[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 4 tuần 5

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Thay đổi một số thời gian kết thúc bán vật phẩm do lịch trình bảo trì chuyển sang ngày 15/3 (Thứ 5). 15:00 ngày 04/05 (Thứ 3)

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 4.

Lần cập nhật này sẽ được tiến hành cùng với Golden Promotion nhân dịp xuân vàng ấm ấp.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 5 Tháng 4]─────────────

▌Triệu hồi Step up

▶ Triệu hồi Step Up anh hùng điều chỉnh cân bằng (Cleo, Jane, Shamilla, Yuria, Scarlet)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

Hạng mục thay đổi
– Thống nhất step up của các anh hùng điều chỉnh cân bằng thành 1 mục và giảm số lượng step up từ 10 lần xuống 5 lần.
– Thống nhất quà thưởng trước đó của các step. Nhà chinh phạt có thể chọn hoặc nhận ngẫu nhiên Trang bị chuyên dụng của các anh hùng điều chỉnh cân bằng, và có thể chọn nhận được phụ kiện chuyên dụng / trang phục ánh sáng.

※ Nội dung thông tin triệu hồi Step up
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (Cleo / Jane / Shamilla / Yuria / Scarlet) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.
– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Cleo / Jane / Shamilla / Yuria / Scarlet)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Cleo / Jane / Shamilla / Yuria / Scarlet)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Bổ sung sản phẩm [Dấu chứng của Lua]

– Bổ sung sản phẩm mới vào mục [Cửa hàng đặc biệt > Hàng hóa đặc biệt > Dấu chứng của Lua].

▶ Gia hộ của thần vương
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: 2 lần trong 1 tháng (đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)
– Vị trí: Hàng hóa đặc biệt > Dấu chứng của Lua
– Giá: 25 Dấu chứng của Lua

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ bán thường
– Giới hạn mua: 2 lần trong 1 tháng (đặt lại vào 00 giờ ngày 1 hàng tháng)
– Vị trí: Hàng hóa đặc biệt > Dấu chứng của Lua
– Giá: 450 Dấu chứng của Lua

※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.

▌Golden Promotion <Thông tin Promotion >
Có thể kiểm tra sản phẩm Promotion ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Golden Promotion].
 :: Các sản phẩm liên quan đến Promotion sẽ được cấp ở dạng ‘gói’.
 :: Có thể kiểm tra gói sản phẩm ngay khi mua tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
Trong thời gian promotion có thể nhận được ‘Golden Token’ khi mở sản phẩm đã mua.
Thu thập ‘Golden Token’ có thể đổi các vật phẩm đặc biệt ở mục [Golden Token Shop].
Thời gian cấp Golden Token: ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5) (sau thời gian này sẽ không thể nhận được token khi mở các gói sản phẩm promotion)
Thời gian duy trì Golden Token Shop: ~ trước bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) (sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ)

▌Golden Promotion <Sản phẩm cập nhật>

▶ Gói anh hùng Golden
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ có thể chọn đến Lucikiel
  :: Trường hợp đã sở hữu tất cả anh hùng trong phạm vi chọn sẽ được cấp thay thế ‘1,550 Mảnh vũ khí chuyên dụng’.
※ Thẻ chọn trang phục (đến Hôn lễ bãi biển 2021): ~ có thể chọn đến trang phục hôn lễ bãi biển 2021
  :: Trường hợp đã sở hữu tất cả trang phục trong phạm vi chọn sẽ được cấp thay thế ‘2,100 ruby’.

▶ Gói trang bị chuyên dụng Golden 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói trang bị chuyên dụng Golden 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

▶ Gói trang bị chuyên dụng Golden 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng 2 sao của các anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật thường / sự kiện. (không bao gồm cổ vật Boss Thế giới / Shakmeh / Velkazar)

▶ Gói vũ khí linh hồn Golden 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Gói vũ khí linh hồn Golden 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần 1 tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ thứ 2 hàng tuần)

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt.

▶ Gói Ether Golden
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Combo Golden giá đặc biệt 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)

※ Có thể sử dụng Triệu hồi Raider (1 lần / 10 lần) sau khi hoàn tất màn [1-17].

▶ Rương Ether may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn’.
※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5/10/15/20.

▶ Giải thưởng thành tích học tập
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

▶ Đồng xu Thần vương cổ đại
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

▶ Vàng miễn phí
– Thời gian: sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần mỗi ngày trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 hàng ngày)
– Giá: Miễn phí

※ Khi sử dụng, sẽ nhận được ‘10.000.000 Vàng’.

▌Golden Promotion <Token shop>
“Mở Token shop nơi có thể sử dụng các Golden Token. (~ trước cập nhật ngày 25/5 (Thứ 3))”
– Có thể kiểm tra Token Shop tại mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Golden Token Shop].
– Trong thời gian promotion, có thể sử dụng ‘golden token’ đã thu thập được để đổi các sản phẩm đặc biệt.
※ Sau thời gian này tất cả các token đang sở hữu sẽ bị xóa bỏ.

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật thường / sự kiện. (không bao gồm cổ vật Boss Thế giới / Shakmeh / Velkazar)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng NPC 1 sao (~ có thể chọn đến Talisha)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 3 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 3 sao. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▌Hiển thị tỉ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Ether may mắn]
– Khi mở ‘Rương Ether may mắn’ có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm bên dưới.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Ether may mắn đặc biệt]
– Khi mở ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’ có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm bên dưới.

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 5 tháng 4.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

1 thought on “[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 4 tuần 5

Comment