[ร้านค้าพิเศษ] อัปเดตร้านค้าพิเศษในเดือน ต.ค.(ครั้งที่ 2)


สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
ขอแนะนำการอัปเดตของร้านค้าพิเศษในเดือน ต.ค.(ครั้งที่ 2)
กรุณาเช็ครายละเอียดดังต่อไปนี้. ゚ー゚)ゞ

[อัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 3 เดือน ต.ค.] ─────────────

▌การเรียกแบบสเต็ป
การเรียกแบบสเต็ป Valance
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 23 พ.ย.
– เนื้อหา : การสุ่มไอเทมพิเศษที่สามารถสุ่มอุปกรณ์เฉพาะของ Valance ที่มีประโยชน์ที่ได้รับตามสเต็ป ในระยะเวลากำหนด
– ราคา : 5,000 รูบี้

※หมายเหตุ
– การเรียกแบบสเต็ปอัพสามารถพบจากแถบ[ร้านค้าพิเศษ] > [อุปกรณ์] > [สุ่มไอเทมพิเศษ]
– การเรียกแบบสเต็ปอัพมีโอกาสที่ได้รับอุปกรณ์เฉพาะของ Valance สูงกว่าการสุ่มไอเทมพิเศษอื่น ๆ
::สามารถตรวจสอบโอกาสได้ที่จะได้รับอุปกรณ์เฉพาะแต่ละชิ้นผ่านทาง [ดูโอกาศ] ในเรียกแบบสเต็ปอัพ
– อาวุธเฉพาะของ NPC ออกมาเป็น อาวุธเฉพาะ 0 ดาวเท่านั้น นอกจากอาวุธเฉพาะของ Valance
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 5 จะลดราคาสุ่ม 50% (5,000 รูบี้ → 2,500 รูบี้ )
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 3 จะได้รับ ”น้ำยาสเตมิน่า x 100’
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 7 จะได้รับ กล่องสมบัติเฉพาะแบบสุ่มของ Valance
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 8 จะได้รับ ‘ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ (Valance)’
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ 10 ครั้งที่ครั้งแรก จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งแรก’ และ 10 ครั้งต่อ ๆไป จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งซ้ำ
– สามารถใช้ ‘ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Valance)’ เมื่อมีวีรบุรุษ Valance เท่านั้น
– ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Valance) อาจจะมีโอกาสจำหน่ายในโอกาสหน้า▌ สินค้าอัปเดต

แพ็คเกจการเติบโตของ Valance
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 23 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งได้ในระยะเวลา
– ราคา : 2,000 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

คอมโบอาวุธเฉพาะของ Valance 1 ~ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 23 พ.ย.
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ NPC 0/2 ดาว(Valance) : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะ0/2 ดาวของ Valance ได้ 1 ชิ้น
※ หินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ Lua : สามารถใช้วิวัฒนาการอาวุธเฉพาะได้ ได้ เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/NPC โอกาสสำเร็จจะเท่ากับอาวุธเฉพาะ 0 ดาว

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่


คอมโบสมบัติเฉพาะของ Valance 1 ~ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 23 พ.ย.
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ 0/1 ดาว(Valance) : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับสมบัติเฉพาะ0/1 ดาวของ Valance ได้ 1 ชิ้น
※ หินวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะ: สามารถใช้วิวัฒนาการสมบัติเฉพาะได้ เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/NPC โอกาสสำเร็จจะเท่ากับสมบัติเฉพาะ 0 ดาว

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่


แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณ Valance
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 23 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งได้ในระยะเวลา
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ ตั๋วเลือกหินวิญญาณ NPC(Valance) : สามารถเลือกรับหินวิญญาณของ Valance ได้
※ เมื่อซื้อ 2 ครั้ง สามารถซื้อ กล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ 1 ชิ้น แบบพรีได้
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

แพ็คเกจหินอัพเกรดสิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

แพ็คเกจอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

※ เมื่อซื้อ 2/4 ครั้ง สามารถซื้อ คอร์พลังงานย่อย 5 ชิ้น แบบพรีได้

แพ็คเกจการเรียกรูนระดับตำนาน
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

แพ็คเกจวัตถุโบราณ Happy Halloween!
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณธรรมดา : สามารถเลือกรับวัตถุโบราณธรรมดา 1 ชิ้นได้
※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณของ Lua : สามารถเลือกรับวัตถุโบราณ 1 อันจากวัตถุโบราณทุกชนิด นอกจาก [วัตถุโบราณ King’s Pass]. [วัตถุโบราณเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์]

แพ็คเกจกล่องโชคดีของแม่มด 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งได้ในระยะเวลา
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องโชคดีของแม่มด’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

แพ็คเกจกล่องโชคดีของแม่มด 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งได้ในระยะเวลา
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องโชคดีของแม่มด’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

แพ็คเกจกล่องโชคดีของแม่มด 3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งได้ในระยะเวลา
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องโชคดีของแม่มด’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง


▶ รูนปริศนา: ตำนาน
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 10 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 1,000 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

เครื่องมือเปิดปิดประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 800 รูบี้
텍스트, 테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

การคุ้มครองแห่งราชาเทพเจ้า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 1,000 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

รายงานการทดลองสิ่งประดิษฐ์เวท
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.

– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 1,500 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

กล่องคอร์มนตราโชคดี
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 2,000 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ กรุณาเช็คส่วนประกอบและอัตราของ ‘กล่องคอร์มนตราโชคดี’ จาก [แนะนำอัตราของไอเทม] ด้านล่าง

ตั๋วสุ่มหินวิญญาณ
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 9 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ (รีเซ็ตจำนวนการซื้อ 00:00 น. วันจันทร์ของทุกสัปดาห์)
– ราคา : 4,000 รูบี้
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

▌การเพิ่มสินค้า[
เหมาจ่าย]
ตั๋วสุ่มวัตถุโบราณประจำวัน (7 วัน)
– ตำแหน่ง : แพ็คเกจ > เหมาจ่าย
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 26 ต.ค. ~ ตลอด
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งภายใน 7 วัน
– เนื้อหา : จะมอบ’กล่องวัตถุโบราณแบบสุ่ม’เป็นเวลา 7 วัน 테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ ไอเทมที่ได้รับโดยรวม : [ตั่วเลือกวัตถุโบราณพิเศษ 1 อัน], [กล่องวัตถุโบราณแบบสุ่ม 8 อัน]
※ ตั่วเลือกวัตถุโบราณพิเศษ : จะได้รับวัตถุโบราณธรรมดาหรือกิจกรรม 1 ชิ้นโดยเลือก
※ กล่องวัตถุโบราณแบบสุ่ม : จะได้รับวัตถุโบราณธรรมดาหรือกิจกรรม 1 ชิ้นแบบสุ่ม

▌การเพิ่มสินค้า [วันเกิด]
[แพ็คเกจ Happy B-day!]ในเดือน พ.ย.
– ตำแหน่ง: แพ็คเกจ > วันเกิด
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 1 พ.ย. ~ 23:59 น. วันที่ 30 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวล
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ อาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะจะเป็นของวีรบุรุษแต่ละคน
※ วีรบุรุษที่เกิดในเดือนพ.ย. : Aisha/ Taily/ Requina / Nia/ Reina/ Gremory/ Lucikiel/ Estelle

[แพ็คเกจ Happy B-day!]ในเดือน พ.ย. (วีรบุรุษ NPC)
– ตำแหน่ง: แพ็คเกจ > วันเกิด
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 1 พ.ย. ~ 23:59 น. วันที่ 30 พ.ย.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งได้ในระยะเวลา
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ อาวุธเฉพาะ/สมบัติเฉพาะจะเป็นของวีรบุรุษแต่ละคน
※ วีรบุรุษ NPC ที่เกิดในเดือนพ.ย. : Juno / May

▌แนะนำอัตราของไอเทม

[แนะนำส่วนประกอบและอัตราของกล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ]
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ เมื่อใช้ ‘กล่องอีเทอร์โชคดีขั้นพิเศษ’ จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างล่างแบบสุ่ม

[
กล่องโชคดีของแม่มด]
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ เมื่อใช้ ‘กล่องโชคดีของแม่มด’ จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างล่างแบบสุ่ม

[
กล่องคอร์มนตราโชคดี]
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ เมื่อใช้ ‘กล่องคอร์มนตราโชคดี’ จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างล่างแบบสุ่ม
───────────────────────
ขอจบการรายงานข่าวการอัปเดตร้านค้าพิเศษเพียงเท่านี้นะครับ
อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi