[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 2 tuần 1 _cập nhật 12:50 ngày 02/02

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 1 Tháng 2.
Cửa hàng cập nhật lần này sẽ cập nhật cùng nội dung Valentine Promotion!
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 1 Tháng 2]─────────────

■ Triệu hồi Step up (Artemia, Shea, Gremory)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng đã chọn với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ CHÚ Ý
– Có thể kiểm tra Triệu hồi Step up tại [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng [Artemia/Shea/Gremory] cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.
:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.
– Khi tiến hành triệu hồi Step Up ở lần thứ 2, và thứ 5 sẽ được giảm 50% giá triệu hồi. (5,000 ruby → 2,500 ruby)
– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 3.
– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (anh hùng đã chọn)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4/ lần thứ 7.
– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (anh hùng đã chọn)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 8.
Ex) Tiến hành Triệu hồi step up ‘Artemia’ lần 4, lần 7, lần 8 sẽ thu được ‘Hộp trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (Artemia) / Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (Artemia)’
– Tại lần triệu hồi Step up thứ 10 đầu tiên có thể nhận được quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu.
Sau đó, cứ lặp lặp triệu hồi lần 10 kế tiếp sẽ nhận được quà thưởng lặp triệu hồi 10 lần tiếp theo.
– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Artemia / Shea / Gremory)’ sẽ chỉ được sử dụng chọn cho anh hùng tương ứng đang sở hữu.
– ‘Đôi cánh Artemia / Phụ kiện đội đầu Shea/ Bịt mắt Gremory’ sẽ chỉ được ử dụng chọn cho anh hùng tương ứng đang sở hữu.
– ‘‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Artemia / Shea / Gremory)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Artemia / Shea / Gremory)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

★ Valentine Promotion <Sản phẩm cập nhật>
– Có thể xem các sản phẩm Promotion tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Gói] > [Valentine].
:: Tất cả các sản phẩm liên quan Valentine đều được cấp dưới dạng gói.
:: Có thể kiểm tra các gói sản phẩm đã mua tại mục [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Có thể thu về ‘Token Valentine’ khi mở các gói sản phẩm được mua trong thời gian promotion.
– Thu thập ‘Token Valentine’ để trao đổi các vật phẩm đặc biệt tại [Valentine Tokenshop].
– ‘Token Valentine’ sẽ được cấp cho đến trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3).
※ ‘Token Valentine’ phải được sử dụng trong thời gian promotion và không thể sử dụng khi thời gian sự kiện kết thúc. (~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3))

■ Gói Sô-cô-la Valentine 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Sô-cô-la: Khi sử dụng, sẽ hồi 1,000 stamina.

■ Gói Sô-cô-la Valentine 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Sô-cô-la trái tim: Khi sử dụng, sẽ hồi 3.000 stamina đồng thời được áp dụng hiệu ứng +100% EXP và Vàng nhận được trong 1 giờ.
※ Có thể áp dụng đồng thời Bộ tăng 1 ngày hoặc 7 ngày cùng với hiệu ứng Hot Time.

■ Gói Valentine may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00:00 giờ mỗi ngày)

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Hộp Valentine may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Gia hộ của Thần vương Valentine giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói trang bị chuyên dụng Valentine 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng (~ có thể chọn đến Lucikiel / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC, anh hùng mới)
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

■ Gói trang bị chuyên dụng Valentine 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn vũ khí/ bảo vật chuyên dụng 2 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng 2 sao của các anh hùng (~ có thể chọn đến Lucikiel / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC, anh hùng mới)
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, bạn có thể chọn 1 Cổ vật. (Không bao gồm Cổ vật Velkazar , Shakmeh và Boss Thế Giới.)

■ Gói Ether Valentine may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện (được đặt lại vào 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Rương Ether may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

[Cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ Rương Ether rực rỡ may mắn]

※ Rương Ether rực rỡ may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trên khi mở rương.

■ Gói vũ khí linh hồn Valentine 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần mỗi tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào lúc 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên (chọn lớp): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên của 1 trong 7 lớp.
※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Rương Mảnh đá linh hồn may mắn / Rương Ether may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Gói vũ khí linh hồn Valentine 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần mỗi tuần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào lúc 00:00 giờ Thứ 2 hàng tuần)

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Rương Mảnh đá linh hồn may mắn/ Rương Ether may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Gói anh hùng Valentine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (~Gremory) : ~ có thể chọn đến Gremory (không áp dụng cho anh hùng NPC, anh hùng nhận miễn phí, anh hùng mới)
※ Thẻ chọn trang phục (đến Giáng sinh 2020): Khi sử dụng, có thể chọn 1 trang phục mong muốn. (Có thể chọn đến Giáng sinh 2020/ không áp dụng cho trang phục mới)


■ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật Valentine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật: Khi sử dụng, sẽ chọn và nhận được 1 trong các Đá cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật của 7 lớp.

