cấu tạo vật phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong các vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt / Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Triệu hồi Step Up anh hùng điều chỉnh cân bằng (Aselica / Laias)

– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)

– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao

– Giá: 5,000 ruby


※ Chú ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].

– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (Aselica / Laias) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.

:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.

– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.

– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.

– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Aselica / Laias)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.

– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Aselica / Laias)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.

– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.

– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Aselica / Laias)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Aselica / Laias)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói kỷ niệm điều chỉnh cân bằng Aselica
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Aselica): Khi sử dụng, có thể chọn Aselica T5 cấp 100.
– Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu anh hùng này.

▶ Gói kỷ niệm điều chỉnh cân bằng Laias
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Laias): Khi sử dụng, có thể chọn Laias T5 cấp 100.

– Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu anh hùng này.


▶ Gói trang bị chuyên dụng anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao (Aselica, Laias): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao của Aselica hoặc Laias.

▶ Gói vũ khí linh hồn anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn đá linh hồn (Aselica, Laias): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Đá linh hồn của Aselica hoặc Laias.

▶ Gói trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 2: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Kỳ nghỉ ra mắt vào năm 2021 đợt 2.
– Anh hùng có thể chọn: Cassandra / Lucias / Chrisha / Isolet / Laias / Mirianne / Isaiah
– Không áp dụng chọn đối với trang phục được cấp miễn phí của anh hùng Gremory.

▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’, 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.

▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói chọn cổ vật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong số cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận 1 trong số cổ vật sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả cổ vật ngoại trừ [Cổ vật King’s Pass].

▶ Hộp Vé luyện lại may mắn giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.


▶ Gói hộp độ thân hữu NPC giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp độ thân hữu NPC giá đặc biệt’.

▶ Nước phép stamina giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Sổ điểm danh đặc biệt Khởi đầu của sự thay đổi! ‘Trang bị chuyên dụng’
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Thời gian duy trì Bảng điểm danh: ~ 23:59 ngày 30/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ CHÚ Ý

– Sau khi mua, Bảng điểm danh trên được duy trì đến 23:59 ngày 30/9/2021 (Thứ 5).
– Đăng nhập trong vòng 7 ngày sau khi kích hoạt bảng điểm danh sẽ có thể nhận quà thưởng lần lượt từng ngày.
– Bảng điểm danh sẽ tự động biến mất khi hết hạn duy trì Bảng điểm danh.
– Khi Bảng điểm danh hết hạn sẽ không thể khôi phục hoặc cấp lại quà thưởng chưa nhận.

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 ~ 3 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 0 ~ 3 sao. (không áp dụng Vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC).

▶ Sổ điểm danh đặc biệt Khởi đầu của sự thay đổi! ‘Vũ khí linh hồn’
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Thời gian duy trì Bảng điểm danh: ~ 23:59 ngày 30/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ CHÚ Ý

– Sau khi mua, Bảng điểm danh trên được duy trì đến 23:59 ngày 30/9/2021 (Thứ 5).
– Đăng nhập trong vòng 14 ngày sau khi kích hoạt bảng điểm danh sẽ có thể nhận quà thưởng lần lượt từng ngày.
– Bảng điểm danh sẽ tự động biến mất khi hết hạn duy trì Bảng điểm danh.
– Khi Bảng điểm danh hết hạn sẽ không thể khôi phục hoặc cấp lại quà thưởng chưa nhận.

▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Gói Ruby đặc biệt 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận miễn phí ‘1 Thẻ chọn Raider Cổ đại’ ở lần mua thứ 2.
– Không áp dụng chọn cho Raider bán trong thời gian giới hạn.

▶ <Khởi đầu của sự thay đổi> Gói Ruby đặc biệt 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận miễn phí ‘1 Thẻ chọn Raider Huyền thoại’ ở lần mua thứ 2.

– Không áp dụng chọn cho Raider bán trong thời gian giới hạn.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng giá siêu đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 23/8 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC).

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng giá siêu đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 24/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC).

Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Hộp đồ ăn Raider Vàng giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 12,000,000 vàng


▌Hiển thị tỉ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong
Hộp độ thân hữu NPC]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp độ thân hữu NPC’.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 8.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia