[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 4 tuần 3

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 4.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 4]─────────────

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói Ruby giá siêu đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói trang bị chuyên dụng giá đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao/ 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong số các cổ vật thường/ sự kiện. (Không bao gồm cổ vật boss thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)

▶ Gói đá linh hồn giá đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói may mắn đặc biệt
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Thẻ chọn đá linh hồn ‘ ở lần mua thứ 5, thứ 10.

[Tỉ lệ và cấu tạo vật phẩm trong Hộp may mắn đặc biệt]

※ CHÚ Ý
– Hộp may mắn đặc biệt: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên trên.Thông tin về các vật phẩm như sau:
 :: Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 0/1/2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 0/1/2 sao của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
 :: Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC. (bao gồm anh hùng NPC mới, không áp dụng cho anh hùng thường)
 :: Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: Khi sử dụng có thể thu được đá linh hồn bất kỳ. (bao gồm anh hùng mới, anh hùng NPC)
 :: Thẻ chọn đá linh hồn: khi sử dụng có thể chọn và nhận được 1 trong số các đá linh hồn của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng NPC, không áp dụng cho anh hùng mới)
 :: Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong số các cổ vật thường. (Không bao gồm cổ vật sự kiện/ boss thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)
 :: Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong tất cả các cổ vật.

▶ Điểm đặc tính siêu việt (5TP)
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

▶ Gói trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,500 ruby

※ Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên : có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

※ Có thể chọn và nhận được 1 trong số các Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

※ Có thể chọn và nhận được 1 trong số các Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

▶ Rương Ether may mắn
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Có thể nhận miễn phí ’20 Ether rực rỡ ‘ ở lần mua thứ 5, 10, 15, 20.
※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong các vật phẩm bên dưới.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

▶ Lông vũ hiến tế
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

▶ Món tráng miệng đặc biệt của Juno
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

▶ Giải thưởng thành tích học tập
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 3 lần trong  thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

▶ Đồng xu Thần vương cổ đại
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

▶ Ác linh trong bí ngô
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

▶ Đầu bí ngô nhăn nhó
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

▶ Đầu bí ngô buồn bực
– Thời gian: 00:00 ngày 17/4 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/4 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 4.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment