[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 12 tuần 4

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 12.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 12]─────────────
■ Sổ điểm danh Tạm biệt 2020 Phần 2
– Thời gian : sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện. (không thể nhận được cổ vật thường/ Boss Thế Giới/ Velkazar/ Shakmeh)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (~ có thể chọn đến anh hùng Riheet & Ripine/ không áp dụng chọn cho anh hùng mới, vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Chú ý
– Sản phẩm Bảng điểm danh có hiệu lực ngay sau khi mua, nên không thể áp dụng đổi trả đối với sản phẩm này.
– Bảng điểm danh này có hiệu lực trong vòng 35 ngày kể từ ngày mua, thông qua việc điểm danh trong vòng 14 ngày sẽ có thể nhận được quà thưởng giá trị.
– Trương hợp vượt quá 35 ngày kể từ ngày mua hoặc bảng điểm danh hết hạn nhận sẽ tự động biến mất.
– Các quà thưởng chưa được nhận sau khi bảng điểm danh hết hiệu lực sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.


■ Triệu hồi Step up anh hùng Riheet/ Ripine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng đã chọn với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ Chú ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng Riheet & Ripine cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 6 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
Ở lần triệu hồi Step Up thứ 4 và thứ 8 có thể nhận được Hộp trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên cho Anh hùng đã chọn
 Ex) Nhận được ‘Hộp Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Riheet)’ khi tiến hành Triệu hồi Step up ‘Riheet’ ở lần thứ 4 và thứ 8
– ‘Quà thưởng triệu hồi Step up’ sẽ chỉ được áp dụng cho anh hùng tương ứng đã chọn.
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.
Có thể sử dụng Thẻ chọn trang phục giới hạn (Riheet/ Ripine) để chọn cho anh hùng Riheet/ Ripine đang sở hữu.
– Thẻ chọn trang phục giới hạn (Riheet/ Ripine) có thể được đưa vào bán hàng tại Cửa hàng đặc biệt sau này.


■ Combo vũ khí chuyên dụng Riheet & Ripine 1~3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)

※ Combo 2 – Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng của Riheet hoặc Ripine.
※ Combo 3 – Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 1 sao (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 1 sao của Riheet hoặc Ripine.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Combo bảo vật chuyên dụng Riheet & Ripine 1~3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)

※ Combo 2 – Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng của Riheet hoặc Ripine.
※ Combo 3 – Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 1 sao (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 1 sao của Riheet hoặc Ripine.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng Riheet & Ripine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng của Riheet hoặc Ripine.
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 1 sao (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 1 sao của Riheet hoặc Ripine.


■ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng Riheet & Ripine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 6 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng của Riheet hoặc Ripine.
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 1 sao (Riheet, Ripine): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 1 sao của Riheet hoặc Ripine.


■ Gói đá linh hồn Riheet
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói đá linh hồn Ripine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói Giáng sinh vui vẻ! 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 31/12 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (~ có thể chọn đến anh hùng Riheet & Ripine / không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC, anh hùng mới)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện. (không thể chọn cổ vật Boss Thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)


Gói Giáng sinh vui vẻ! 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 31/12 (Thứ 5)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói trang phục Giáng sinh (đợt 2)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Gói trang phục Giáng sinh (đợt 2): có thể chọn cho các ‘Trang phục Giáng sinh 2020 (Đợt 2)’.
– Anh hùng có thể chọn: Kirze/ Xerah/ Evan / Isolet / May / Nicky / Dosarta / Hanus


■ Gói anh hùng giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 (cấp 100): ~ có thể chọn đến anh hùng Isolet (không áp dụng cho anh hùng NPC, anh hùng thu được miễn phí)

■ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

– Giá: 5,000 Ruby

■ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 6,000 Ruby

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)


■ Thẻ chọn cổ vật sự kiện giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 Ruby

※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.(không thể chọn cổ vật thường/ Boss Thế giới/ Velkazar / Shakmeh)

■ Gói trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,500 Ruby

※ Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho anh hùng NPC)
※ Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, anh hùng NPC)

■ Điểm đặc tính siêu việt (5TP)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby

■ Gói Vé luyện lại giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 29/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo và Tỉ lệ vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Khi sử dụng, có thể nhận được một trong số các vật phẩm trên.

■ Gói stamina giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 29/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại giới hạn mua vào 00:00 giờ hàng ngày)

■ Gói Ruby giá đặc biệt cuối năm
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 29/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói Ether may mắn giá đặc biệt cuối năm 1
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 29/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại giới hạn mua vào 00:00 giờ hàng ngày)
– Giá: 2,000 Ruby

※ Rương Ether may mắn: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 trong 3 loại ‘Ether tỏa sáng’, ‘Ether hoa lệ’, ‘Ether rực rỡ’.

■ Gói Ether may mắn giá đặc biệt cuối năm 2
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 29/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương Ether may mắn: Khi sử dụng, có thể nhận được 1 trong 3 loại ‘Ether tỏa sáng’, ‘Ether hoa lệ’, ‘Ether rực rỡ’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether rực rỡ may mắn]

※ Khi mở rương, sẽ nhận được một trong số các vật phẩm trên.
────────────────────────
Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 12.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia