[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 4 đợt 2

Xin chào các nhà chinh phục

Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Đợt 2 Tháng 3.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Đợt 2 Tháng 3]─────────────

▌ Sản phẩm cập nhật

■ Đầu bí ngô buồn bực
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

■ Đầu bí ngô nhăn nhó
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

■ Ác linh trong bí ngô
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

Đồng xu Thần vương cổ đại
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

Gói trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,500 ruby

Từ điển thú lai diệu kì
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

■ Giải thưởng thành tích học tập
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 ruby

■ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

■ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, anh hùng NPC)

■ Rương Ether may mắn
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Có thể nhận miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5/ thứ 10/ thứ 15/ thứ 20.

[Cấu tạo và tỷ lệ vật phẩm của Rương Ether may mắn]

※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên.

■ Hộp cổ vật may mắn​

– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp cổ vật may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp cổ vật may mắn’.

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật thường. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

※ Hộp cổ vật sự kiện ngẫu nhiên: Khi sử dụng, có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các cổ vật sự kiện. Tỉ lệ xuất hiện các cổ vật sự kiện là đồng nhất. (bao gồm cổ vật sự kiện mới)

※ Có thể sử dụng 1,000 ‘Mảnh cổ vật sự kiện’ và tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua [Kho > Chế tạo > Khác]

※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện. (bao gồm cổ vật sự kiện mới, không áp dụng chọn cho cổ vật thường, cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh)


■ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên
– Thời gian: 00:00 ngày 27/3 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 1/4 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 3 đợt 2.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia