Ghi chú cập nhật ngày 21/12 (Thứ 2)_Bổ sung 16:50

Xin chào các nhà chinh phạt.
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 21/12 (Thứ 2).
※ Hình ảnh sử dụng trong Ghi chú cập nhật được lấy từ máy chủ thử nghiệm.

[Nội dung cập nhật ngày
21/12]────────────────

▌ Anh hùng mới

▶ Anh hùng mới tháng 12 <Tia chớp trăng đen, Riheet / Kiếm sĩ trăng bạc, Ripine > [Xem ngay]

※ Chú ý Skill phối hợp tấn công của Riheet/Ripine (Xử trảm trăng tròn(Skill 4))
– Anh hùng đang được cài đặt AUTO ON sẽ được ưu tiên sử dụng Skill Xử trảm trăng tròn phối hợp tấn công của Riheet/Ripine (Skill 4).
– Trường hợp sắp xếp một trong hai anh hùng trên vào đội phụ trong đội hình đấu nhóm, khi skill ‘Xử trảm trăng tròn (skill 4)’ được kích hoạt thì dù anh hùng ở đội chính đang được cài đặt AUTO OFF, anh hùng được xếp vào đội phụ cũng sẽ sử dụng skill ‘Xử trảm trăng tròn (skill 4)’.
 :: Các nhà chinh phạt vui lòng lưu ý có thể trựcc tiếp điều chỉnh anh hùng ở đội chính tùy theo cài đặt, nhưng các anh hùng ở đội phụ sẽ chỉ có thể tiến hành trận đấu ở chế độ AUTO.


▶ Bổ sung trang phục giới hạn Riheet, Ripine
– Bổ sung trang phục Người giải phóng Mặt Trăng Riheet / Người giải phóng Mặt Trăng Ripine.
– Các nhà chinh phạt có thể thu được trang phục trên ở phần ‘Quà thưởng triệu hồi 10 lần đầu’ khi tiến hành triệu hồi Step up của Riheet hoặc Ripine.
※ Trang phục trên sẽ không được áp dụng hiệu ứng sở hữu.
※ Ảnh minh họa trong game sẽ được áp dụng cho riêng từng anh hùng.

▌ Trang phục mới
▶ Trang phục Giáng sinh 2020 (Đợt 2)
– Bổ sung thêm 8 bộ trang phục Giáng sinh 2020 (Đợt 2).
– Tăng 3% EXP nhận được khi sở hữu trang phục.
– Nicky/ May/ Xerah / Isolet

– Dosarta/ Evan / Hanus/ Kirze

▶ Bổ sung chuyển động đại diện cho trang phục
“Bổ sung chuyển động đại diện hợp với chủ đề Giáng sinh 2020 (Đợt 2).”
– Các trang phục cùng chủ đề nhưng sở hữu chuyển động đặc trưng riêng biệt.
– Có thể kiểm tra chuyển động đặc trưng tại [Tủ đồ], [Xem chuyển động].

Ngục tối sự kiện/ đặc biệt
▶ Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode : Riheet & Ripine (Phần 1) [Xem ngay]
“Cùng thưởng thức ngay câu chuyện của Riheet & Ripine ở một Orvel hoàn toàn khác cùng với kẻ thù của mình.”

– Thời gian sự kiện: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 19/1 (Thứ 3)
– Có thể tiến vào ngục tối [Ngục tối anh hùng đặc biệt] > [Episode: Riheet & Ripine] thông qua NPC Riheet tại vị trí Trung tâm Orvel
– Ngục tối [Episode: Riheet & Ripine] bao gồm phần 1 và phần 2.
※ Phần 2 sẽ được mở vào bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3).
– Ngục tối [Episode: Riheet & Ripine (Phần 1)] gồm 7 loại [Ngục tối câu chuyện].
– Ngay khi tiến vào ngục tối [Episode: Riheet & Ripine], sau khi hoàn tất phần mở đầu sẽ có thể nhận ngay anh hùng Riheet & Ripine (5 sao, Level 50).
– Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết tại link thông báo sự kiện bên trên.


▶ Lệnh đặc biệt của Estelle – Lệnh Jumping cho dũng sĩ chơi lại
“Mở lệnh Jumping đặc biệt giúp hỗ trợ tăng trưởng cho các nhà chinh phạt quay lại với King’s Raid!”
– Thời gian: sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ đến khi có thông báo chính thức
– Đối tượng: tài khoản không đăng nhập trên 15 ngày
※ Chú ý
– [Lệnh Jumping cho dũng sĩ chơi lại] áp dụng 1 lần cho những tài khoản không đăng nhập vào game trên 15 ngày. (hiển thị vào ngay ngày thứ 15 không đăng nhập)
– Không áp dụng cho những tài khoản đang thực hiện [Lệnh Jumping cho dũng sĩ tân binh] nhưng ở trạng thái không đăng nhập game trên 15 ngày.
– Sự kiện này sẽ tự động biến mất ngay khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.

– Các nhà chinh phạt có thể thông qua biểu tượng [Lệnh Jumping cho dũng sĩ chơi lại] nằm tại màn hình chính và màn hình nhiệm vụ để di chuyển ngay đến trang Lệnh đặc biệt.

– [Lệnh Jumping cho dũng sĩ chơi lại] bao gồm 14 loại nhiệm vụ [Hàng ngày], 13 loại [Thử thách] và 14 loại nhiệm vụ [Điểm danh].
– Nhiệm vụ sẽ được mở theo thứ tự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở bậc trước thì nhiệm vụ ở bậc sau mới được mở khoá.

[Thông tin lệnh Jumping]

※ ‘Độ đạt được nhiệm vụ hàng ngày’ trong mục [Nhiệm vụ hàng ngày] chính là ‘Độ đạt được’ nằm ở vị trí cuối màn hình mục [Nhiệm vụ] > [Hàng ngày/Hàng tuần] > [Nhiệm vụ hàng ngày].

Hạng mục cải tiến/ Thay đổi
▶ Bổ sung kỹ năng Xưởng của Valance

– Bổ sung bộ lọc [Skill bổ sung] khi tiến hành [Chế tác ma thuật] ở [Xưởng của Valance].
– Nếu chọn tất cả bộ lọc [Bộ, Lớp, Loại] khi tiến hành [Chế tạo ma thuật] sẽ có thể chọn bộ lọc [Skill bổ sung].
– Để tiến hành chế tác trang bị có tùy chọn [Skill bổ sung] sẽ cần phải tốn thêm một lượng ‘Tinh thể của boss’, ‘Báo cáo thí nghiệm ma thuật’. (Tổng lượng tiêu thụ : 54,000 tinh thể của boss, 40 Báo cáo thí nghiệm ma thuật)


▶ Mở Giải chính quy Liên minh vinh quang Mùa 11
“Tiến hành giải Liên minh Vinh quang toàn cầu chính thức mùa 11 sau khi kết thúc mùa giải tự do”
– Thời gian mùa giải chính quy: 00:00 ngày 4/1/2021 (Thứ 2) ~ 21:59 ngày 28/2 (Chủ nhật)
– Bổ sung xem trước Trang phục quà thưởng Giải chính thức Mùa 11.
– Bổ sung 6 loại phụ kiện mới vào quà thưởng xếp hạng mùa giải chính thức. (3 huyền thoại/ 2 cổ đại)
– Khi mùa giải Liên minh vinh quang chính thức mùa 11 bắt đầu, [Cửa hàng Huy chương Vinh quang] và [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang] sẽ được đặt lại.
– Bổ sung vật phẩm trong [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang].

– Khi sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang (Hoa tuyết quyết tâm)’, ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang chói lòa (Hoa tuyết quyết tâm)’ có thể chọn và nhận trang phục của anh hùng [Requina/ Fluss / Ophelia].

[Quà thưởng xếp hạng Mùa 11 – Trang phục mới]
– Annette


– Lucias


[Quà thưởng xếp hạng Mùa 11 – Phụ kiện mới]

– [Lửa xanh cháy sáng] Mão gai vinh quang (Cổ đại) / Mão gai vinh quang chói lòa (Huyền thoại)

– [Lửa xanh cháy sáng] Kính độc nhãn vinh quang (Cổ đại) / Kính độc nhãn vinh quang chói lòa (Huyền thoại)

– [Lửa xanh cháy sáng] Đôi cánh vinh quang (Cổ đại) / Đôi cánh vô địch vinh quang (Huyền thoại)

▶ Điều chỉnh phương thức cấp quà thưởng xếp hạng Liên minh vinh quang
– Tiến hành thay đổi phương thức cấp quà thưởng xếp hạng của Liên minh vinh quang như sau.

▶ Kết thúc Giải Chiến guild toàn cầu chính thức Mùa 7
Mùa giải Chiến Guild toàn cầu chính thức mùa 7 đã kết thúc thành công. Nội dung Mùa 8 sẽ được thông báo sau.
– Ngày kết thúc mùa 7: 23:59 ngày 4 tháng 1 năm 2021 (Thứ 2)
– Ngày bắt đầu mùa 8: thông báo sau

▶ Mở Giải Chiến guild toàn cầu chính thức Mùa 8
“Mở Giải chiến guild toàn cầu chính thức mùa 8 sau một thời gian nghỉ xả hơi sau khi kết thúc mùa 7.”
– Ngày kết thúc mùa 7: 23:59 ngày 4 tháng 1 năm 2021 (Thứ 2)
– Thời gian mua giải chính thức: 23:00 giờ ngày 12/1/2021 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 22/3 (Thứ 2)


▶ Bổ sung câu chuyện và cắt cảnh Nguyệt san Orvel tháng 1
“Hãy cùng chúc mừng những anh hùng có ngày sinh nhật trong Tháng 1 – Tháng bảo vệ sắp tới!”
– Công bố câu chuyện của các anh hùng có ngày sinh trong Tháng 1 ở Nguyệt san Orvel vào ngày 1/1/2021 (Thứ 6).
– Có thể nhận quà thưởng sau khi xem các đoạn cắt cảnh được công bố vào ngày sinh nhật của các anh hùng. (quà thưởng chỉ được cấp 1 lần đầu tiên)
– Anh hùng đầu tiên đón sinh nhật vào tháng 1 như sau:
:: Hilda

▶ Bổ sung hình minh họa chủ đề anh hùng / Raider
– Bổ sung hình minh họa anh hùng/ Raider vào hình minh họa chủ đề ‘Vương quốc ma thuật’.
 :: Hiển thị hình minh họa chủ đề được bổ sung hình Raider vào buổi sáng hàng ngày (04:00 ~ 16:00).
 :: Hiển thị hình minh họa chủ đề được bổ sung hình Riheet & Ripine vào buổi tối hàng ngày (16:00 ~ 04:00).

▶ Thay đổi hiển thị trang mạng xã hội trong game
“Thay đổi hình thức hiển thị trang mạng xã hội trong game do đóng cửa dịch vụ PLUG.”
 :: Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết tại [Thông báo] Ngừng cung cấp dịch vụ PLUG (Xem ngay tại đây).
– Xóa bỏ pop-up thông báo của mạng xã hội PLUG, thay vào đó hiển thị các trang mạng xã hội dưới hình thức webview.

– Nhấn vào nút Mạng xã hội ở bên trái màn hình sẽ có thể di chuyển ngay đến trang mạng xã hội mong muốn.
– Các trang mạng xã hội hiện đang hoạt động như sau.

WordPress / Facebook.vn / KRO Twitter

※ Trang mạng xã hội wordpress sẽ được sử dụng như một trang mạng xã hội tạm thời.
Hiện tại VESPA đang trong quá trình chuẩn bị một trang web riêng. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến các bạn về chi tiết của trang web này ở bài đăng thông báo sau.

Raid thử thách
[Raid thử thách mùa 54 – Kerberen]

▶ Điều chỉnh cân bằng Kerberen Raid thử thách
– Tăng 15% HP / ATK của Kerberen.

Vá lỗi

▶ Chỉnh lỗi skill và hình mẫu anh hùng
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trang phục ‘Bóng tối Baudouin’.
– Điều chỉnh hiện tượng không hiển thị anh hùng Laudia khi đeo vũ khí trong lúc mặc trang phụ ‘Đêm hoang mạc tuyệt diệu Laudia’. (chỉ dòng máy iOS)

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trong nội dung game
– Điều chỉnh phần chữ bị thiếu trong mục giới thiệu anh hùng ‘Isolet’. (Ngôn ngữ– Tiếng Anh)
– Điều chỉnh hiện tượng vỡ font chữ liên quan đến nội dung ‘Raider’ ở các dòng máy iOS. (Ngôn ngữ – Tiếng Thái)
– Điều chỉnh hiện tượng hiển thị ‘Cơn nóng bức ầm ĩ, Tersia’ ở phần giới thiệu vật phẩm ‘Phản công, Maxithea’ ở mục [Danh mục > Vũ khí chuyên dụng]. (Ngôn ngữ – Tiếng Nhật)
– Điều chỉnh hiện tượng không áp dụng chính xác kết quả hoàn thành trận đấu trong trường hợp chỉ tiến hành trận đấu với 1 anh hùng đặc biệt nào đó ở nội dung [Chiến trường thử thách].
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 12 đợt 2.
Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia