[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 5 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 5 đợt 2.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────
▌Thư của Kasel

▶ Nội dung sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Tìm đến Kasel ở Khu trung tâm và kiểm tra ngay nội dung thư, sau đó nhận về trang phục tri ân!

▶ Thông tin quà thưởng
– Trang phục tri ân ‘Kasel đa sầu đa cảm’
– Trang phục tri ân ‘Frey hòa nhã’
– Trang phục tri ân ‘Clause đạo mạo’
※ Trang phục trên không áp dụng hiệu ứng sở hữu.

※ CHÚ Ý
– Trang phục tri ân của Kasel/Frey/Clause sẽ chỉ có thể nhận được trong thời gian sự kiện.
– Trường hợp không nhận quà thưởng trong thời gian sự kiện sẽ không thể được khôi phục hoặc cấp riêng lại.

▌Cấp trang phục miễn phí_Seria

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Cấp miễn phí trang phục mới của Seria – anh hùng đạt hạng 1 trong cuộc bình chọn ‘Chủ nhân trang phục miễn phí Tháng 5’!

▶ Thông tin sự kiện và quà thưởng
– Nhận ngay trang phục miễn phí ‘Seria cần mẫn trong sa ngã’ trong mục [Nhiệm vụ > Sự kiện].
※ Tăng 3% lượng nhận vàng khi sở hữu trang phục.

※ CHÚ Ý
– Trang phục ‘Seria cần mẫn trong sa ngã’ sẽ chỉ có thể nhận được miễn phí trong thời gian sự kiện.
– Trường hợp không nhận quà thưởng trongg thời gian sự kiện sẽ không thể được khôi phục hoặc cấp riêng lại.

▌Sự kiện tăng trưởng anh hùng mới – Isaiah

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Sự kiện tăng trưởng kỷ niệm ra mắt Isaiah! Thực hiện nhiệm vụ và thu thập điểm để nhận về quà thưởng!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
01. Nhiệm vụ đặc biệt

– Nhiệm vụ Nhận trang bị chuyên dụng: sẽ được tính khi nhận Trang bị chuyên dụng của tất cả các anh hùng thông qua triệu hồi đặc biệt.
– Phạm vi [Triệu hồi đặc biệt] tương ứng: Triệu hồi Pick Up tân binh / Triệu hồi Step up / Triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10
※ Áp dụng tính tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm ‘Vé triệu hồi đặc biệt tất cả trong một x10’.
※ Trong thời gian sự kiện chỉ có thể thực hiện 1 lần nhiệm vụ đặc biệt.

02. Nhiệm vụ hôm nay (Nhiệm vụ hàng ngày)

※ Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00 giờ và có thể tiến hành lặp lại nhiều lần.

▶ Thông tin quà thưởng

– Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ hàng ngày để thu về điểm nhiệm vụ và nhận được quà thưởng khi thu thập được đủ số điểm mục tiêu.
– Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật thường.

※ CHÚ Ý
– Có thể nhận được điểm nhiệm vụ sự kiện Isaiah khi hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ hàng ngày.
– Trong thời gian sự kiện chỉ có thể thực hiện 1 lần nhiệm vụ đặc biệt.
– Khi đạt đủ số điểm mục tiêu, nhấn vào nút [Nhận thưởng] để nhận quà thưởng trong hòm thư.
– Quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện hoàn thành chương

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Hoàn thành chương1 ~ Ⅹ: The Final và thu thập đủ 100 điểm sự kiện để nhận quà thưởng từng ngày.

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
– Điểm số có thể nhận được thông qua các trận đấu ở mỗi Chương khác nhau, và có thể thu được nhiều điểm khi tiến hành lặp lại các trận ở cùng một chương.
1) Hoàn thành 1 lần trận đấu ở Chương 1 ~ 3: nhận được 10 điểm sự kiện
2) Hoàn thành 1 lần trận đấu ở Chương 4 ~ 6: nhận được 15 điểm sự kiện
3) Hoàn thành 1 lần trận đấu ở Chương 7 ~ 9: nhận được 25 điểm sự kiện
4) Hoàn thành 1 lần trận đấu ở Chương 10 ~ Ⅹ: The Final: nhận được 40 điểm sự kiện

▶ Thông tin quà thưởng
– Nhận được quà thưởng từng ngày khi đạt đủ 100 điểm sự kiện. (điểm số được đặt lại vào 00 giờ mỗi ngày)

– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong các vũ khí chuyện dụng của các anh hùng. (không bao gồm anh hùng NPC)

※ CHÚ Ý
– Có thể nhận được điểm sự kiện ngay cả khi tiến hành Trận đấu viễn chinh ở các chương.
– Trong thời gian sự kiện chỉ có thể nhận được 1 lần quà thưởng sự kiện theo từng ngày.
– Điểm số hoàn thành Chương sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày, điểm số sẽ được cộng mới lại vào ngày hôm sau và có thể nhận được quà thưởng tiếp theo.
– Sự kiện không bao gồm trận đấu chế độ story ở các Chương.
– Tất cả quà thưởng sẽ được phát vào hòm thư.
– Quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện Rương may mắn cao cấp!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Sử dụng chìa khóa được cấp miễn phí để mở Rương may mắn cao cấp và nhận quà thưởng!

▶ Thông tin tham gia sự kiện
1) Mỗi ngày chỉ cấp 1 chì khóa trong thời gian sự kiện.
2) Trong thời gian sự kiện, cấp tự động số chìa khóa tùy theo cấp đội của tài khoản hiện tại một lần đầu tiên.

3) Sử dụng chìa khóa đang sở hữu để mở rương may mắn và nhận quà thưởng ngẫu nhiên.

▶ Thông tin quà thưởng

– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng / Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn vào nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng / Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Chú ý
– Tất cả các chìa khóa vẫn còn lưu trữ sẽ tự động biến mất khi kết thúc sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện tiêu thụ Ruby!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Cấp quà thưởng đặc biệt tùy theo lượng Ruby tiêu thụ!

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng / vũ khí chuyên dụng / Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn vào nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật thường.
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường /NPC.

※ CHÚ Ý
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư khi nhấn vào nút [Nhận thưởng] và chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong thơi gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Giảm chi phí cường hóa tùy chọn!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Giảm50% lượng vàng & bột phép thuật cần để cường hóa tùy chọn trang bị!

Giảm giá thức tỉnh trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Áp dụng giảm 50% lượng vàng tiêu thụ vào việc Thức tỉnh trang bị!

▌Lò rèn Giảm giá luyện lại trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Giảm giá 50% ruby khi tiến hành luyện lại trang bị!
※ Không áp dụng hiệu ứng sự kiện cho Luyện lại trang bị công nghệ ma thuật.

▌Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành ‘Trận đấu rồng thường (đơn / nhóm)’ và ‘Bản đồ Raid (đơn / nhóm)!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.

▌Bảng điểm danh Seria Nhuốm màu sa ngã

– Thời gian cấp Bảng điểm danh: 00:00 ngày 1/6/2021 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/6 (Thứ 3)
– Thời gian có hiệu lực:
21:59:59 ngày 22/6 (Thứ 3)

▶ Thông tin sự kiện
1) Áp dụng [ Bảng điểm danh Seria nhuốm màu sa ngã] khi đăng nhập game vào ngày 1/6 (Thứ 3).
2) Đăng nhập hàng ngày trong vòng 7 ngày và nhận nhiều quà thưởng!

▶ Thông tin quà thưởng
– Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (không thể chọn skill / tùy chọn bổ sung)
– Lõi hình thành phân tử nano: Sử dụng vật phẩm này để nhận 2 hoặc 3 tùy chọn phù phép.

※ Chú ý
– Chỉ cần đăng nhập 1 lần trong thời gian cấp Bảng điểm danh là có thể nhận quà thưởng bảng điểm danh đến 21:59:59 ngày 22/6 (Thứ 3).
– Đăng nhập trong vòng 7 ngày sau khi Bảng điểm danh có hiệu lực sẽ có thể nhận được quà thưởng lần lượt theo từng ngày.
– Bảng điểm danh sẽ tự động kết thúc vào bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3). Vui lòng đăng nhập và nhận tất cả quà thưởng trước thời gian nói trên.
– Quà thưởng không nhận được do hết hạn Bảng điểm danh sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Việc hôm nay chớ để ngày mai!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 1/6 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Sử dụng điểm nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để trao đổi quà thưởng!

▶ Cách tham gia
1) Hoàn thành [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ] nhận điểm sự kiện!
2) Sử dụng điểm trên để đổi lấy các quà thưởng giá trị!

▶  Các loại nhiệm vụ hàng ngày
Anh hùng ghé thăm / Cuộc phiêu lưu không có hồi kết / Tìm ra kẻ mạnh nhất! / Hàng tiếp tế rất quan trọng! / Tăng trưởng đều đặn! / Một dấu hiệu của tình bạn
Thách thức mới / Thách thức lớn lao / Phần thưởng vàng của ngày hôm nay / Phần thưởng stamina đầu tiên của ngày hôm nay! / Thợ săn rồng xuất sắc nhất trong ngày
Ngày may mắn / Stamina tràn đầy! / Ùng ục… Òng ọc…

▶ Thông tin quà thưởng

※ CHÚ Ý
– Tích lũy 1 điểm mỗi khi đạt được [Nhiệm vụ hàng ngày]. (Tối đa 14 điểm mỗi ngày)
– Không áp dụng điểm tích lũy với nội dung nhiệm vụ [Hoàn thành 7 lần Nhiệm vụ hàng ngày (Độ đạt được)].
– Điểm đang sở hữu sẽ không bị đặt lại vào ngày kế tiếp. 
– Quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc biến mất do hòm thư quá hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

Thưởng lượng rơi Vàng, EXP!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 1/6 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/6 (Thứ 3)
– Nội dung: nhận thêm 100% lượng rơi vàng, EXP ở các nội dung bên dưới!

[Các nội dung áp dụng]

※ Có thể áp dụng trùng với hiệu ứng của vật phẩm ‘Bộ tăng vàng/Bộ tăng EXP’.
※ Hiệu ứng này sẽ không được áp dụng cho lượng vàng nhận được dưới dạng vật phẩm như Hộp vàng, Rương vàng.
※ Hiệu ứng này cũng sẽ không được áp dụng cho lượng EXP nhận được dưới dạng vật phẩm ‘Bình XP’.

Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 1/6 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/6 (Thứ 3)
– Nội dung: Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]!
※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần.

───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 5 đợt 2.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia

1 thought on “[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 5 (Đợt 2)”

Comment