[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 3

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 3.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 3]─────────────

▌ Sản phẩm cập nhật

Gói thử thách sa mạc

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Phụ kiện mũ giáp Shakmeh: Phụ kiện cần thiết để chinh phạt Kẻ tham ăn Shakmeh. Sẽ nhận được 1 Phụ kiện mũ giáp Shakmeh. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
– Vẫn có thể sỡ hữu cộng dồn nếu nhận được hơn 60 Vé nhập trận [Kẻ tham ăn Shakmeh] do sử dụng vật phẩm ‘Phụ kiện mũ giáp Shakmeh’.
– Tuy nhiên, đối với trường hợp đã sở hữu hơn 60 Vé nhập trận [Kẻ tham ăn Shakmeh] sẽ không được cộng dồn thêm 3 vé nạp hàng ngày.

Gói chọn Ether

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.

[Cấu tạo sản phẩm Rương chọn Ether]

※ Rương chọn Ether: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm bên trên.

■ Gói NPC tất cả trong một

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100: Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng NPC T5, cấp 100. (~ Có thể chọn đến Talisha/ không bao gồm anh hùng bình thường/ anh hùng NPC mới)
– Cấp bù 100 Dấu chứng tình bạn và 60 Vòng tình bạn nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng NPC: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí/ bảo vật chuyên dụng của anh hùng NPC. (~ Có thể chọn đến Talisha/ không bao gồm anh hùng bình thường/ anh hùng NPC mới)

■ Gói đá linh hồn kỷ niệm kiến quốc Orvel

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

Rương Ether may mắn

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 ruby

※ Có thể nhận được miễn phí ’20 Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5/ thứ 10/ thứ 15/ thứ 20.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên.

■ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên

– Thời gian: 00:00 ngày 16/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 ruby

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 3.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment