[Sự kiện] Ngục tối đặc biệt – Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel

Xin chào các nhà chinh phạt,
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Nghe nói rằng Estelle đã chuẩn bị sự kiện nhân dịp ngày kỷ niệm Kiến quốc Orvel đó!
Chúng ta cùng hợp sức giúp đỡ cho Estelle nhé?!

Chi tiết về sự kiện vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.
───────────────────────
■ Ngục tối [Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel]

[Thông tin sự kiện]
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Nội dung: đi theo Estelle để thu thập Thông điệp và nhận ngay đa dạng quà thưởng nhé!

[Cách thức tham gia]

01. Tiến vào [Ngục tối Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel]

– Có thể tiến vào ngục tối [Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel] thông qua NPC Estelle tại vị trí Trung tâm Orvel.

02. Thông tin về Ngục tối [Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel]

– Ngục tối [Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel] được cấu tạo bao gồm 5 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt].
– Phải hoàn thành tất cả [Ngục tối sự kiện] thì mới có thể mở khóa [Ngục tối đặc biệt].
– Sử dụng ‘Vé dự sự kiện’ để tiến vào [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối đặc biệt].
– Cấp 5 ‘Vé dự sự kiện’ khi tiến vào ngục tối lần đầu tiên. Sau đó nạp 1 vé vào 00:00 giờ hàng ngày.
※ Trường hợp sở hữu hơn 5 ‘Vé dự sự kiện’ sẽ không thể được cộng dồn thêm.

03. Thông tin [Ngục tối câu chuyện]

– Khi hoàn thành ngục tối màn trước mới có thể tiến vào màn tiếp theo.
– Có thể nhận được ‘Thông điệp cảm ơn Orvel’ khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện].

Quà thưởng hoàn thành Ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu tiên sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.
※ Có thể nhận được anh hùng ‘Estelle’ ở trạng thái 5 sao Level 50.


04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Khi hoàn thành ngục tối màn trước mới có thể tiến vào màn tiếp theo.- Ở [Ngục tối đặc biệt] chỉ có anh hùng cố định được tham gia vào trận đấu, và các chỉ số năng lực cũng được cài đặt cố định trước.
– [Ngục tối đặc biệt] đã được thiết lập để các nhà chinh phạt có thể sử dụng các skill của anh hùng một cách thích hợp để hoàn thành ngục tối.
– Có thể nhận được các quà thưởng bên dưới khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt].

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]

05. Thông tin [Điểm đổi thông điệp]

– Hoàn thành các ngục tối và sử dụng ‘Thông điệp cảm ơn Orvel’ để mua được nhiều sản phẩm tại [Điểm đổi thông điệp].

[Danh mục sản phẩm trong Điểm đổi thông điệp]

───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt <Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel>.
Chúc các nhà chinh phạt có một ngày vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia

2 thoughts on “[Sự kiện] Ngục tối đặc biệt – Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel”

Comment