[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản)

Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Ngục tối sự kiện [Thám hiểm dinh thự ma] đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa!
Chi tiết vui vòng tham khảo nội dung bên dưới!
───────────────────────
Ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản)]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Nội dung: hoàn thành ngục tối, thu thập ‘Quả cầu chứa bóng tối’ để mua về nhiều vật phẩm tại [Sản phẩm giao dịch của Lavril]!

▶ Cách tham gia
01. Nhập trận ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma]

– Có thể tiến vào ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma] thông qua NPC Lavril tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma]

– Ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến] gồm 6 loại [Ngục tối câu chuyện] và 4 loại [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành xong màn đấu trước mới có thể tiến vào màn đấu sau.
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] thì sẽ có thể mở xích khóa của [Ngục tối đặc biệt].
– Có thể dùng ‘Vé nhập trận’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].
– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé vào sự kiện’, và sẽ được cấp lại 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.
※ Trường hợp đang sở hữu nhiều hơn 5 ‘Vé vào sự kiện’ thì sẽ không được cộng dồn nữa.

03. [Ngục tối câu chuyện]

– Nhận ngay ‘Quả cầu chứa bóng tối’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.


04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Ở [Ngục tối đặc biệt] có thể sử dụng tất cả anh hùng với chỉ số năng lực cố định.
– Khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt] có thể nhận được các quà thưởng bên dưới.
※ Trường hợp gặp khó khăn khi hoàn thành ngục tối, hãy nhấn vào nút [Thông tin] để tìm hiểu về điều kiện hoàn thành ngục tối.

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.


▶ Thông tin [Sản phẩm giao dịch của Lavril]

– Có thể dùng ‘Quả cầu chứa bóng tối’ nhận được ở [Ngục tối câu chuyện/ đặc biệt] để mua nhiều vật phẩm đa dạng tại [Sản phẩm giao dịch của Lavril].

[Danh sách các vật phẩm trong Sản phẩm giao dịch của Lavril]


※ Hộp phụ kiện Halloween: có thể nhận được 4 loại phụ kiện Halloween khi mở hộp.

– Cài tóc bí ngô (Đầu) / Mũ phù thủy nhỏ (Đầu) / Đuôi cáo trắng (Người) / Cánh dơi (Người)
※ Sừng kỳ lân / Cánh yêu tinh: vật phẩm có thể sử dụng tại [Xưởng Ophelia].
※ Mảnh cổ vật sự kiện: Có thể tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua Chế tạo.

– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật..
※ Thẻ chọn cổ vật Halloween: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các cổ vật sau: ‘Ác linh trong bí ngô’, ‘Đầu bí ngô buồn bực’, ‘Đầu bí ngô nhăn nhó’, ‘Đầu bí ngô vui vẻ’, ‘Đầu bí ngô ngạc nhiên’.

───────────────────────
Vừa rồi là thông tin về Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản).

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment