[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 5 tuần 5 _cập nhật

Nội dung thay đổi
– Điều chỉnh số lượng Điểm đặc tính siêu việt không chính xác tại gói Điểm đặc tính siêu việt 5TP (3 -> 1)

– Điều chỉnh giới hạn chọn anh hùng NPC của Gói NPC tất cả trong một The Final. (không áp dụng chọn anh hùng Hanus -> bao gồm cả anh hùng Hanus)

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 5.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 5]─────────────

▌Giảm giá 50% tất cả anh hùng!
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung:
Áp dụng giảm 50% giá bán sản phẩm trong mục [Anh hùng] ở Cửa hàng đặc biệt!

※ Do áp dụng giảm 50% nên lượng Mileage có thể thu được cũng sẽ thay đổi.

▌Triệu hồi step up

▶ Triệu hồi step up (Isaiah)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng Isaiah với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 Ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của Isaiah cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao..
– Áp dụng giảm 50% phí triệu hồi ở lần triệu hồi step up thứ 2 / thứ 5. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Isaiah)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4 / thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Isaiah)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
– Có thể nhận được ‘Quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu’ ở bước triệu hồi lần thứ 10.
Sau đó, cứ mỗi 10 lần lặp lại sẽ nhận được quà thưởng 10 lần lặp lại.
– Chỉ có thể sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Isaiah)’ khi đang sở hữu anh hùng này.
– ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Isaiah)’ có thể sẽ được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▶  Triệu hồi Step up 3 anh hùng sa ngã (Chúa tể bóng tối Kasel, Frey sa ngã)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của 3 anh hùng sa ngã với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 Ruby

※ Chú ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của 3 anh hùng sa ngã cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (3 anh hùng sa ngã)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (3 anh hùng sa ngã)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.
– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (3 anh hùng sa ngã)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Chúa tể bóng tối Kasel, Frey sa ngã)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Chúa tể bóng tối Kasel, Frey sa ngã)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌The Final Promotion <Thông tin Promotion >
– Có thể kiểm tra sản phẩm Promotion ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > The Final].
:: Các sản phẩm liên quan đến Promotion sẽ được cấp ở dạng ‘gói’.
 :: Có thể kiểm tra gói sản phẩm ngay khi mua tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Trong thời gian promotion có thể nhận được ‘Final Token’ khi mở sản phẩm đã mua.
– Thu thập ‘Final Token’ có thể đổi các vật phẩm đặc biệt ở mục [Golden Token Shop].
– Thời gian cấp Final Token: ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) (sau thời gian này sẽ không thể nhận được token khi mở các gói sản phẩm promotion)
– Thời gian duy trì Final Token Shop: ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) (sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ)

▌The Final Promotion <Sản phẩm cập nhật >

▶ Gói tăng trưởng Isaiah
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Combo trang bị chuyên dụng Isaiah 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao / 1 sao (Isaiah): có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của Isaiah ở trạng thái 0 sao / 1 sao.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói vũ khí linh hồn Isaiah
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói Hộp may mắn The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (giới hạn mua được đặt lại vào 00:00 Thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói Hộp may mắn The Final’.

▶ Gói phù phép ma thuật The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: khi sử dụng có thể nạp thêm vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật]. (Cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ sẽ có thể cộng dồn để lưu trữ.
– Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không thể cộng dồn thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Gói phù phép ma thuật The Final’.

▶ Gói trang phục giới hạn The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục giới hạn: có thể chọn và nhận được 1 trong số Trang phục giới hạn của các anh hùng.
 – Anh hùng có thể chọn: Gremory / Lucikiel / Riheet / Ripine / Shakmeh / Estelle / Isolet / Xerah / Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã / Kẻ phản nghịch Clause / Talisha / Hilda
※ Thẻ chọn phụ kiện giới hạn: có thể chọn và nhận được 1 trong số phụ kiện giới hạn của các anh hùng.
– Anh hùng có thể chọn: Roi / Cleo / Gremory / Shamilla / Seria / Scarlet / Shea / Artemia / Yuria / Jane / Chase

▶ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng The Final 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.

▶ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng The Final 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 cổ vật trong trò chơi.

▶ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng The Final 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.

▶ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng The Final 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 cổ vật trong trò chơi.

▶ Gói nâng cấp đá linh hồn The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ cường hóa Ether vũ khí linh hồn (+10): khi sử dụng cho các Vũ khí linh hồn ở trạng thái Cường hóa Ether bậc 0 ~ 9, sẽ có thể nâng chỉ số cường hóa Ether lên bậc 10. (~ đến Lucikiel / không thể sử dụng cộng dồn)
 – Khi sử dụng cho vũ khí linh hồn có chỉ số cường hóa 1~9, cấp một phần trong tổng lượng Ether với tỉ lệ thành công tối thiểu tiêu thụ khi tiến hành cường hóa.
※ Thẻ nâng cấp vũ khí linh hồn (+1): có thể sử dụng để nâng chỉ số Cường hóa Ether lên bậc 1 không phân biệt nội dung giải phóng / cường hóa Ether của Vũ khí linh hồn. (~ đến Lucikiel / không thể sử dụng cộng dồn)

▶ Gói đá linh hồn The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói cường hóa Ether The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ cường hóa Ether vũ khí linh hồn (+15): khi sử dụng cho các Vũ khí linh hồn ở trạng thái Cường hóa Ether bậc 0 ~ 14, sẽ có thể nâng chỉ số cường hóa Ether lên bậc 15. (~ đến Lucikiel / không thể sử dụng cộng dồn)
 – Khi sử dụng cho vũ khí linh hồn có chỉ số cường hóa 1~14, cấp một phần trong tổng lượng Ether với tỉ lệ thành công tối thiểu tiêu thụ khi tiến hành cường hóa.

▶ Gói cổ vật The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường/ đặc biệt.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 cổ vật trong trò chơi.

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật The Final 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật The Final 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói NPC tất cả trong một The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100: Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng NPC T5, cấp 100. (Có thể chọn đến Talisha, không bao gồm Cain)
 – Cấp bù 100 Dấu chứng tình bạn và 60 Vòng tình bạn nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng npc: khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng / bảo vật của anh hùng NPC (~ đến Talisha)

▶ Gói luyện lại The Final 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói luyện lại The Final 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói chọn Ether The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.

[Cấu tạo sản phẩm Rương chọn Ether]

※ Khi sử dụng ‘Rương chọn Ether’ có thể nhận được 1 trong số vật phẩm bên trên.

▶ Gói Bán Ruby The Final 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói Bán Ruby The Final 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói Bán Ruby The Final 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói trang phục sa ngã The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục sa ngã: có thể chọn và nhận được 1 trong số các Trang phục bãi biển sa ngã ra mắt trong năm 2021.
 – Anh hùng có thể chọn: Theo, Crow, Kara, Lakrak hoặc Erze (không tính Seria vì đã được cấp miễn phí thông qua mục sự kiện.)

▶ Gói stamina giá đặc biệt The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua : trong thời gian sự kiện mỗi ngày 1 lần (được đặt lại vào 00:00 hàng ngày)

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không bao gồm anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Điểm đặc tính siêu việt 5TP
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

▶ Hộp may mắn The Final
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua : trong thời gian sự kiện mỗi ngày 1 lần (được đặt lại vào 00:00 hàng ngày)
– Giá: 1,000 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn The Final’.

▶ Hộp may mắn The Final giá đặc biệt cuối tuần (Tuần 1)
– Thời gian: 00:00 ngày 29/5 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 30/5 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 500 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn The Final giá đặc biệt cuối tuần (Tuần 1)’.

▶ Hộp may mắn The Final giá đặc biệt cuối tuần (Tuần 2)
– Thời gian: 00:00 ngày 5/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 6/6 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 500 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn The Final giá đặc biệt cuối tuần (Tuần 2)’.


▌The Final Promotion <Token shop>
“Mở Token shop nơi có thể sử dụng các Final Token. (~ trước cập nhật ngày 22/6 (Thứ 3))”
– Có thể kiểm tra Token Shop tại mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Golden Token Shop].
– Trong thời gian promotion, có thể sử dụng ‘golden token’ đã thu thập được để đổi các sản phẩm đặc biệt.
※ Sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ.

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường/ đặc biệt.
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số các Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC ở trạng thái 1 sao. (có thể chọn đến Talisha)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 3 sao. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của NPC)
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn The Final / Rương Lõi phù phép may mắn’.

▌Ghi chú Tỉ lệ
[Tỉ lệ và cấu tạo sản phẩm trong Hộp may mắn The Final]

※ Khi mở ‘Hộp may mắn The Final’, có thể nhận được 1 trong số ‘Hộp The Final’ đồng cấp hoặc ‘Hộp may mắn The Final’ của cấp sau theo tỷ lệ nhất định.
※ ‘Hộp may mắn The Final’ được cấu tạo từ cấp 1~4 và ‘Hộp The Final’ được cấu tạo từ cấp 1~5.

[Cấu tạo của Hộp The Final]

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Khi mở ‘Rương Lõi phù phép may mắn’ có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm trên.

▌Bổ sung sản phẩm [Tăng trưởng anh hùng]

▶ Gói đột phá Chương 10 III
– Thời gian: sau bảo trì 25/5 (Thứ 3) ~ thường xuyên
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản có thể mua 1 lần
– Vị trí: Gói – Tăng trưởng anh hùng

───────────────────────
Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 5 tháng 5.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment