[Sự kiện] Đố vui câu chuyện Kỷ niệm cập nhật Episode: Riheet & Ripine Phần 1

Link đăng ký tham gia sự kiện: https://forms.gle/1NAv4cFNuvX3TgM2A

※Chúng mình khuyến nghị các nhà chinh phạt nên sử dụng máy tính (PC) hoặc ứng dụng trình duyệt web (trên di động) để đăng ký tham gia sự kiện.