■ Gói luyện lại Valentine 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Tinh thể Boss: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Tinh thể Boss Galgoria/Siegfried/Ascalon.

■ Gói luyện lại Valentine 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 5 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Tinh thể Boss: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 Tinh thể Boss Galgoria/Siegfried/Ascalon.

■ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật Valentine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật: Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật theo ‘bộ/ lớp/ loại/ kỹ năng bổ sung’.

■ Gói Vàng Valentine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

■ Gói NPC Valentine may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí 1 ‘Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC’ ở lần mua thứ 5/ thứ 10.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Hộp NPC may mắn]

※ Hộp NPC may mắn: Khi sử dụng, sẽ nhận được theo xác suất một trong số các vật phẩm trên.

■ Gói NPC Valentine tất cả trong một
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng NPC T5 cấp 100: ~ Có thể chọn đến Talisha (không bao gồm Cain/Hanus và anh hùng thường)
※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC. (~ Có thể chọn đến Talisha / không bao gồm anh hùng thường)
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng NPC: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong các bảo vật chuyên dụng của anh hùng NPC. (~ Có thể chọn đến Talisha / không bao gồm anh hùng thường)

■ Thẻ chọn cổ vật thường Valentine
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 8,000 Ruby

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

■ Rương Ether Valentine may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 20 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 2,000 Ruby

※ Có thể nhận được miễn phí 20 ‘Ether rực rỡ’ ở lần mua thứ 5/ thứ 10/ thứ 15/ thứ 20.
※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Rương Ether may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Thẻ chọn trang phục Valentine giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục (đến Giáng sinh 2020) : ~ Có thể chọn đến Giáng sinh 2020 (không bao gồm trang phục mới)

■ 30,000,000 vàng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 7/2 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí

■ Hộp Valentine may mắn
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 6/2 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 7/2 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Hộp Valentine may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Rương Ether may mắn
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 8/2 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 15/2 (Thứ 2)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Rương Ether may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

■ Hộp Valentine may mắn
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 13/2 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 14/2 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: Miễn phí

※ Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Hộp Valentine may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.

★ Valentine Promotion <Token shop>
“Mở Token shop – nơi có thể sử dụng Token Valentine. (~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3))”
– Có thể xem Token Shop ở mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Gói] > [Valentine Token Shop].
– Có thể nhận được vật phẩm ‘Token Valentine’ khi mở gói sản phẩm trong thời gian sự kiện promotion.
– Thu thập ‘Token Valentine’ và đổi lấy sản phẩm đặc biệt tại [Valentine Token Shop].
※ ‘Token Valentine’ phải sử dụng trong thời gian promation và không thể sử dụng khi kết thúc thời gian sự kiện.

※Có thể kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm và tỉ lệ ‘Hộp Valentine may mắn’ ở phần [Hiển thị tỉ lệ] bên dưới.
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 3 sao. (Có thể chọn đến Lucikiel. Vũ khí chuyên dụng không bao gồm NPC, bảo vật chuyên dụng bao gồm cả NPC.)
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho vũ khí chuyên dụng khác. (~ có thể chọn đến Kẻ phản nghịch Clause, và trường hợp chọn anh hùng NPC thì chỉ có thể sử dụng chuyển dịch giữa NPC với NPC)
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho bảo vật chuyên dụng khác. (~ có thể chọn đến Kẻ phản nghịch Clause, bao gồm cả anh hùng NPC)
– Bonus khi thức tỉnh thất bại cũng sẽ được chuyển dịch, nhưng không thể chuyển dịch Giải phóng linh hồn/ nâng cấp/ cường hóa Vũ khí chuyên dụng.

★ Ký hiệu tỉ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Hộp Valentine may mắn]

※ Có thể nhận được 1 trong số các ‘Hộp Valentine may mắn’ của bậc tiếp theo và ‘Hộp Valentine’ cùng bậc khi mở ‘Hộp Valentine may mắn’.
※ ‘Hộp Valentine may mắn’ bao gồm cấp 1~4 và ‘Hộp Valentine’ bao gồm cấp 1~5.

[Cấu tạo vật phẩm Hộp Valentine]

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Ether may mắn]

※ Rương Ether may mắn: có thể nhận được 1 trong số các vật phẩm trong bảng trên.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm Rương Mảnh đá linh hồn may mắn]

※ Rương Mảnh đá linh hồn may mắn: khi sử dụng có thể nhận được 1 trong các vật phẩm trong bảng trên.

────────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 1 tháng 2.
Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment