[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 5 tuần 3_bổ sung 14:56 ngày 13/5

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Thay đổi số lần thực hiện Step up ở mục Triệu hồi Step up 3 nhân vật chính (Kasel, Frey, Clause). 14:56 ngày 13/5

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 5.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 5]─────────────

▌Triệu hồi Step up

▶ Triệu hồi Step up 3 nhân vật chính (Kasel, Frey, Clause)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

CHÚ Ý

– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của 3 anh hùng nhân vật chính (Kasel / Frey / Clause) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (3 nhân vật chính)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (3 nhân vật chính)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.
– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (3 nhân vật chính)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Kasel / Frey / Clause)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Kasel / Frey / Clause)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌ Sản phẩm cập nhật

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng của anh hùng. (không áp dụng cho anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, có tỷ lệ thành công cường hóa đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 1 sao của anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng cho anh hùng NPC)
※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu cường hóa vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, có tỷ lệ thành công cường hóa đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.
※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng, có tỷ lệ thành công cường hóa đồng nhất với Bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle)
※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu cường hóa bảo vật chuyên dụng của các anh hùng, có tỷ lệ thành công cường hóa đồng nhất với Bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói vũ khí linh hồn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương chọn Ether / Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

▶ Gói cường hóa công nghệ ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

▶ Combo chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương chọn Ether / Rương Ether may mắn / Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói luyện lại 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói luyện lại 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Combo Ruby đặc biệt tháng Năm 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống. – Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói cổ vật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Có thể nhận được ‘1 Thẻ triệu hồi cổ vật Shakmeh ngẫu nhiên’ khi mua 1 gói trên.
 – ‘Thẻ triệu hồi cổ vật Shakmeh ngẫu nhiên’: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các cổ vật của Shakmeh.

▶ Gói trang phục Hôn lễ bãi biển
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục Hôn lễ bãi biển: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Hôn lễ bãi biển ra mắt vào năm 2021.
 – Anh hùng có thể chọn: Demia / Jane / Aisha / Ezekiel / Lavril / Lilia / Sonia / Artemia / Kirze / Chase / Hilda / Isolet / Cain / Talisha / Lucikiel / Estelle

▶ Gói may mắn đặc biệt tháng Năm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp may mắn đặc biệt tháng Năm’.

▌Hiển thị tỉ lệ

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp may mắn đặc biệt tháng Năm]

※ Khi mở ‘Hộp may mắn đặc biệt tháng Năm’, có thể nhận được 1 trong số ‘Hộp đặc biệt tháng Năm’ đồng cấp hoặc ‘Hộp may mắn đặc biệt tháng Năm’ của cấp sau theo tỷ lệ nhất định.
※ ‘Hộp may mắn đặc biệt tháng Năm’ được cấu tạo từ cấp 1~4 và ‘Hộp đặc biệt tháng Năm’ được cấu tạo từ cấp 1~5.

[Cấu tạo vật phẩm Hộp đặc biệt tháng 5]

[Cấu tạo Rương chọn Ether]

※ Khi sử dụng ‘Rương chọn Ether’ có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm Rương Ether may mắn]

※ Khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn’ có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’ có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Khi sử dụng ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’ có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên.

▌Thay đổi giá (vật liệu) mua một số vật phẩm

– Thay đổi giá của các sản phẩm ‘Thẻ đổi nickname’, ‘Vé thay đổi tên Guild’ từ tiền mặt thành ruby.

▶ Thẻ đổi nickname
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ thường xuyên
– Giới hạn mua: Không giới hạn – Vị trí: Hàng hóa và Hàng tiêu dùng > Đồ tiện lợi
– Giá: 1,000 ruby

▶ Vé thay đổi tên Guild
– Thời gian: sau bảo trì ngày 15/5 (Thứ 5) ~ thường xuyên
– Giới hạn mua: Không giới hạn – Vị trí: Hàng hóa và Hàng tiêu dùng > Đồ tiện lợi
– Giá: 2,000 ruby

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 5.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment