[กิจกรรม] กิจกรรมพิเศษ – ปฏิบัติการอาหารของ Juno ที่ได้กลับมา


สวัสดีครับ 
GM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
Juno จะไปปฏิบัติการอาหารเพื่อกระท่อมวีระบุรุษ
ไปปฏิบัติการอาหารกับ Juno กันมั้ย ?

กรุณาเช็ครายละเอียดจากด่านล่าง

───────────────────────

■ ดันเจี้ยนปฏิบัติการอาหารของ Juno

▶ แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 31 ก.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวัยที่ 14 ก.ย.
– เนื้อหา : สามารถรับรางวัลมากมายโดยใช้‘วัตถุดิบสตูว์’, ‘เจลาตินราชาสไลม์’ที่ได้จากดันเจี้ยนในร้านค้ากิจกรรม

▶ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
01. การเข้าดันเจี้ยน[ปฏิบัติการอาหารของ Juno]

-สามารถเข้าไปดันเจี้ยน[ปฏิบัติการอาหารของ Juno] ผ่านทาง NPC Estelle ที่อยู่ใจกลางของเมือง Orvel

02. แนะนำดันเจี้ยน[ปฏิบัติการอาหารของ Juno]

– [ปฏิบัติการอาหารของ Juno] จะมีดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง 3 ชนิด และดันเจี้ยนพิเศษ 3 ชนิด
– เพื่อเข้าดันเจี้ยนถัดไป ต้องเคลียร์ดันเจี้ยนก่อนหน้านั้น
– ดันเจี้ยนพิเศษจะเปิดให้เข้า เมื่อได้เคลียร์ดันเจี้ยนเนื้อเรื่องทั้งหมด

03. แนะนำ[ดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง]

– สามารถเข้าดันเจี้ยนเนื้อเรื่องโดยการใช้ เขียงไม้(ตั๋วเข้ากิจกรรม)
– จะมอบเขียงไม้(ตั๋วเข้ากิจกรรม) 5 ชิ้นให้ครั้งแรก และจะรีชาร์จ 1 ชิ้น ทุกๆ เที่ยงคืน 
※ ไม่สามารถสะสมเขียงไม้(ตั๋วเข้ากิจกรรม) มากกว่า 5 ชิ้นได้
– ดันเจี้ยนเนื้อเรื่องจะมีความยาก 3 ระดับ ( Easy / Normal / Hard)

– เพื่อเข้าดันเจี้ยนถัดไป ต้องเคลียร์ดันเจี้ยนก่อนหน้านั้น
– เมื่อได้เคลียร์[ดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง] จะได้รับวัตถุดิบสตูว์
– เมื่อเคลียร์ดันเจี้ยนเนื้อเรื่องจะได้รับวัตถุดิบสตูว์

[รางวัลดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง]

※ รางวัลเคลียร์ครั้งแรกสามารถรับเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

04. แนะนำ[ดันเจี้ยนพิเศษ]

– สามารถเข้า[ดันเจี้ยนพิเศษ] โดยการใช้พลังงาน
– [ดันเจี้ยนพิเศษ]จะมีความยากชนิดเดี่ยวเท่านั้น
– เมื่อได้เคลียร์[ดันเจี้ยนพิเศษ] จะได้รับเจลาตินราชาสไลม์

[รางวัลดันเจี้ยนพิเศษ]


▶ การแนะนำ [รายการแนะนำของ Juno]

– สามารถใช้‘วัตถุดิบสตูว์’, ‘เจลาตินราชาสไลม์’ที่ได้จากดันเจี้ยนในร้านค้ากิจกรรม 


[รายการแนะนำของ Juno]


※ ตั๋วเลือกคอสตูมความมืด (~Isaiah) : ~ จนถึง Isaiah (ไม่รวมดาร์คลอร์ด Kasel / Frey ผู้สูญสิ้น / กบฏ Clause)
※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ : เมื่อใช้ คุณสามารถได้รับตั๋วสมบัติเฉพาะ 1 ใบ
※ ชิ้นส่วนวัตถุโบราณกิจกรรม : คุณสามารถสร้างตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรมได้ด้วยไอเทมนี้ใน[กระเป๋า>สร้างไอเทม]
– ตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรม : เมื่อใช้สามารถเลือกรับวัตถุโบราณกิจกรรม 1 ชิ้น

───────────────────────
การแนะนำกิจกรรมพิเศษในเดือนกันยายน <ปฏิบัติการอาหารของ Juno>ขอจบเพียงเท่านี้

ขอให้ใช้เวลาอันแสนเพลิดเพลินกับ King’s Raid นะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi