[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 1 tuần 4_cập nhật 14:35 ngày 02/02

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 1.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 1]─────────────

★ Bổ sung hệ thống triệu hồi Raider
■ Triệu hồi Raider LINE FRIENDS đợt 2 (x1 / x10)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/3 (Thứ 3)
– Vị trí: Cửa hàng đặc biệt > Triệu hồi > Triệu hồi Raider

[Tỉ lệ triệu hồi Raider LINE FRIENDS Đợt 2]

[Danh sách Raider có thể nhận]

※ CHÚ Ý
– Có thể sử dụng Triệu hồi Raider LINE FRIENDS đợt 2 (x1 / x10) sau khi hoàn thành màn 1-17.
– Chỉ có thể sử dụng ‘Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS’ để [Triệu hồi Raider LINE FRIENDS].
– Khi nhận được mỗi loại Raider lần đầu tiên, chỉ số này sẽ được in vết lên tất cả các anh hùng có trong tài khoản.
– Trường hợp nhận được Raider vốn đang sở hữu trong tài khoản sẽ được thay thế bằng ‘Tinh chất của Raider cùng cấp tương ứng’.
– Trường hợp nhận được Raider cấp Huyền thoại vốn đang sở hữu trong tài khoản sẽ được thay thế bằng ‘Tinh chất của Raider tương ứng’.

■ Triệu hồi Step up Lucikiel
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng Lucikiel với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ Chú ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng Lucikiel cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 5 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Lucikiel)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4/ lần thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Lucikiel)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.
– Có thể sử dụng Thẻ chọn trang phục giới hạn (Lucikiel) để chọn cho anh hùng Riheet/ Ripine đang sở hữu.
– Thẻ chọn trang phục giới hạn (Lucikiel) có thể được đưa vào bán hàng tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

■ Gói Lucikiel siêu việt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật: có thể chọn và nhận trang bị công nghệ ma thuật theo ‘Bộ/Lớp/loại’. (không thể chọn Tùy chọn bổ sung/ Skill bổ sung)

■ Gói trang bị Lucikiel tất cả trong một
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Combo vũ khí chuyên dụng Lucikiel 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo bảo vật chuyên dụng Lucikiel 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói vũ khí linh hồn Lucikiel
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói phụ kiện LINE FRIENDS (Đợt 2)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: không giới hạn

※ Thẻ chọn phụ kiện (LINE FRIENDS đợt 2): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 ‘Cài tóc BROWN’, ‘Cài tóc CONY’, ‘Cài tóc CHOCO’, hoặc ‘Cài tóc MOON’.

■ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

Gói Ruby khuyến mãi đặc biệt 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói ngẫu nhiên cổ vật mới Boss Thế Giới
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được 1 ‘Thẻ chọn cổ vật của Lua’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
– Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả các cổ vật trong game. (bao gồm cổ vật mới)

[Thẻ triệu hồi ngẫu nhiên cổ vật mới Boss Thế Giới]

※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trong danh sách trên khi sử dụng ‘Thẻ triệu hồi ngẫu nhiên cổ vật mới Boss Thế Giới’.

■ Gói anh hùng đề xuất Boss Thế Giới
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 (Boss Thế Giới): Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng T5.
– Anh hùng có thể chọn: Pansirone, Gremory, Lavril, Cecilia, Kara
– Trường hợp đã sỡ hữu tất cả anh hùng trong phạm vi chọn của thẻ thì sẽ được cấp thay thế bằng ‘Mảnh vũ khí chuyên dụng’.

■ Gói trang bị chuyên dụng đề xuất Boss Thế Giới tất cả trong một
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Hộp chọn trang bị chuyên dụng tất cả trong một: có thể nhận được 1 Vũ khí chuyên dụng, bảo vật chuyên dụng skill 1 ~ skill 4 mỗi loại 1 cái của 1 anh hùng trong danh sách bên dưới.
– Anh hùng có thể chọn: Pansirone, Gremory, Lavril, Cecilia hoặc Kara

■ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng đề xuất Boss Thế Giới
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0 sao/ 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 0 sao/ 1 sao.
– Anh hùng có thể chọn: Pansirone, Gremory, Lavril, Cecilia hoặc Kara

■ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng đề xuất Boss Thế Giới
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao.
– Anh hùng có thể chọn: Pansirone, Gremory, Lavril, Cecilia hoặc Kara

■ Gói vũ khí linh hồn đề xuất Boss Thế Giới
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn đá linh hồn (Boss Thế Giới): Khi sử dụng có thể chọn và nhận được 1 trong số các đá linh hồn.
– Anh hùng có thể chọn: Pansirone, Gremory, Lavril, Cecilia hoặc Kara

■ Gói Vé luyện lại may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘5 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần thứ 5, và ’10 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 10.

[Cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Hộp Vé luyện lại may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên trên.

■ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.

[Cấu tạo vật phẩm trong Rương chọn Ether]

※ Rương chọn Ether: có thể chọn và nhận 1 trong các vật phẩm bên trên.

■ Gói trang phục đời thường (Đợt 1)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục (Đời thường 2021 đợt 1): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Đời thường 2021.
– Anh hùng có thể chọn: Morrah/ Mitra/ Tanya/ Crow/ Erze/ Lucias/ Shea/ Gremory

■ Món tráng miệng đặc biệt của Juno
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

■ Lông vũ hiến tế
– Thời gian: sau bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

────────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 1.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment