[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 2 tuần 3_cập nhật 17:10 ngày 19/02

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 3 Tháng 2.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 1 Tháng 2]─────────────
★ Sản phẩm Raider LINE FRIENDS

■ Triệu hồi Raider LINE FRIENDS (x1/ x10) đợt 1/đợt 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Vị trí: Cửa hàng đặc biệt > Triệu hồi > Triệu hồi Raider

※ CHÚ Ý
– Có thể sử dụng Triệu hồi Raider LINE FRIENDS (x1 / x10) sau khi đã hoàn thành xong màn 10-17.
– Chỉ có thể sử dụng ‘Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS’ để triệu hồi Raider LINE FRIENDS.
– Chỉ số năng lực cố định sẽ được áp dụng khi thu thập mỗi loại Raider lần đầu tiên.
– Khi thu thập trùng lặp Raider vốn đang sở hữu thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider cấp tương ứng’.
– Khi thu thập trùng lặp Raider thuộc cấp Huyền thoại thì sẽ được cấp thay bằng ‘Tinh chất của Raider tương ứng’.

※ Thông tin [Quà thưởng ấn định] Raider LINE FRIENDS
– Áp dụng cùng mội [Thanh đo quà thưởng ấn định] cho ‘Triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10 đợt 1/ đợt 2’. (Áp dụng ngay lập tức) 
– Nhận ngay 1  ‘Thẻ triệu hồi Raider Cổ đại, Huyền thoại ngẫu nhiên’ khi làm đầy thanh [Quà thưởng ấn định].
– Cấp ngay quà thưởng bổ sung khi nhận được ‘Thẻ triệu hồi Raider Cổ đại, Huyền thoại ngẫu nhiên’ thông qua Triệu hồi Raider LINE FRIENDS. 
  Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại bài thông báo sự kiện. (Xem ngay tại đây)

■ Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS (10+1)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: không giới hạn

※ Vé triệu hồi Raider LINE FRIENDS x10: khi sử dụng sẽ di chuyển đến mục [Triệu hồi Raider] và có thể nhận được Raider / Đồ ăn Raider theo tỉ lệ nhất định.

■ Gói phụ kiện LINE FRIENDS (Đợt 1)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 2/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: không giới hạn

※ Gói phụ kiện LINE FRIENDS (Đợt 1): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một ‘Cài tóc SALLY’, ‘Cài tóc EDWARD’, ‘Cài tóc LEONARD’ hoặc ‘Cài tóc JESSICA’.

★ Triệu hồi step up

■ Triệu hồi step up Shakmeh
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của Shakmeh với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng ‘Shakmeh’ cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 5 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Shakmeh)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4/ lần thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Shakmeh)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.

– ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Shakmeh)’ sẽ chỉ được sử dụng chọn cho anh hùng tương ứng đang sở hữu.
– ‘Thẻ chọn trang phục giới hạn (Shakmeh/ Xerah)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

■ Triệu hồi Step up (Roi, Chase, Seria)
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng đã chọn với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng (Roi, Chase, Seria) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 5 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (anh hùng đã chọn)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4/ lần thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (anh hùng đã chọn)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
Ex) Tiến hành Triệu hồi step up ‘Roi’ lần 4, lần 7, lần 8 sẽ thu được ‘Hộp trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Roi) / Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Roi)’
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.
– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Roi, Chase, Seria)’ sẽ chỉ được sử dụng chọn cho anh hùng tương ứng đang sở hữu.
– ‘Mặt nạ hội Mặt nạ cười của Roi / Đôi cánh Chase / Vòng đội đầu quỷ Oni của Seria’ sẽ chỉ được ử dụng chọn cho anh hùng tương ứng đang sở hữu.
– ‘‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Roi, Chase, Seria)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Roi, Chase, Seria)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

★ Sản phẩm cập nhật

■ Gói tăng trưởng Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Combo trang bị chuyên dụng Shakmeh 1 ~ 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 0 sao/ 1 sao (Shakmeh): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao của Shakmeh.
※ Thẻ chọn trang phục giới hạn (Xerah): Khi sử dụng, có thể nhận được ‘Trang phục giới hạn’ của Xerah. (Phải đang sở hữu Xerah.)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ ‘Vé chọn’ trong gói vật phẩm chỉ có thể được dùng để chọn cho anh hùng ‘Shakmeh’.

■ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ ‘Vé chọn’ trong gói vật phẩm chỉ có thể được dùng để chọn cho anh hùng ‘Shakmeh’.

■ Gói vũ khí linh hồn Shakmeh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói trang phục đời thường (Đợt 2)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục (Đời thường 2021 đợt 2): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Đời thường 2021.
– Anh hùng có thể chọn: Yuria / Nia / Esker / Pansirone / Kibera / Bernheim / Evan / Isolet


■ Gói thử thách may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương thử thách may mắn]

※ Rương thử thách may mắn: Có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng.

