[Sự kiện] Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: ValanceXin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Thu về Trí thức công nghệ ma thuật – Valance – anh hùng mới tiếp nối ý chí của Rose, và nhận về nhiều quà thưởng hấp dẫn nhé!

Chi tiết vui lòng kiểm tra nội dung bên dưới.
───────────────────────
[Ngục tối anh hùng đặc – Episode: Valance]


▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/11 (Thứ 3)
– Nội dung: thưởng thức câu chuyện của Valance và thu về miễn phí anh hùng Valance cùng nhiều quà thưởng đa dạng khác!

▶ Cách tham gia
01. Nhập trận ngục tối [Episode: Valance]

– Có thể tiến vào ngục tối [Episode: Valance] thông qua NPC Valance tại vị trí Trung tâm Orvel.


02. Thông tin ngục tối [Episode: Valance]

– Ngục tối [Episode: Valance] gồm 8 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt].

– Ở tất cả các ngục tối, phải hoàn thành màn đấu trước mới có thể tiến vào ngục tối sau.

– Sau khi hoàn thành xong tất cả Ngục tối câu chuyện thì có thể tiến vào ngục tối đặc biệt.

– Có thể dùng ‘Vé nhập trận’ để nhập trận [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].

– Người chơi ban đầu sẽ được cấp 5 ‘Vé vào sự kiện’, và sẽ được cấp lại 1 vé vào 00 giờ mỗi ngày.
※ Trường hợp đang sở hữu nhiều hơn 5 ‘Vé vào sự kiện’ thì sẽ không được cộng dồn nữa.

03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– Có thể nhận được ‘Valance’ sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện 1(Tàn dư của Pandora)].
– Anh hùng có thể sử dụng trọng [Ngục tối đặc biệt] được đặt sẵn và có thể sử dụng với các chỉ số năng lực cố định.
– Khi hoàn thành [Ngục tối cố định] có thể nhận được các quà thưởng bên dưới.

[Quà thưởng hoàn thành ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu chỉ có thể được nhận 1 lần.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Các anh hung có thể sử dụng trong [Ngục tối đặc biệt] được định trước, và có thể sử dụng với các chỉ số năng lực cố định.
– Khi hoàn thành [Ngục tối cố định] có thể nhận được các quà thưởng bên dưới.
※ Trường hợp gặp khó khăn khi hoàn thành ngục tối, có thể nhấn vào [Thông tin] để tham khảo điều kiện hoàn thành!


[Quà thưởng hoàn thành ngục tối đặc biệt]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu chỉ có thể được nhận 1 lần.


▶ Thông tin [Tặng quà]

– Sử dụng ‘Đĩa dữ liệu của Rose’ thu được khi hoàn thành ngục tối tặng cho Valance để đổi lấy các vật phẩm hấp dẫn tại [Cửa hàng sự kiện].

[Quà thưởng tặng quà]


※ Thông tin quà thưởng
– Quà thưởng bậc 1 ~ 3: nhận được vũ khí chuyên dụng / đá linh hồn của Valance.
– Quà thưởng bậc 5: chọn và nhận 1 trong bảo vật chuyên dụng của Valance.
– Quà thưởng bậc 6: chọn và nhận trang bị chuyên dụng theo ‘bộ / nghề / loại / kỹ năng bổ sung’. (không thể chọn tùy chọn bổ sung)
– Quà thưởng bậc 7: có thể tang 1,500 độ thân hữu của anh hung NPC, và có thể nhận lặp lại.
───────────────────────
Vừa rồi là thông tin về Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Valance.

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia