[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 4

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 3.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 3]─────────────

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Sổ điểm danh đặc biệt Kỷ niệm Kiến quốc Orvel Phần 2

– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ CHÚ Ý
– Sản phẩm Bảng điểm danh sẽ được áp dụng ngay khi mua nên không thể đổi trả.
– Bảng điểm danh trên sẽ được duy trì trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua, và có thể nhận được quà thưởng thông qua bảng điểm danh trong vòng 14 ngày.
– Bảng điểm danh sẽ hết hạn và biến mất sau 28 ngày kể từ ngày mua.
– Quà thưởng chưa được nhận khi bảng điểm danh hết hạn sẽ không thể được khôi phục hoặc cấp bù.
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): có thể chọn và nhận được 1 trong số 7 loại ‘Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: Lớp’.
 – ‘Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: Lớp’: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các đá linh hồn của lớp tương ứng.
※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung & 2 tùy chọn): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn kỹ năng bổ sung và 2 tùy chọn mong muốn.)
※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số các sản phẩm bên dưới.

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật kỷ niệm kiến quốc Orvel

– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần mỗi tuần trong thời gian sự kiện (giới hạn mua đặt lại vào 00:00 Thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (không thể chọn kỹ năng bổ sung)
※ Rương chọn Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật: Khi sử dụng, sẽ chọn và nhận được 1 trong các Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật của 7 lớp.

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật kỷ niệm kiến quốc Orvel

– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 29/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật: Khi sử dụng, sẽ chọn và nhận được 1 trong các Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật của 7 lớp.

▶ Gói luyện lại kỷ niệm kiến quốc Orvel 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 29/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Tinh thể Boss: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Tinh thể Boss.

▶ Gói luyện lại kỷ niệm kiến quốc Orvel 2

– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 29/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Tinh thể Boss: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Tinh thể Boss.

▶ Gói stamina giá siêu đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 29/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Điểm đặc tính siêu việt (5TP)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 29/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 3.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment