[Thông báo] Về việc điều chỉnh chính sách Vespa

Xin chào các nhà chinh phạt,
Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt thông tin về việc điều chỉnh Chính sách vận hành và Chính sách xử lý thông tin cá nhân, Điều lệ sử dụng dịch vụ Vespa. Mong các nhà chinh phạt tham khảo nội dung đã được thay đổi để không gặp bất kỳ khó khăn nào trong lúc sử dụng dịch vụ game.
———————————–
1. Ngày áp dụng
– Ngày 9 tháng 3 năm 2021 (Thứ 3)

2. Hạng mục cải tiến
– Điều lệ sử dụng dịch vụ Vespa
– Chính sách xử lý thông tin cá nhân Vespa
– Chính sách vận hành Vespa

3. Nội dung thay đổi
– Điều lệ sử dụng dịch vụ
Article 3 (Provision of Company Information) Added 
Article 6 (Operational Policy) Added 
Article 7 (Providing User Consent) Added 
Article 8 (Agreement of Terms of Service) Revised 
Article 9 (Protection & Usage of Personal Information) Revised 
Article 10 (Company’s Obligation) Revised 
Article 11 (User Responsibility) Revised 
Article 12 (Service Provision) Added 
Article 13 (Service Access) Added 
Article 14 (Service Modification and Termination) Added 
Article 15 (Collection of Information) Added 
Article 16 (Provision of Advertisements) Revised 
Article 17 (Attribution of Copyrights) Added 
Article 22 (Purchase Withdrawal & Purchase Refunds) Revised 
Article 24 (Refunds of Erroneous Payments) Added 
Article 25 (User Service Restrictions) Added 
Article 26 (Reasons & Procedures for Service Restrictions) Added 
Article 27 (Appeal Procedure against Service Restrictions) Added 
Article 28 (Service contract Termination) Revised 
Article 30 (The Company’s Exemption of Liability) Revised 
Article 31 (User Notification) Added 
Article 32 (Governing Law & Jurisdiction) Revised 
Article 33 (User Grievance and Dispute Resolution) Added 
Article 35 (Some Service Limits for Minors) Revised 
Article 36 (Post Management) Revised 
Article 37 (Event Rewards & Prize Money) Revised 

– Chính sách xử lý thông tin cá nhân
Article 1 (The Elements of Personal Information we may collect and the collecting method) Revised 
Article 4 (Charges of Personal Information and Transfer to Other Countries) Revised 
Article 5 (Period of possessing and using personal information) Revised 
Article 9 (Chief Manager of Personal Information) Revised 
Article 10 (Installation and Operation of Automatic Information Collection Technologies and How to Disable Them) Added 
Article 11 (Installation and Operation of Image Information Processing Equipment) Added 
Article 12 (Obligation of Notification) Revised 

※ Article 11 has been added due to relevant legislation in the Republic of Korea and is applicable only to the personal information of personnel on the premises of VESPA. It is not applicable to and will have no effect on personal data collected for the game applications.

– Chính sách vận hành
1) Thêm mục 6 vào Article 7 (Recovery Policy)


2) Thống nhất một số thuật ngữ dùng trong Chính sách vật hành

Điều khoản sử dụng dịch vụ [Link]
Chính sách xử lý thông tin cá nhân [Link]
Chính sách vận hành [Link]
※ Có thể kiểm tra nội dung chính sách trước thay đỏi thông qua nút mũi tên ở bên phải phía trên trang web.

4. Gửi thắc mắc và ý kiến
– Trường hợp không nhấn đồng ý với các Điều khoản đã được điều chỉnh bên trên thì có thể gửi yêu cầu đề nghị xóa tài khoản. (Tuy nhiên, trường hợp này sẽ không thể sử dụng dịch vụ game King’s Raid)
– Nếu không có ý kiến phản đối tính tới thời điểm trước ngày áp dụng chính sách – Ngày 9 tháng 3 năm 20211 – chúng tôi sẽ mặc định nhà chinh phạt đã đồng ý với các điều khoản thay đổi.

– Trường hợp có thắc mắc hoặc ý kiến về điều khoản thay đổi vui lòng gửi mail về hòm mail hỗ trợ khách hàng cs_vn@vespainteractive.com.

———————————–

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc điều chỉnh chính sách Vespa.

Xin cám ơn
GM Artemia


Comment