[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – [Đại hội thể thao mùa thu, ‘Lễ hội cơ bắp’]

텍스트, 사람이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Đại hội thể thao mùa thu của Orvel, ‘Lễ hội cơ bắp’ đã chính thức bắt đầu!

Cùng tham gia khoe các anh hùng cơ bắp tại sự kiện nhé?!

Chi tiết vui vòng tham khảo nội dung bên dưới!

───────────────────────
Ngục tối [Đại hội thể thao mùa thu, ‘Lễ hội cơ bắp’]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3)
– Nội dung: sử dụng ‘Protein’ thu được khi hoàn thành ngục tối để đổi lấy các vật phẩm hấp dẫn tại [Cửa hàng sự kiện]!

▶ Cách tham gia
01. Vào ngục tối [Lễ hội cơ bắp]

– Có thể tiến vào ngục tối [Lễ hội cơ bắp] thông qua NPC Yanne tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin ngục tối [Lễ hội cơ bắp]

– Ngục tối [Lễ hội cơ bắp] gồm 6 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt], 1 loại [Ngục tối bí mật].
– Có thể dùng ‘Vé nhập trận’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].
– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé vào sự kiện’, và sẽ được cấp lại 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.

※ Trường hợp đang sở hữu nhiều hơn 5 ‘Vé vào sự kiện’ thì sẽ không được cộng dồn nữa.
– Phải hoàn thành xong màn đấu trước mới có thể tiến vào màn đấu sau.

03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– [Ngục tối câu chuyện] sẽ được mở lần lượt mỗi ngày, bắt đầu từ sau ngày 17/10 (Chủ nhật) là có thể vào tất cả ngục tối câu chuyện.
– Khi tiến hành ngục tối câu chuyện lần đầu tiên, có cả ngục tối sử dụng anh hùng đang sở hữu và ngục tối với anh hùng được cài chỉ số sẵn. Sau khi hoàn tất, tiến hành lại trận đấu sẽ có thể tiến hành trận đấu với các anh hùng đang có.
– Có thể nhận được ‘Protein’ khi hoàn tất [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối]


04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– [Ngục tối đặc biệt] lần này sẽ được mở ngay lập tức mà không cần phải hoàn thành hết [Ngục tối câu chuyện].
– [Ngục tối đặc biệt] có màn ngục tối bị giới hạn anh hùng, và cả ngục tối có thể dùng tất cả anh hùng với chỉ số được cài cố định.
※ Trường hợp gặp khó khăn khi hoàn thành ngục tối, có thể nhấn vào [Thông tin] để tham khảo điều kiện hoàn thành!
– Có thể nhận được ‘Protein’ khi hoàn tất [Ngục tối đặc biệt].

[Quà hoàn thành ngục tối đặc biệt]

※ Quà hoàn thành lần đầu chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

05. Thông tin [Ngục tối bí mật]
– [Ngục tối bí mật] sẽ được mở khi hoàn thành tất cả [Ngục tối đặc biệt].
– Trong thời gian sự kiện chỉ có thể thực hiện 1 lần [Ngục tối bí mật] và tốn 100 ‘Nước phép stamina’ để vào trận.
– Khi hoàn thành trận đấu, có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số [5 cố vật Halloween].

[Quà hoàn thành Ngục tối bí mật]

※ Quà thưởng trên chỉ có thể được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian sự kiện.


▶ Thông tin [Cửa hàng sự kiện]

– Sử dụng ‘Protein’ thu được khi hoàn thành ngục tối để đổi lấy các vật phẩm hấp dẫn tại [Cửa hàng sự kiện].

[Danh sách vật phẩm trong Cửa hàng]

※ Thẻ chọn trang phục Bãi biển Halloween 2021 (Đợt 1): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trang phục Bãi biển Halloween ra mắt vào năm 2021 đợt 1.
– Không áp dụng chọn trang phục ‘Isolet’.
– Cấp bù 2.100 Ruby nếu đã sở hữu hết mọi trang phục có trong Thẻ chọn trang phục.
※ Sừng kỳ lân / Cánh yêu tinh / Thẻ chế tạo cổ vật Halloween: vật phẩm có thể dùng tại [Xưởng của Ophelia].
– Khi sự kiện [Xưởng của Ophelia] kết thúc, vật phẩm trên sẽ bị xóa bỏ.
※ Mảnh cổ vật sự kiện: Có thể tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua Chế tạo.
– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật Halloween: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các cổ vật sau: ‘Ác linh trong bí ngô’, ‘Đầu bí ngô buồn bực’, ‘Đầu bí ngô nhăn nhó’, ‘Đầu bí ngô vui vẻ’, ‘Đầu bí ngô ngạc nhiên’.
───────────────────────
Vừa rồi là thông tin về Đại hội thể thao mùa thu, ‘Lễ hội cơ bắp’.

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia