[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Nuôi dưỡng Cây thế giới con_điều chỉnh 23/11 7:46

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Selene từ King’s Raid

Để khôi phục Cây thế giới đã bị Ma vương phá hoại,
Tiên Lil đang kêu gọi giúp sức nuôi lại cây Thế giới con!!

Vui lòng xem thông tin chi bên dưới
───────────────────────
[Nuôi dưỡng Cây thế giới con]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 23 tháng 11 (thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 21 tháng 12 (thứ 3)
– Nội dung: Kiếm ‘Năng lượng thuần khiết’ bằng cách tiêu thụ stamina, rồi nạp ‘Năng lượng thuần khiết’ cho Cây Thế Giới Con để nhận thật nhiều quà thưởng đa dạng!

▶ Cách nhận [Năng lượng thuần khiết]

– Tiêu thụ Stamina để có thể nhận [Nặng lượng thuần khiết]. (tỉ lệ nhận 1:1)
– [Năng lượng thuần khiết] có thể nhận mà không có bất kì giới hạn nào về số lượng nhận hay lưu trữ tối đa.

▶ Nạp [Năng lượng thuần khiết]

– Có thể vào nội dung [Nuôi dưỡng Cây thế giới con] thông qua ‘NPC tiên Lil’ đứng tại khu trung tâm Orvel.
– [Năng lượng thuần khiết] nhận được có thể sử dụng vào việc [Nạp năng lượng] tại [Nuôi dưỡng Cây thế giới con]
– Không có giới hạn về số lần thực hiện [Nạp năng lượng], nhưng mức tiêu thụ (Ngưỡng năng lượng) hằng ngày của [Năng lượng thuần khiết] sẽ tăng theo 6 mức và có thể tiến hành [Nạp năng lượng] lặp lại sau khi đạt đến mức 6.
Ngoài ra,lượng tiêu thụ (ngưỡng năng lượng) hằng ngày sẽ được thiết lập về lại mức 1 vào lúc 00h hằng ngày.

▶ Quà thưởng [Nạp năng lượng thuần khiết]
A picture containing map

Description automatically generated

A screenshot of a video game

Description automatically generated
– Khi [Nạp năng lượng thuần khiết] sẽ được nhận [5 Xu Cây thế giới] và [1 Điểm đồng góp].
– [Xu Cây thế giới] được dùng trong việc trao đổi để nhận nhiều sản phẩm phong phú tại [Cửa hàng Cây thế giới].
※ [Xu Cây thế giới] chỉ có thể nhận và sử dụng đến trước bảo trì ngày 21 tháng 12 (thứ 3).
– Khi [Điểm đóng góp] đạt 10 điểm thì bạn sẽ được nhận quà [Nhiệm vụ tham gia] 1 lần, sau đó sẽ được tính vào [Nhiệm vụ chung sức (độ đạt được)].
– [Nhiệm vụ chung sức (độ đạt được)] được tiến hành dựa theo điểm đóng góp của tất cả các nhà chinh phạt, và sẽ có ảnh hưởng đến [Mức sinh trưởng] của Cây thế giới con
– [Mức sinh trưởng] sẽ bao gồm tổng 12 mức, bạn có thể nhận quà thưởng khi đạt mỗi mức sinh trưởng.

※ Điểm đóng góp cần đạt được ở [Mức sinh trưởng] tại từng server là khác nhau.

▶ Thông tin [Cửa hàng Cây thế giới]

– Có thể đổi lấy nhiều sản phẩm đa dạng tại [Cửa hàng Cây thế giới] bằng [Xu Cây hế giới] nhận được sau khi [Nạp năng lượng] vào Cây thế giới con.
※ [Xu Cây thế giới] chỉ có thể nhận và sử dụng đến trước bảo trì ngày 21 tháng 12 (thứ 3).

───────────────────────
Trên đây là nội dung thông báo về sự kiện <Nuôi dưỡng Cây thế giới con>.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian đầy lý thú cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Selene.