[Sự kiện đặc biệt] Công diễn đặc biệt chào hè 2019 (Tái bản)

Xin chào các Nhà chinh phạt.

Tôi là GM Artemia của King’s Raid.


Sự kiện đặc biệt được tiến hành vào năm ngoái!
Và năm nay, đến hẹn lại lên, Ngục tối ‘Công diễn đặc biệt chào hè’ đã quay trở lại.
────────────────────────────
■ Công diễn đặc biệt chào hè 2019 (Tái bản)

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì 3/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Nội dung: Hoàn thành ngục tối và tích lũy ‘Vé công diễn Stardust’ để đổi lấy nhiều phần quà đa dạng từ Ophelia!!

▶ Phương pháp tham gia

01. Cách vào [Bờ biển Orvel]

– Hãy đến vị trí của [NPC Ophelia] đang đứng tại Khu trung tâm Orvel và đăng nhập vào [Bờ biển Orvel].

02. Thông tin [Bờ biển Orvel]

– [Bờ biển Orvel] gồm 6 [Ngục tối câu chuyện] và 4 loại [Ngục tối đặc biệt].

– Có thể dùng ‘Vé công diễn Stardust’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].

– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé nhập trận sự kiện’, và sẽ được cấp 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.
※ ‘Vé nhập trận sự kiện’ có thể được cộng dồn tối đa 5 vé, trường hợp số vé đang sở hữu quá 5 vé sẽ không được cộng dồn thêm.
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] thì sẽ có thể mở xích khóa của [Ngục tối đặc biệt].

03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– Hoàn thành trận đấu trước thì mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.

– Sử dụng các anh hùng hiện có và có thể tiến hành các trận [Ngục tối câu chuyện].

– Nhận ngay Vé công diễn Stardust khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

[Thông tin phần thưởng ngục tối câu chuyện]

※ Phần thưởng hoàn thành lần đầu chỉ được cấp 1 lần duy nhất.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Các anh hùng được sử dụng trong Ngục tối đặc biệt sẽ được thiết lập theo chỉ số năng lực cố định, ngoại trừ một số anh hùn dưới đây.
※ Anh hùng ngoại lệ : Hanus / Cain / Rehartna / Pansirone / Kibera / Taily / Xerah / Evan / Chúa tể bóng tối Kasel / Frey sa ngã
– Nhận ngay Vé công diễn Stardust và các quà thưởng đặc biệt khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt].

[Thông tin phần thưởng ngục tối đặc biệt]

※ Quà hoàn thành lần đầu tiên chỉ có thể được nhận 1 lần.

05. Thông tin phần thưởng điểm đóng góp tại [Sân khấu biểu diễn Stardust]
– Với Vé công diễn Stardust nhận được khi hoàn thành các ngục tối, bạn sẽ đem làm quà tặng Ophelia để tăng điểm đóng góp và nhận phần thưởng.

[Phần thưởng điểm đóng góp công diễn Stardust]


※ Quà thưởng ở bậc 11 là quà thưởng có thể nhận lặp lại.

– [Cổ vật sự kiện – Con lắc ảo ảnh]

────────────────────────────
Vừa rồi là thông tin về ‘Buổi công diễn đặc biệt chào hè’ – sự kiện đặc biệt hè 2019! (Tái bản)

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment