[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 6 tuần 2

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 6.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 6]─────────────

▌Triệu hồi step up
▶ Triệu hồi Step Up anh hùng điều chỉnh cân bằng (May / Nicky / Hanus)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (May / Nicky / Hanus) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4. – Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng / Phụ kiện chuyên dụng (May / Nicky / Hanus)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Sản phẩm cập nhật
▶ Gói anh hùng kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: ~ Estelle (không áp dụng chọn anh hùng NPC)
 – Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng/ Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận 1 trong số Vũ khí chuyên dụng / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không thể chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói NPC tất cả trong một kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100: Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng NPC T5, cấp 100. (~ Talisha / không thể chọn Cain)
 – Cấp bù 100 Dấu chứng tình bạn và 60 Vòng tình bạn nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng/ Bảo vật chuyên dụng NPC: có thể chọn và nhận 1 trong số Vũ khí / Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng NPC. (~Talisha)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói cổ vật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong các cố vật thường/ đặc biệt.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 cổ vật trong trò chơi.

▶ Gói vũ khí linh hồn kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói luyện lại kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận miễn phí ‘2 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.

[Cấu tạo và tỉ lệ sản phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm trên khi mở ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo và tỉ lệ sản phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên một trong số các sản phẩm trên khi mở ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Gói phù phép ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: khi sử dụng sẽ có thể nạp được Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật]. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
 – Trường hợp sở hữu hơn 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] do sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ thì vẫn có thể cộng dồn.
 – Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không được coonjh dồn vé được nạp tự động (5 vé hàng tuần)

[Cấu tạo và tỉ lệ sản phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Gói chọn Ether kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.

[Cấu tạo của Rương Ether may mắn]

※ Có thể chọn và nhận được 1 trong số các sản phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ sản phẩm trên Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các sản phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói NPC may mắn kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC’ ở lần mua thứ 5 và thứ 10.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Hộp NPC may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp NPC may mắn’.

▌Cập nhật [Cửa hàng 20,000]
– Bổ sung mục [Gói] > [Cửa hàng 20,000].

* Giá quy đổi không chính thức. Có thể thay đổi tùy theo khu vực hiển thị.

▶ Thẻ chọn trang bị huyền thoại tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Thẻ triệu hồi tất cả trong một tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Thẻ chọn anh hùng 5 sao tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng 5 sao: ~ Estelle (không áp dụng chọn anh hùng NPC)
 – Cấp bù ‘250 Mảnh vũ khí chuyên dụng’ khi đã sở hữu tất cả anh hùng trong phạm vi có thể chọn.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn anh hùng NPC)

▶ Rương Ether may mắn tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn’.

▶ Gia hộ của Thần vương tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Vé luyện lại tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Nước phép stamina tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Điểm đặc tính siêu việt tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Hộp quà độ thân hữu NPC tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo và tỉ lệ sản phẩm trong Hộp quà độ thân hữu NPC]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp quà độ thân hữu NPC’.

▶ Gói siêu việt tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không bao gồm anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Thiết bị đóng mở ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: khi sử dụng sẽ có thể nạp được Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật]. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
 – Trường hợp sở hữu hơn 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] do sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ thì vẫn có thể cộng dồn.
 – Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không được coonjh dồn vé được nạp tự động (5 vé hàng tuần)

▶ Bia đá thử thách
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 800 ruby

▶ Gia hộ của thần vương
– Thời gian: sau bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby

───────────────────────
Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 2 tháng 6.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment