[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 1 tuần 2

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 1.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 1]─────────────

★ Sản phẩm cập nhật
■ Gói thử thách may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ Rương thử thách may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên trên khi mở ‘Rương thử thách may mắn’.

■ Gói 2021 đặc biệt 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (~Isolet): ~ có thể chọn đến anh hùng Isolet (không áp dụng cho anh hùng nhận miễn phí, anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các Vũ khí chuyên dụng và Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang phục (đến Giáng sinh 2020): Khi sử dụng, có thể chọn đến Giáng sinh 2020 (không áp dụng trang phục mới)

■ Gói 2021 đặc biệt 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các Vũ khí chuyên dụng và Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng /Bảo vật chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (~ có thể chọn đến anh hùng Riheet & Ripine / không áp dụng cho anh hùng mới/ vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

■ Gói 2021 đặc biệt 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (~ Có thể chọn đến Riheet và Ripine / không áp dụng cho anh hùng mới/ vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng /Bảo vật chuyên dụng 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 2 sao của các anh hùng. (~ có thể chọn đến anh hùng Riheet & Ripine / không áp dụng cho anh hùng mới/ vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

■ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật 2021
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)


■ Gói mảnh ghép linh hồn lạ lẫm đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

■ Rương Ether may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby

※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số ‘Ether tỏa sáng/hoa lệ/rực rỡ’ theo tỷ lệ nhất định.
※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5 và thứ 10.

■ Giải thưởng thành tích học tập
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 Ruby

■ Từ điển thú lai diệu kì
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 9,000 Ruby

■ Búp bê mệt nhoài (Riheet, Ripine)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: không giới hạn
– Giá: 2,000 Ruby

★Cải thiện cấu tạo sản phẩm ở mục [Tân binh]
– Thay đổi và bổ sung một số sản phẩm ở mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Tân binh].

■ Gói trang bị Rồng 5 sao
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 2 lượt

※ Thẻ chọn trang bị Rồng đen 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Rồng đen T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)

■ Gói trang bị Thế lực hắc ám 5 sao / Gói trang bị Quái thú hỗn loạn 5 sao
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
※ Thẻ chọn trang bị Quái thú hỗn loạn 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Quái thú hỗn loạn T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo tân binh 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Chú ý vật phẩm Thẻ mở rộng kho
– Thẻ mở rộng Kho cỡ nhỏ: vật phẩm sẽ được cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng], có thể mở rộng Kho thêm 80 ô với Thẻ mở rộng Kho cỡ nhỏ.
– Thẻ mở rộng Kho cỡ lớn: vật phẩm sẽ được cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng], có thể mở rộng Kho thêm 400 ô với Thẻ mở rộng Kho cỡ lớn.
– Có thể mở đến tối đa 1,400 ô [Trang bị]. Trường hợp sử dụng “Thẻ mở rộng kho cỡ nhỏ/ cỡ lớn” để mở hơn 1,400 ô thì số ô bị lố sẽ không được khôi phục hoặc hoàn trả.
– Người chơi sẽ không thể hoàn trả sản phẩm dạng gói khi đã mở gói vật phẩm. Sau khi mở sản phẩm “Thẻ mở rộng kho cỡ nhỏ/ cỡ lớn” sẽ không thể hoàn trả riêng lẻ.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo giá siêu đặc biệt cho tân binh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo vũ khí chuyên dụng cho tân binh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0 sao ~ 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 0 sao ~ 2 sao của anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo bảo vật chuyên dụng cho tân binh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 sao ~ 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 0 sao ~ 2 sao của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho bảo vật chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói cổ vật cho tân binh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện. (không thể nhận được cổ vật thường/ Boss Thế Giới/ Velkazar/Shakmeh)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong tất cả các cổ vật (có thể chọn cổ vật thường/ sự kiện/ Boss Thế Giới/ Velkazar/Shakmeh)

■ Gói Ruby cho tân binh 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

Gói Ruby cho tân binh 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

Gói Ruby cho tân binh 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

■ Thẻ chọn trang phục (đến Giáng sinh 2020)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt
– GIá: 700 Ruby

※ Thẻ chọn trang phục (đến Giáng sinh 2020): ~ Có thể chọn đến Giáng sinh 2020. (không áp dụng cho trang phục mới)

■ Thẻ chọn anh hùng 5 sao
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt
– GIá: 3,000 Ruby

※ Thẻ chọn anh hùng 5 sao: ~ Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng 5 sao. (Có thể chọn đến Isolet, không bao gồm anh hùng mới, anh hùng nhận miễn phí và anh hùng NPC.)

■ Thông tin vật phẩm đặt lại giới hạn mua
– Giới hạn mua đã được đặt lại với những trường hợp đã mua những vật phẩm trong danh sách bên dưới trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3).

★ Cải thiện danh sách sản phẩm mục [Welcome Back]
– Thay đổi và bổ sung một số sản phẩm trong mục [Cửa hàng đặc biệt > Gói > Welcome Back].

■ Gói Ruby Welcome Back
Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

■ Gói anh hùng T5 Welcome Back / Gói giáp Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn anh hùng T5 (cấp 100): ~ có thể chọn đến Isolet (không bao gồm anh hùng mới, anh hùng nhận miễn phí và anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị Ma thuật khuếch đại 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Ma thuật khuếch đại 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
※ Thẻ chọn trang phục bóng tối: ~ có thể chọn đến anh hùng Riheet & Ripine (không bao gồm anh hùng Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã / Kẻ phản nghịch Clause)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói trang bị chuyên dụng Welcome Back 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 0 sao ~ 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 0 sao ~ 1 sao. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng Vũ khí chuyên dụng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện. (không bao gồm Boss Thế giới/ Velkazar/Shakmeh)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói cổ vật Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 1 lượt

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

■ Gói vũ khí linh hồn Welcome Back
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực
– Giới hạn mua: mỗi tài khoản 2 lượt

■ Gói Ether Welcome Back 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Rương Ether may mắn: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 trong 3 loại ‘Ether tỏa sáng’, ‘Ether hoa lệ’, ‘Ether rực rỡ’.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao / Vé triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ thường trực

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 3 sao. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng Vũ khí chuyên dụng NPC)
※ Sản phẩm ‘Vé triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10’ sẽ được hiển thị sau khi đã thanh toán sản phẩm ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao’.
※ Sản phẩm ‘Token Welcome Back’ không thể áp dụng đổi trả.

■ Thông tin sản phẩm đặt lại giới hạn mua
– Trường hợp đã thanh toán các sản phẩm thuộc danh sách bên dưới trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3) sẽ được đặt lại giới hạn mua.

────────────────────────

Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt.
Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn.
GM Team

Comment