[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 7 tuần 4Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 7.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 7]─────────────

▌Cập nhật [King’s Pass]
▶ King’s Pass Mùa 2
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/8 (Chủ nhật)
– Thời gian mùa 2: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.


※ Chú ý
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc đối với level ruby, các nhà chinh phạt có thể sử dụng ruby để thu về quà thưởng. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)
– Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.
– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]

– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].

– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.

※ Thông tin cấu tạo vật phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong các vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt / Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục Kỳ nghỉ 2021 đợt 1: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Kỳ nghỉ ra mắt vào năm 2021 đợt 1.
– Anh hùng có thể chọn: Rodina / Yanne / Estelle / Lucikiel / Dosarta / Requina / Shakmeh / Ophelia
– Không áp dụng chọn cho anh hùng ‘Estelle’ trong thời gian sự kiện cấp miễn phí trang phục.

▶ Gói tăng trưởng anh hùng chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đế Isaiah (trừ anh hùng NPC)
– Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng chào Hè 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng:có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng chào Hè 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng:có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng chào Hè 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng:có thể sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng và có tỉ lệ cường hóa thành công giống như vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng chào Hè 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng chào Hè 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng chào Hè 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: dùng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng cà có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá linh hồn chào Hè 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói đá linh hồn chào Hè 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói đá linh hồn chào Hè 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói phù phép ma thuật chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận miễn phí ‘1 Rương Lõi phù phép may mắn’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Gói chọn Ether chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1.000 ‘Ether tỏa sáng’, 600 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 300 ‘Ether rực rỡ’.
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Vé luyện lại chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn may mắn’ ở lần mua thứ 2 và ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn / Hộp Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn may mắn’.

▶ Gói stamina giá đặc biệt chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)


▶ Gói Độ thân hữu giá đặc biệt chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)


▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt chào Hè 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt chào Hè 2

– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt chào Hè 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện


▶ Phụ kiện mũ giáp Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby


▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: khi sử dụng, nạp ngay 5 vé vào [Raid ARCDIM và Raid ARCDIM Cross]. ([cấp vào Kho > Hàng tiêu dùng])
– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ sẽ có thể cộng dồn để lưu trữ.

– Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không thể cộng dồn thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Rương Ether may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’
※ Có thể nhận miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5, 10, 15 và 20.

▶ Cổ tự huyền bí: Velkazar
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 3,000 ruby


▶ Vé triệu hồi Raider giá đặc biệt cuối tuần chào Hè!
– Thời gian: 00:00 ngày 24/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 25/7 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 6,000,000 vàng


▶ Hộp đồ ăn Raider giá đặc biệt cuối tuần chào Hè!
– Thời gian: 00:00 ngày 24/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 25/7 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 12,000,000 vàng


▶ Hộp Vé luyện lại may mắn giá đặc biệt cuối tuần chào Hè!
– Thời gian: 00:00 ngày 31/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 01/08 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 17,000,000 vàng

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Hộp quà độ thân hữu NPC giá đặc biệt cuối tuần chào Hè!
– Thời gian: 00:00 ngày 31/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 01/08 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 14,000,000 vàng

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp quà độ thân hữu NPC’.

▶ Rương trang bị Galgoria chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)
– Giá: Miễn phí

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương trang bị Galgoria chưa giám định cao cấp’.

▶ Rương trang bị Siegfried chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)
– Giá: Miễn phí

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương trang bị Siegfried chưa giám định cao cấp’.

▶ Rương trang bị Ascalon chào Hè
– Thời gian: sau bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)
– Giá: Miễn phí

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương trang bị Ascalon chưa giám định cao cấp’.

▌Hiển thị tỉ lệ

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn’.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Rương Ether may mắn đặc biệt.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Hộp Vé luyện lại may mắn.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Hộp Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn may mắn.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Rương Lõi phù phép may mắn.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Rương trang bị Galgoria / Siegfried / Ascalon chưa giám định cao]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Rương trang bị chưa giám định.
※ Nhận được ngẫu nhiên trang bị công nghệ ma thuật theo lớp / loại.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp quà độ thân hữu NPC]

※ Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên trên khi sử dụng Hộp quà độ thân hữu NPC.

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 7.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment