[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản)

Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Ngục tối sự kiện [Thám hiểm dinh thự ma] đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa!
Chi tiết vui vòng tham khảo nội dung bên dưới!
───────────────────────
Ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản)]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Nội dung: hoàn thành ngục tối, thu thập ‘Quả cầu chứa bóng tối’ để mua về nhiều vật phẩm tại [Sản phẩm giao dịch của Lavril]!

▶ Cách tham gia
01. Nhập trận ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma]

– Có thể tiến vào ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma] thông qua NPC Lavril tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin ngục tối [Thám hiểm dinh thự ma]

– Ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến] gồm 6 loại [Ngục tối câu chuyện] và 4 loại [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành xong màn đấu trước mới có thể tiến vào màn đấu sau.
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] thì sẽ có thể mở xích khóa của [Ngục tối đặc biệt].
– Có thể dùng ‘Vé nhập trận’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].
– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé vào sự kiện’, và sẽ được cấp lại 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.
※ Trường hợp đang sở hữu nhiều hơn 5 ‘Vé vào sự kiện’ thì sẽ không được cộng dồn nữa.

03. [Ngục tối câu chuyện]

– Nhận ngay ‘Quả cầu chứa bóng tối’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.


04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Ở [Ngục tối đặc biệt] có thể sử dụng tất cả anh hùng với chỉ số năng lực cố định.
– Khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt] có thể nhận được các quà thưởng bên dưới.
※ Trường hợp gặp khó khăn khi hoàn thành ngục tối, hãy nhấn vào nút [Thông tin] để tìm hiểu về điều kiện hoàn thành ngục tối.

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.


▶ Thông tin [Sản phẩm giao dịch của Lavril]

– Có thể dùng ‘Quả cầu chứa bóng tối’ nhận được ở [Ngục tối câu chuyện/ đặc biệt] để mua nhiều vật phẩm đa dạng tại [Sản phẩm giao dịch của Lavril].

[Danh sách các vật phẩm trong Sản phẩm giao dịch của Lavril]


※ Hộp phụ kiện Halloween: có thể nhận được 4 loại phụ kiện Halloween khi mở hộp.

– Cài tóc bí ngô (Đầu) / Mũ phù thủy nhỏ (Đầu) / Đuôi cáo trắng (Người) / Cánh dơi (Người)
※ Sừng kỳ lân / Cánh yêu tinh: vật phẩm có thể sử dụng tại [Xưởng Ophelia].
※ Mảnh cổ vật sự kiện: Có thể tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua Chế tạo.

– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.
※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật..
※ Thẻ chọn cổ vật Halloween: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các cổ vật sau: ‘Ác linh trong bí ngô’, ‘Đầu bí ngô buồn bực’, ‘Đầu bí ngô nhăn nhó’, ‘Đầu bí ngô vui vẻ’, ‘Đầu bí ngô ngạc nhiên’.

───────────────────────
Vừa rồi là thông tin về Thám hiểm dinh thự ma (Tái bản).

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn
GM Artemia