■ Gói anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Chase, Seria): Khi sử dụng, có thể chọn Chase hoặc Seria T5, cấp 100.
 – Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn trang phục bóng tối (Roi, Chase, Seria): Khi sử dụng, có thể nhận được 1 trang phục bóng tối của Roi, Chase hoặc Seria 5 sao.
 – Cấp bù 2,100 Ruby nếu đã sở hữu hết mọi trang phục có trong Thẻ chọn trang phục bóng tối.

■ Gói anh hùng điều chỉnh cân bằng tất cả trong một
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Hộp chọn trang bị chuyên dụng tất cả trong một: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Gói trang bị chuyên dụng của 1 trong các anh hùng bên dưới tất cả trong một.
– Anh hùng có thể chọn: Roi/ Chase/ Seria


■ Gói thức tỉnh vũ khí chuyên dụng anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 0 sao/ 1 sao (Roi, Chase, Seria): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 0 sao/ 1 sao của Roi, Chase hoặc Seria.

■ Gói thức tỉnh bảo vật chuyên dụng anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao (Roi, Chase, Seria): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 bảo vật chuyên dụng 0 sao/ 1 sao của Roi, Chase hoặc Seria.

■ Gói vũ khí linh hồn anh hùng điều chỉnh cân bằng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn đá linh hồn (Roi, Chase, Seria): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Đá linh hồn của Roi, Chase hoặc Seria.

■ Gói chinh phục Kẻ tham ăn Shakmeh 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
 – ‘Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: theo lớp’: khi sử dụng có thể thu được đá linh hồn bất kỳ cho lớp tương ứng.
※ Rương chinh phục Shakmeh: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Thẻ chọn trang bị chuyên dụng hoặc Thẻ chọn cổ vật đề xuất Shakmeh.
 – Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
 – Thẻ chọn cổ vật đề xuất Shakmeh: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sau: ‘Đầu bí ngô nhăn nhó’, ‘Cuốn sách của kẻ điên’, ‘Con lắc ảo ảnh’, ‘Viên nang tìm báu vật’, ‘Đá mặt trời’, ‘Dao găm ma thuật hắc ám’, ‘Đồng hồ nền văn minh cổ đại’.

■ Gói chinh phục Kẻ tham ăn Shakmeh 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (có thể chọn đến anh hùng Shakmeh/ không áp dụng cho anh hùng mới, vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Rương chinh phục Shakmeh: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Thẻ chọn trang bị chuyên dụng hoặc Thẻ chọn cổ vật đề xuất Shakmeh.
 – Thẻ chọn cổ vật đề xuất Shakmeh: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sau: ‘Đầu bí ngô nhăn nhó’, ‘Cuốn sách của kẻ điên’, ‘Con lắc ảo ảnh’, ‘Viên nang tìm báu vật’, ‘Đá mặt trời’, ‘Dao găm ma thuật hắc ám’, ‘Đồng hồ nền văn minh cổ đại’.
※ Thẻ chọn đá linh hồn: Khi sử dụng có thể chọn và thu được một trong số các đá linh hồn.

■ Combo cổ vật đặc biệt 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)

※ Phụ kiện mũ giáp Shakmeh: Phụ kiện cần thiết để chinh phạt Kẻ tham ăn Shakmeh. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
 – Trường hợp sở hữu trên 60 ‘Phụ kiện mũ giáp Shakmeh’ do sử dụng gói phụ kiện thì vẫn sẽ được cộng dồn bảo quản nữa.
 – Tuy nhiên, sở hữu trên 60 ‘Phụ kiện mũ giáp Shakmeh’ sẽ không được đặt lại 3 phụ kiện mỗi ngày.
※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong số các cổ vật thường. (Không bao gồm cổ vật sự kiện/ boss thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: có thể chọn và nhận 1 trong số các cổ vật thường/ sự kiện. (Không bao gồm cổ vật boss thế giới/ Velkazar/ Shakmeh)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc
– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.
– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.
– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

■ Gói cổ vật Shakmeh ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Phụ kiện mũ giáp Shakmeh: Phụ kiện cần thiết để chinh phạt Kẻ tham ăn Shakmeh. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
 – Trường hợp sở hữu trên 60 ‘Phụ kiện mũ giáp Shakmeh’ do sử dụng gói phụ kiện thì vẫn sẽ được cộng dồn bảo quản nữa.
 – Tuy nhiên, sở hữu trên 60 ‘Phụ kiện mũ giáp Shakmeh’ sẽ không được đặt lại 3 phụ kiện mỗi ngày.
※ Thẻ triệu hồi cổ vật Shakmeh ngẫu nhiên: Khi sử dụng, sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 ‘Kiếm dị hình’, ‘Mũ giáp dị hình’ hoặc ‘Ánh rực rỡ dị hình’. (tỉ lệ đồng nhất)
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Thẻ chọn cổ vật của Lua’ ở lần mua thứ 2/ thứ 4.
※ Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong tất cả các cổ vật.

■ Gói con lắc ảo ảnh
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

■ Dao găm ma thuật hắc ám
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 ruby

────────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 3 tháng 2.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia