[Sự kiện] Ngục tối đặc biệt – ‘Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến’ (Tái bản)

special-event-0803-vn/

Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Sự kiện ‘Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến’ đã được tái bản đó!

Chi tiết vui vòng tham khảo nội dung bên dưới!

────────────────────────────

Ngục tối [‘Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến’ (Tái bản)]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Nội dung: hoàn thành ngục tối, sử dụng ‘Mảnh vải vận mệnh’ thu được để đổi lấy nhiều vật phẩm khác!

▶ Cách tham gia
01. Nhập trận ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến]

– Có thể tiến vào ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến] thông qua NPC Yuria tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến]

– Ngục tối [Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến] gồm 5 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] thì sẽ có thể mở xích khóa của [Ngục tối đặc biệt].
– Có thể dùng ‘Vé nhập trận’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].
– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.

※ ‘Vé nhập trận sự kiện’ đang sở hữu quá 5 vé sẽ không được cộng dồn thêm.


03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– Hoàn thành trận đấu trước thì mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.
– Nhận được ‘mảnh vải vận mệnh’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Thông tin phần thưởng ngục tối câu chuyện]


※ Phần thưởng hoàn thành lần đầu chỉ được cấp 1 lần duy nhất.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Phải hoàn thành xong trận đấu trước mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.
– Ở [Ngục tối đặc biệt] có thể sử dụng tất cả các anh hùng với chỉ số năng lực cố định.
– Khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt] có thể nhận được các quà thưởng như bảng dưới.
※ Trường hợp gặp khó khăn khi hoàn thành ngục tối, hãy nhấn vào nút [Thông tin] để tìm hiểu về điều kiện hoàn thành ngục tối.

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]


05. Thông tin [Cửa hàng sự kiện]

– Có thể dùng ‘mảnh vải vận mệnh’ nhận được ở [Ngục tối câu chuyện/ đặc biệt] để mua nhiều vật phẩm đa dạng tại [Cửa hàng sự kiện đặc biệt].


[Danh sách các vật phẩm trong Cửa hàng sự kiện đặc biệt]


※ Thẻ chọn trang phục bóng tối (đến Isaiah): ~ Có thể chọn đến Isaiah (Không thể chọn trang phục bóng tối của Chúa tể bóng tối Kasel, Frey sa ngã và Kẻ phản nghịch Clause.)
※ Mảnh cổ vật sự kiện: Có thể tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua Chế tạo.
– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.────────────────────────────

Vừa rồi là thông tin về ‘Nơi ánh sáng vận mệnh hướng đến’ (Tái bản).

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn