[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Juno tu luyện nấu ăn (Tái bản)

Xin chào các nhà chinh phục.
Mình là GM Artemia từ King’s Raid.

Juno lại bắt đầu mở khóa tu luyện tay nghề nấu ăn rồi đó.
Vui lòng tham khảo tại nội dung bên dưới~!

────────────────────────────
[Juno tu luyện nấu ăn (Tái bản)]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Nội dung: Hoàn thành các trận story / ngục tối đặc biệt và nhận ngay nhiều quà thưởng đặc biệt!

▶ Phương pháp tham gia
01. Nhập trận [Juno tu luyện nấu ăn]

– Thông qua NPC Estelle tại Trung tâm Orvel để nhập trận ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn].

02. Thông tin [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt]

– [Juno tu luyện nấu ăn] được cấu tạo gồm 3 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt].

– Ở tất cả các ngục tối, người chơi phải hoàn thành xong màn ngục tối trước thì mới có thể tiếp tục tiến vào màn ngục tối tiếp theo.

– Hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] mới có thể mở được [Ngục tối đặc biệt].


03. [Ngục tối câu chuyện]

– Sử dụng ‘Vé nhập trận sự kiện’ để tiến vào [Ngục tối câu chuyện].
– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé vào sự kiện’, và sẽ được cấp lại 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.
※ Trường hợp đang sở hữu nhiều hơn 5 ‘Vé vào sự kiện’ thì sẽ không được cộng dồn nữa.
– Phải hoàn thành lần lượt từng trận ngục tối mới vào được trận phía sau.
– Nhận ngay ‘Nguyên liệu hầm’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Tiêu Stamina để nhập trận [Ngục tối đặc biệt].
– Có thể nhận được ‘Gieelatin của chất nhờn khổng lồ’ khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành Bậc trước mới có thể mở vào Bậc sau.

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối đặc biệt]


▶ Thông tin [Thực đơn theo gợi ý của Juno]

– Sử dụng ‘Nguyên liệu hầm’ và ‘Gielatin của chất nhờn khổng đồ’ nhận được sau khi hoàn thành các trận ngục tối [Juno tu luyện nấu ăn] để mua các vật phẩm tại cửa hàng [Thực đơn theo gợi ý của Juno].

[Các vật phẩm tại cửa hàng]


※ Thẻ chọn trang phục bóng tối: ~ có thể chọn đến Isaiah (không áp dụng chọn cho Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã / Kẻ phản nghịch Clause)
※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.
※ Mảnh cổ vật sự kiện: có thể dùng để chế tạo ‘Thẻ chọn cổ vật sự kiện’ trong [Kho > Chế tạo].

– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện ngục tối đặc biệt.
Chúc các nhà chinh phạt có một ngày vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia

1 thought on “[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – Juno tu luyện nấu ăn (Tái bản)”

Comment