[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 2

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 3.

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 3]─────────────

▌Giảm giá 50% Tất cả anh hùng & trang phục!
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Nội dung: Áp dụng giảm giá 50% các sản phẩm được bày bán trong Cửa hàng đặc biệt ở mục [Anh hùng], [Tủ đồ – Trang phục]!

※ Lượng Mileage thu được cũng được điều chỉnh khi áp dụng giảm giá 50%.

▌Triệu hồi Step Up

■ Triệu hồi Step Up Estelle
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng Estelle với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng [Estelle] cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 5 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Estelle)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4/ lần thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Estelle)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.
– Thẻ chọn trang phục giới hạn (Estelle) chỉ có thể được áp dụng khi đã sở hữu anh hùng Estelle.
– Thẻ chọn trang phục giới hạn (Estelle) có thể được đưa vào Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌ Sản phẩm cập nhật

■ Gói tăng trưởng Estelle
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Combo trang bị chuyên dụng Estelle 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao/ 1 sao (Estelle): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao của Estelle.

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói vũ khí linh hồn Estelle
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói kỷ niệm kiến quốc Orvel 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (~Gremory) : ~ có thể chọn đến Gremory (không bao gồm anh hùng miễn phí//NPC/anh hùng mới)
 – Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn trang phục (đến Đời thường 2021): Khi sử dụng, có thể chọn 1 trang phục mong muốn. (Có thể chọn đến Đời thường 2021.)


■ Gói kỷ niệm kiến quốc Orvel 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Giới hạn mua được được lại vào lần bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 1 sao của tất cả anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng cho anh hùng mới, anh hùng NPC)
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): có thẻ chọn và nhận được 1 trong 7 ‘Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: lớp’.
 – ‘Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: lớp’: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các đá linh hồn của lớp tương ứng.


■ Gói kỷ niệm kiến quốc Orvel 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Giới hạn mua được được lại vào lần bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (bao gồm anh hùng mới,không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 2 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 2 sao của tất cả anh hùng. (~ có thể chọn đến Estelle / không áp dụng cho anh hùng mới, anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số tất cả các cổ vật trong trò chơi.


■ Gói phụ kiện kỷ niệm kiến quốc Orvel
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: không giới hạn

※ Các Trang sức bên trên có thể dùng làm trang sức cho [Tóc].

■ Combo kỷ niệm kiến quốc Orvel giá đặc biệt 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.


■ Sổ điểm danh đặc biệt Kỷ niệm Kiến quốc Orvel Phần 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (bao gồm anh hùng mới,không áp dụng chọn cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao (~ có thể chọn đến Estelle / không bao gồm anh hùng mới, Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện. (không thể nhận được cổ vật thường/ Boss Thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của tất cả anh hùng bao gồm anh hùng NPC. (bao gồm anh hùng mới)
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số tất cả các cổ vật trong trò chơi.


※ Chú ý các vật phẩm trong Bảng điểm danh
– Sản phẩm Bảng điểm danh sẽ được áp dụng ngay khi mua nên không thể đổi trả.
– Bảng điểm danh trên sẽ được duy trì trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua, và có thể nhận được quà thưởng thông qua bảng điểm danh trong vòng 14 ngày.
– Bảng điểm danh sẽ hết hạn và biến mất sau 28 ngày kể từ ngày mua.
– Quà thưởng chưa được nhận khi bảng điểm danh hết hạn sẽ không thể được khôi phục hoặc cấp bù.


■ Gói trang bị chuyên dụng kỷ niệm kiến quốc Orvel 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (~ có thể chọn đến Estelle /không áp dụng cho anh hùng mới, vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)


■ Gói trang bị chuyên dụng kỷ niệm kiến quốc Orvel 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 2 sao. (~ có thể chọn đến Estelle /không áp dụng cho anh hùng mới, vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

■ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 Ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

■ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/3 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 5,000 Ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng chuyên dụng của tất cả anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, anh hùng NPC)

───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 2 tháng 3.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn GM Artemia

“[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 3 tuần 2”에 관한 1개의 댓글