[ร้านค้าพิเศษ] อัปเดตร้านค้าพิเศษใน สัปดาห์ที่ 5 เดือน ส.ค.


สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
ขอแนะนำการอัปเดตของร้านค้าพิเศษ ที่มาพร้อมกับการอัปเดตวันที่ 31 ส.ค.
กรุณาเช็ครายละเอียดดังต่อไปนี้. ゚ー゚)ゞ

[อัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 5 เดือนส.ค .] ─────────────

▌สินค้าอัปเดต

▶ แพ็คเกจคอสตูมความมืด
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกคอสตูมความมืด (~Isaiah) : ~ จนถึง Isaiah (ไม่รวมดาร์คลอร์ด Kasel / Frey ผู้สูญสิ้น / กบฏ Clause)

※ ตั๋วเลือกคอสตูม (จนถึงชุดว่ายน้ำ 2021 ครั้งที่ 2) : ~ จนถึงชุดว่ายน้ำ 2021 ครั้งที่ 2

▶ แพ็คเกจหินอัพเกรดสิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


▶ แพ็คเกจอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (สกิลเสริม 1) : สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่างโดยเลือกสกิลเสริม/เซ็ต/คลาส/ชนิด(ไม่สามารถเลิอกออพชั่นเสิรม)

▶ แพ็คเกจหินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ Lua 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


※ หินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ Lua : สามารถใช้วิวัฒนาการอาวุธเฉพาะได้ ได้ เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/NPC โอกาสสำเร็จจะเท่ากับอาวุธเฉพาะ 0 ดาว

▶ แพ็คเกจหินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ Lua 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ หินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ Lua : สามารถใช้วิวัฒนาการอาวุธเฉพาะได้ ได้ เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/NPC โอกาสสำเร็จจะเท่ากับอาวุธเฉพาะ 0 ดาว


▶แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณ 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา▶แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง


▶แพ็คเกจตั๋วหลอมใหม่โชคดี 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ เมื่อซื้อ 2 ครั้ง สามารถซื้อ กล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี 1 กล่อง แบบพรีได้
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

▶แพ็คเกจตั๋วหลอมใหม่โชคดี 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

▶ แพ็คเกจเลือกอีเทอร์
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ เมื่อซื้อ 2/4 ครั้ง สามารถซื้อ กล่องเลือกอีเทอร์ 1 กล่อง แบบพรีได้
※ กล่องเลือกอีเทอร์ : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับ ‘อีเทอร์ส่องแสง’ 2,000 ชิ้น, ‘อีเทอร์หลากสี’ 660 ชิ้น, ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ 400 ชิ้นได้ 1 อย่าง

▶ แพ็คเกจรูนปริศนาราคาพิเศษ
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


▶ แต้มคุณสมบัติการจุติแสนพิเศษ

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 6 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


▶ กล่องของขวัญมิตรภาพ NPC แสนพิเศษ

– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 7 ก.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องของขวัญมิตรภาพ NPC’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

▶ การคุ้มครองแห่งราชาเทพเจ้า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 1,000 รูบี้


▶ แผ่นหินแห่งบททดสอบ
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 800 รูบี้


▶ ริเริ่มการปฏิวัติ! คอมโบ UP 1 ~ 5
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.
※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน

– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้

▶ ริเริ่มการปฏิวัติ! คอมโบ DOWN 1 ~ 5
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 14 ก.ย.

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน

– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้


▌การเพิ่มสินค้า [วันเกิด]

▶[แพ็คเกจ Happy B-day!]ในเดือน ก.ย.
– ตำแหน่ง: แพ็คเกจ > วันเกิด
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 28 ก.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ อาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะจะเป็นของวีรบุรุษแต่ละคน

※ วีรบุรุษที่เกิดในเดือนก.ย.: Nyx/ Isolet/ Baudouin/ Chrisha/ Lilia/ Arch/ Scarlet/ Aselica/ Gau/ Riheet/ Ripine

▌สินค้าที่หยุดจำหน่าย

– วันทิ่หยุดจำหน่าย : ในการปิดปรับปรุงวันที่ 31 ส.ค.
– เนื้อหา : หยุดจำหน่ายเพื่อปรับสินค้า
※ สินค้านี้จะปรับเป็น [รูบี้รายวัน 1 (7 วัน)]

※ หากซื้อก่อนที่จะหยุดจำหน่าย สามารถรับรูบี้ได้ตามปกติ


▶ รูบี้รายวัน 1 (7 วัน)
– ตำแหน่ง: แพ็คเกจ > เหมาจ่าย
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ตลอด
– จำกัดจำนวนการซื้อ: 7 วันหลังจากที่ซื้อ
– เนื้อหา : สินค้าที่สามารถรับรูบี้เป็นเวลา 7 วัน (ทั้งหมด 1,350 รูบี้)

※เนื่องจากการเพิ่มสินค้านี้ จะเปลี่ยนชื่อสินค้า [รูบี้รายวัน (7 วัน)]เป็น[รูบี้รายวัน 2 (7 วัน)]


▌อื่นๆ
– จะเปลี่ยน ‘จำกัดจำนวนการซื้อ’ของสินค้า[แพ็คเกจร่ายมนตราสิ่งประดิษฐ์เวท]ที่ได้เพิ่มในวันที่ 3 ส.ค.


▶แพ็คเกจร่ายมนตราสิ่งประดิษฐ์เวท
– ตำแหน่ง: แพ็คเกจ > สิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : วันที่ 3 ส.ค. > หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 31 ส.ค. ~ ตลอด

– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อบัญชี >สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์(รีเซ็ต 0000 น. ของทุกวันจันทร์)


※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องคอร์มนตราโชคดี’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

▌แนะนำอัตราของไอเทม

[ส่วนประกอบและอัตรากล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ]

※ เมื่อใช้ ‘กล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ’ จะได้ไอเทม 1 อย่างจากรายการข้างบนแบบสุ่ม

[ส่วนประกอบและอัตรากล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี]

※ เมื่อใช้ ‘กล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี’ จะได้ไอเทม 1 อย่างจากรายการข้างบนแบบสุ่ม

[ส่วนประกอบและอัตรากล่องของขวัญมิตรภาพ NPC]

※ เมื่อใช้ ‘กล่องของขวัญมิตรภาพ NPC’ จะได้ไอเทม 1 อย่างจากรายการข้างบนแบบสุ่ม

[ส่วนประกอบและอัตรากล่องคอร์มนตราโชคดี]

※ เมื่อใช้ ‘กล่องคอร์มนตราโชคดี’ จะได้ไอเทม 1 อย่างจากรายการข้างบนแบบสุ่ม

───────────────────────
ขอจบการรายงานข่าวการอัปเดตร้านค้าพิเศษเพียงเท่านี้นะครับ
อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi