[Sự kiện] Nhiệm vụ bất ngờ ngày 12/8_bổ sung 19:30 ngày 12/8

Do sự thiếu hụt về chất lượng quà thưởng đã dẫn gây ra thất vọng cho nhiều nhà chinh phạt, chúng tôi xin phép tăng quà thưởng sự kiện và kéo dài thời gian tham gia sự kiện như sau:

[Thay đổi thời gian và quà thưởng]

Thời gian tham gia: 00:00 ngày 12/8 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 13/8 (Thứ 6)
Ngày cấp thưởng: 00:00 ngày 18/8 (Thứ 4)
Quà thưởng: 20 Vòng tình bạn

Comment